Vad behöver du för att kunna använda OP-nättjänsten?

Tekniska förutsättningar för användningen av OP-nättjänster

OP-nättjänsten (op.fi) fungerar med alla de vanligaste webbläsarna, men vi rekommenderar att du använder de nyaste versionerna. För att kunna använda tjänsten behöver du också en mobiltelefon och ett mobilabonnemang med vilka du kan sända och ta emot textmeddelanden.

Webbläsare som stöds

Följande webbläsare stödjer användningen av OP-nättjänsterna

 • Edge ja Internet Explorer 11
 • Firefox 45
 • Google Chrome 50
 • Safari 9

 

Vi stöder inte test- eller betaversioner av webbläsare och inte heller insticksprogram i webbläsare (frånsett insticksprogrammet VidyoWeb som används vid OPs nätmöten). Det går inte att garantera att OP-nättjänsterna fungerar om du använder någon annan webbläsare. Vi svarar för att OP-nättjänsterna fungerar med ovan nämnda webbläsarversioner. Som användare svarar du för apparatens säkerhet genom att uppdatera webbläsaren i enlighet med webbläsarleverantörens rekommendationer

Uppdatera ditt operativsystem och webbläsarprogram

Det är viktigt att uppdatera webbläsaren med tanke på säkerheten. Du kan kontrollera vilken webbläsarversion du har genom att på verktygsraden välja Hjälp/Ohje/Help - Om.../Tietoja.../About...  Du uppdaterar webbläsaren via webbläsartillverkarnas egna sidor.

Det är inte alltid möjligt att uppdatera eller installera de nyaste versionerna av en webbläsare på en gammal dator. Om du har du en gammal dator, lönar det sig att först kontrollera till exempel hos tillverkaren att de nyaste webbläsarna är kompatibla innan du gör uppdateringen.

Övriga krav på webbläsarprogram

Dessutom måste webbläsaren godkänna användningen av cookies och JavaScript.

Cookies, dvs. kakor, är små textfiler som sparas på din dator då du besöker en nättjänst. Det finns två slags cookies: sessionsvisa (session cookies) och permanenta (persistent cookies).

 • Sessionscookies existerar bara under en session, dvs. under ett besök, och tas bort automatiskt då webbläsaren stängs
 • Permanenta cookies existerar en viss tid och finns kvar på datorn också efter det att en session avslutats, om du inte själv tar bort dem före det.

I OP-nättjänsten används både sessionsvisa och permanenta cookies för att vi ska kunna erbjuda den information och de tjänster som våra kunder behöver. Cookies skadar inte din dator eller dina filer.

Du kan förhindra cookies i webbläsaren, men då kan användbarheten hos OP-nättjänsten försämras. Du kan inte logga in i OP-nättjänsten om du förhindrar användningen av cookies.

Tillåt cookies

För att du ska kunna logga in i OP-nättjänsten för att sköta dina bank- och försäkringsärenden måste du tillåta användningen av cookies i din webbläsare. I allmänhet är utgångsvärdet att cookies är tillåtna.

Du kan kontrollera inställningarna för cookies på olika sätt i olika webbläsare. Namnet på webbläsaren ser du i webbläsarens översta balk: Gå till menyn "Hjälp/Ohje/Help" och välj "Om... / Tietoja... /About...". I fönstret som öppnas ser du vilken version du använder. Webbläsarversionen ser du i menyn "Hjälp/Ohje/Help" under rubriken "Om... / Tietoja... / About...".

Microsoft Internet Explorer

 • Öppna webbläsarens meny Verktyg/Työkalut/Tools och välj där Internetalternativ/Internet-asetukset/Internet options.
 • Välj fliken Sekretess/Tietosuoja/Privacy.
 • Dra reglaget så att inställningen blir Mellan/Keskitaso/Medium.
 • Välj Åsidosätt automatisk cookie-hantering/Ohita automaattinen evästeitten käsittely/Override automatic cookie handling i fönstret Avancerat/Lisätiedot/Advanced.
 • Välj Acceptera/Hyväksy/Accept under Cookies från första part/Ensimmäisen osapuolen evästeet/First party cookies
 • Välj också Tillåt alltid sessions-cookies/Salli istunnon evästeet aina/Always allow session cookies.
 • Klicka på OK.

Firefox

 • Gå till webbläsarens meny Verktyg/Työkalut/Tools och öppna där Inställningar/Asetukset/Options.
 • Välj Sekretess/Tietosuoja/Privacy.
 • Markera rutan för Tillåt att webbplatser lagrar kakor/Sivustot saavat asettaa evästeitä/Accept cookies from sites
 • Klicka på OK.

Apple Safari

Safari accepterar cookies endast från webbplatser som du besökt. Det här kan hindra att vissa marknadsförares cookies lagras i din dator. Du kan ändra inställningarna för cookies så att inga cookies accepteras eller att alla cookies accepteras.

Google Chrome

 • Gå till Chrome-menyn.
 • Välj Inställningar/Asetukset/Options
 • Klicka på Visa avancerade inställningar/Näytä lisäasetukset/Show advanced settings
 • Välj Sekretess/Tietosuoja/Privacy
 • Välj Innehållsinställningar/Sisältöasetukset/Content settings
 • Välj Cookies/Evästeet: Tillåt att lokala data sparas (rekommenderas)/Salli paikallistietojen asetus (suositus)/Allow local data to be set (recommended).

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för olika hjälpfunktioner, t.ex. felmeddelanden och hantering av skrivfält samt kontroll av inmatade uppgifter.

Aktivera JavaScript i inställningarna i din webbläsare.

Microsoft Internet Explorer

 • Välj Verktyg/Työkalut/Tools
 • Välj Internetalternativ/Internet-asetukset/Internet options
 • Välj på Säkerhet/Suojaus/Security
 • Klicka på Anpassad nivå/Mukautettu taso/Custom level
 • Gå till Skript/Komentosarjat/Scripting.
 • Markera Aktivera/Ota käyttöön/Enable under Active scripting/Salli aktiiviset komentosarjat.

Firefox

 • Välj Verktyg/Työkalut/Tools
 • Välj Inställningar/Asetukset/Options
 • Välj Innehåll/Sisältö/Content
 • Kryssa för Aktivera JavaScript/Salli JavaScript/Enable JavaScript
 • Google Chrome
 • Gå till Chrome-menyn.
 • Välj Inställningar/Asetukset/Options
 • Klicka på Visa avancerade inställningar/Näytä lisäasetukset/Show advanced settings
 • Välj Sekretess/Tietosuoja/Privacy
 • Välj Innehållsinställningar/Sisältöasetukset/Content settings
 • Välj JavaScript: Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript (rekommenderas)/Salli kaikkien sivujen käyttää JavaScriptiä (suositus)/Allow all sites to run JavaScript (recommended)

Google Chrome

 • Gå till Chrome-menyn.
 • Välj Inställningar/Asetukset/Options
 • Klicka på Visa avancerade inställningar/Näytä lisäasetukset/Show advanced settings
 • Välj Sekretess/Tietosuoja/Privacy
 • Välj Innehållsinställningar/Sisältöasetukset/Content settings
 • Välj JavaScript: Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript (rekommenderas)/Salli kaikkien sivujen käyttää JavaScriptiä (suositus)/Allow all sites to run JavaScript (recommended)

Safari

 • Välj i Safari-menyn Inställningar/Asetukset/Preferences.
 • Välj Säkerhet/Turvallisuus/Security.
 • Markera Aktivera JavaScript/Salli JavaScript/Enable JavaScript.
 • Stäng fönstret.

OP-nättjänsterna använder krypterad HTTPS-förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter.

Webbläsarna som OP-nättjänsterna stöder använder automatiskt den TLS-kryptering som HTTPS-förbindelsen kräver.  

Kontrollera att du alltid använder en webbläsare som stöds av nättjänsterna. Uppdatera webbläsaren vid behov.

 

OP-mobilen fungerar bäst med följande apparater och operativsystem:

Smarttelefoner

iPhone- och iPad

Du kan använda OP-mobilen med iPhone-applikationen med iPhone-smarttelefoner (3GS eller nyare) som har operativsystemet iOS 7.0 (eller nyare), nätförbindelse och AppleID-användarkonto.

Du kan använda OP-mobilen med iPad-datorplattor (iPad 2 eller nyare) som har operativsystemet iOS 6 (eller nyare), nätförbindelse och AppleID-användarkonto.

Kontot behövs för att ladda ner applikationen från App Store.

Android-telefoner och Android-datorplattor

Du kan använda OP-mobilen med Android-smarttelefoner med pekskärm (skärmens minimiupplösning 320x480) som har operativsystemet Android 2.2 (eller nyare), nätförbindelse och ett Google-konto.

Du kan använda OP-mobilen med Android-datorplattor med operativsystemet Android 4.0 (eller nyare), nätförbindelse och ett Google-konto.  

Kontot behövs för att ladda ner OP-mobilen från Google Play.

Windows Phone

Du kan använda Windows Phone-applikationen  med Windows-smarttelefoner som har operativsystemet 7.1 (eller nyare), nätförbindelse och ett Windows Live-konto. Kontot behövs för att ladda ner OP-mobilen från Marketplace.

OP-mobilen fungerar i de nyaste smarttelefonerna och datorplattorna.

Du kan använda telefontjänsten OP 010 253 0022 med telefoner försedda med DTMF-signaler.