Hinausauto auton hinaus

Skador och ansökan om ersättning

I skadesituationer är det viktigt att du snabbt får hjälp och kan ansöka om ersättning. Vi har säkerställt att du så enkelt som möjligt kan göra en skadeanmälan via vår nättjänst.

Då en skada inträffar får du den bästa hjälpen av våra samarbetsparter. Vi har byggt ett omfattande och mångsidigt samarbetsnät i händelse av olika skadesituationer. Du får exempelvis vid fordonsskador hjälp av de verkstäder som vi samarbetar med och vid sjukdomsfall sakkunnig vård av de läkare som vi samarbetar med.

Kom ihåg att alltid kontrollera omfattningen på din försäkring ur försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet. Observera att ersättning ska sökas i allmänhet inom ett år från det att skadan skett eller från insjuknandet. I lagstadgade försäkringar kontrollera tidsfristen genom lagstiftningen.

Gör så här om en skada inträffar:

1. Gör en skadeanmälan genast då en skada inträffat.

2. Om du behöver hjälp vid reparation av en skada/behandling av en sjukdom eller skada, kontakta våra samarbetsparter.

3. Vi kontaktar dig vid behov, då ersättningsbeslutet har fattats eller om vi behöver kompletterande redogörelser.

Våra ersättningsrådgivare ser till att ditt ärende framskrider smidigt, så att du själv i lugn och ro kan fokusera på att sköta dina egna ärenden. Om du får tilläggskostnader, kan du ansöka om ersättning för dem också via vår nättjänst. Kom ihåg att ange skadebeteckningen i den fortsatta ansökan.