Jakeluauto

Skada utomlands

Det är enkelt att göra skadeanmälan via vår nättjänst. Du kan dygnet runt anmäla till oss skador som inträffat utomlands.

Om en skada drabbar det egna fordonet utomlands, är det viktigt att handla snabbt. 

Gör så här om en skada inträffar:

1) Anteckna de övriga parternas försäkringsbolag, kontaktuppgifter och registreringstecken. Det lönar sig också att ta bilder av platsen för kollisionen.

2) Gå igenom situationen tillsammans med parterna i skadan. Om situationen är oklar, ring till polisen.

3) Den part som förorsakat skadan gör skadeanmälan.

  • Om du har förorsakat skadan, gör skadeanmälan så fort som möjligt via vår nättjänst.
  • Om motparten har förorsakat skadan, ska han eller hon göra skadeanmälan. Du kan sköta ansökan om ersättning också med en representant för motpartens försäkringsbolag i Finland. Trafikförsäkringscentralen ger närmare upplysningar.

Du får närmare landsspecifika skadeanvisningar från tjänsten Pohjola Skadehjälp.