Auto

Liikennekaari ja taksiyrittäjyys

Liikennekaari eli laki liikenteen palveluista vapautti taksiliikenteen heinäkuussa 2018. A-Vakuutus tarjoaa uusille ja kokeneille taksiyrittäjille kattavat palvelut. Lue, mitä muutoksen keskellä kannattaa tietää.

Heinäkuun 2018 alussa kotimainen taksiala koki kaikkien aikojen suurimman muutoksensa. Taksiala vapautui kilpailulle. Laki liikenteen palveluista eli liikennekaari avaa monia mahdollisuuksia uusille ja kokeneille taksiyrittäjille.

Taksiliikenteen liikevaihto Suomessa on noin miljardi euroa vuodessa. Lakimuutoksen myötä viranomaissäätely vähenee, kilpailu alalla lisääntyy ja yrittäjien kirjo monipuolistuu. Samalla alan houkuttelevuuden uskotaan kasvavan.

Riskienhallinta ja vakuutukset ovat menestyksekkään taksiyrittäjyyden ytimessä. Hyvä varautuminen auttaa nopeasti jatkamaan toimintaa vahingon sattuessa. A-Vakuutuksella on vankka kokemus taksiyrittäjien kanssa työskentelystä. A-Vakuutus tarjoaa erilaisissa tilanteissa oleville taksiyrittäjille kattavat palvelut.

Taksiyrittäjyyden kiinnostus lisääntynyt liikennekaaren myötä

Taksialan vapautuminen liikennekaaren myötä on herättänyt runsaasti kiinnostusta taksialaa kohtaan. Jo liikennekaaren voimaanastumispäivänä, 1. heinäkuuta 2018, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaanotti lähes 700 taksilupahakemusta ja yli 200 ilmoitusta taksi- ja tavaraliikenteen harjoittamisesta. Muutoksen myötä taksialalle tulee erilaisia toimijoita.

Taksialan lupakäytännöt kevenevät, mutta edelleen ammattitaito on menestyvän taksiyrityksen perusta. Taksiliikenneluvan voi saada vain, jos on hyvämaineinen, oikeustoimikelpoinen ja taloudellista ongelmista vapaa.

Liikennekaaren myötä jo olemassa olevilla tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen luvilla saa harjoittaa taksiliikennettä ilman erillistä taksilupaa. Ilmoitus Trafille riittää.

Monet liikennekaaren mukanaan tuomat muutokset näkyvät suoraan asiakkaille. Heinäkuusta alkaen taksimatkoja on voitu hinnoitella muillakin tavoilla kuin ajan tai matkan perusteella, esimerkiksi vyöhykkeittäin. Hinnan määräytymisen perusteet on esitettävä asiakkaalle selkeästi ennen matkaa. Tilaussovellusten määrän uskotaan lisääntyvän, kun taksit ja asiakkaat etsivät kohtaamispaikkoja.

Riskienhallinta pysyy taksiyrittäjyyden ytimessä

Liikennekaaren tuomien muutosten jälkeenkin taksinkuljettajan koe painottaa matkustajan ja kuljettajan turvallisuutta. Monipuolinen riskienhallinta säilyy keskeisenä osana taksiyrittäjyyttä. Tämä korostuu etenkin uuden taksiyrityksen alkuvaiheessa.

Verkkokaupan lisääntyessä tavarataksien määrän odotetaan kasvavan, mikä lisää tavarankuljetukseen liittyviä riskejä. Myös kaatumiset, kolhaisut ja lipsahdukset on hyvä huomioida riskejä kartoitettaessa. Hyvä varautuminen vähentää riskejä ja vaikutusta yrityksen toimintaan vahingon sattuessa.   

A-Vakuutus tarjoaa taksiyrittäjälle monia vakuuttamisen vaihtoehtoja. Uusille taksiyrityksille tarjottavat vakuutukset ovat kattavia ja ne saa käyttöön nopeasti. Autamme valitsemaan kunkin taksiyrittäjän tilanteeseen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Tutustu A-Vakuutuksen tarjoamiin Taksiyrittäjän vakuutuksiin täällä.

A-Vakuutus haluaa myös jatkossa olla taksiyrittäjien asiantunteva kumppani ja tarjota kattavia palveluja erilaisissa tilanteissa oleville taksiyrittäjille.

Vakuutuksen myöntää A-Vakuutus Oy, joka on osa OP Ryhmää.