Metsätie

Finansierings- och banktjänster

Som kund hos A-Försäkring får du också tillgång till OPs heltäckande finansierings- och banktjänster.

Vi på A-Försäkring har specialiserat oss på försäkringar för yrkestrafik, men vi anser det också vara viktigt att ditt företag har tillgång till finansierings- och banktjänster som stöder affärsverksamheten på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder dessa tjänster åt ditt företag i samarbete med OP.

Effektivera kassahanteringen med rätt slags lösningar för betalningsrörelsen

A-Försäkring och OP erbjuder ditt företag i samarbete övergripande och förstklassiga tjänster för hantering av inrikes och utrikes betalningsrörelse. Bland våra tjänster hittar du heltäckande lösningar för ditt företag för kontohantering, uppföljning av likviditet, elektronisk betalning och fakturering samt utrikeshandel. En effektivering av betalningsrörelsen befriar medel för mer produktiva syften.

Gör det lättare att skaffa nya investeringar

Vi erbjuder tillsammans med OP mångsidiga finansieringslösningar åt ditt företag också för finansiering av större investeringar. Våra experter skräddarsyr finansieringslösningar som passar ditt företags behov och verksamhet. Via oss kan du få till exempel leasingfinansiering för anskaffning av nya taxibilar och bussar eller investeringsfinansiering för arbetsmaskiner inom markbyggnadsbranschen. Förutom med leasing kan du finansiera de nya person- och skåpbilar som ditt företag behöver också med avbetalning.

Få pengarna att växa i kassan

När din företagsverksamhet ger god avkastning, samlas det ofta överskott i kassan. När du placerar överskottsmedel på kort sikt, kan du förbättra avkastningen från kassamedlen. Placeringar på lång sikt erbjuder ditt företag en möjlighet att samla kapital och förbereda sig på investeringar. Tillsammans med våra experter planerar du också de bästa lösningarna för att belöna och engagera personalen för att stärka ditt företags konkurrenskraft.

Dra också fördel av vår nättjänst

Med hjälp av våra nättjänster kan du tryggt och effektivt sköta ditt företags bank-, försäkrings- och skadeärenden då det passar dig bäst. Utöver nättjänsten får du också tillgång till den nya OP-företagsmobilen, med vilken du vid sidan av den dagliga betalningsrörelsen också behändigt kan sköta faktureringen i ditt företag oberoende av tid och rum.