Op.fi-verkkopalvelu yritysvakuutuksille

Inloggningen i försäkringstjänsterna för företag har ändrats

Inloggningen i de digitala försäkringstjänsterna för företag görs nu i op.fi och a-vakutuus.fi i avsnittet Logga in. Inloggningsavsnittet “Nättjänsten för försäkringar för företag" har tagits ur bruk.

Inloggningen i nättjänsten op.fi görs antingen med personliga nätbankskoder eller med företagstjänstkoder. För inloggningen kan du använda både OPs och andra bankers nättjänstkoder.

 

I avsnittet Försäkringar och skador kan du granska företagets försäkringar och påbörja skadeanmälan. En del av försäkringsärendena sköts inom op.fi. De tjänster som inte ännu har förnyats, öppnas i den gamla Nättjänsten för försäkringar för företag. Då du har skött ärendet med den gamla tjänsten, kan du via länken där återgå till den nya tjänsten i op.fi och fortsätta sköta dina ärenden där.

 

Förnyelsen av försäkringstjänsterna 

Vi har påbörjat förnyelsen av de digitala försäkringstjänsterna för företag och de tas i drift i delar under slutet av 2018 och under 2019. Vi informerar om de kommande förnyelserna i takt med att de införs. 

Om du har frågor om användningen av de förnyade tjänsterna, ska du kontakta OPs nätstöd 010 253 6198 (vardagar kl. 8–17).