Raskas kalusto

Vägtransportförsäkring

Skydd för transportverksamhet i yrkestrafik

Varför lönar det sig att trygga transport av frakt med en vägtransportförsäkring?

När ditt företag bedriver transportverksamhet mot betalning eller förmedlar sådana transporter, lönar det sig att trygga transport av frakt med en vägtransportförsäkring. Den täcker fraktförarens ansvar enligt lagen om vägbefordringsavtal  eller CMR-konventionen om gods går förlorat, minskas eller skadas eller om utlämnandet av godset fördröjs.

Försäkringen ersätter enligt avtal skador som förorsakats gods i motorfordon i landsvägstrafik, skäliga kostnader för att avvärja eller begränsa en skada samt eventuella rättegångskostnader.

Riskerna under kontroll

Om en skada inträffar kan ditt företags affärsverksamhet förorsakas stor skada och olägenhet om företaget självt måste ersätta transportskadan och reda ut olika ansvars- och ersättningsfrågor. Då vi tillsammans för ditt företag fastställer en lämplig nivå på transportskyddet, kan ditt företag fokusera på att fortsätta transportverksamheten som vanligt också i en skadesituation.

Kontakta närmaste andelsbank och kartlägg de potentiella riskerna i ditt företag tillsammans med en expert från A-Försäkring. Låt oss tillsammans se till att ditt företag har ett tillräckligt försäkringsskydd.