Ersättningstjänsten

De kunniga experterna och det omfattande nätverket av samarbetsparter hos A-Försäkring hjälper dig vid överraskande skador. Vi har gjort upp skadeanmälan så att det ska gå så lätt och snabbt som möjligt att fylla i den, så att du smidigt ska kunna fortsätta med företagsverksamheten också när en skada inträffat.