Rekan puoliperävaunu

Taakkavakuutus

Turvaa yrityksesi nostopalvelutoiminta taakkavakuutuksella

Harjoittaako yrityksesi nostopalvelutoimintaa? Miten yrityksesi on varautunut liiketoiminnassa sattuviin vahinkoihin?

Taakkavakuutus on tarkoitettu kuorma-autolla, autonosturilla tai työkoneella nostopalvelutoimintaa harjoittavalle yritykselle. Vakuutus voidaan tehdä myös kuormanosturilla varustetulle kuorma-autolle. Vakuutus kattaa nostotyön yhteydessä nostettavalle taakalle sattuneen vahingon, josta vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen.

Taakkavakuutuksesta korvataan sopimuksen mukaan nostettavalle taakalle aiheutunut suoranainen esinevahinko, kohtuulliset vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset sekä mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset.

Riskit hallintaan

Yrityksesi liiketoiminnalle voi aiheutua suurta vahinkoa ja haittaa, jos se joutuu itse korvaamaan aiheutuneen vahingon ja selvittämään erilaiset vastuu- ja korvauskysymykset. Kun vakuutusturva on kunnossa, yrityksesi voi vahingon sattuessa keskittyä yritystoiminnan jatkamiseen häiriöttä ja vakuutusyhtiö hoitaa vahingon selvittelyn. Vahingon hoitamisesta ei aiheudu myöskään haittaa yrityksesi asiakassuhteille.

Ota yhteyttä lähimpään osuuspankkiin ja kartoita yrityksesi potentiaaliset riskit yhdessä A-Vakuutuksen asiantuntijan kanssa. Varmistetaan yrityksellesi riittävä vakuutusturva.