Samtalstariff

Telefontjänst 0304 0506
Försäkringstjänsten mån-fre 8-18
Ersättningstjänsten mån 9-17, tis-fre 9-15
Telefonväxel 010 253 000 mån-fre 8-17
Fax 010 253 2908

Lagstadgade försäkringars telefontjänster
Trafik- och olycksfallsförsäkring 030 105 500 (mån-fre 8-18)
Trafikskador 030 105 502 (mån 9-17, tis-fre 9-15)
Olycksfall i arbetet 030 105 503 (mån 9-17, tis-fre 9-15)

Samtalspriser
OP 0100 0500 personlig telefontjänst och OP Företags- och betaltjänst 0100 05151: normal lokalnätsavgift (lna) eller mobiltelefonsavgift (mta) enligt inhemska teleoperatörens tariff.
A-Försäkrings 0304 0506 tjänstnummer: från fasta telefonnät och inhemska mobiltelefonanslutningar 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min (moms ingår i priset).
OP Gruppens 010-företagsnummer: från fasta telefonnät och inhemska mobiltelefonanslutningar 0,0835 e/samtal+0,167 e/min (moms ingår i priset).