Protokoll från ordinarie andelstämma

Ägarkunderna i Andelsbanken för Åland kallades till ordinarie andelsstämma fredag den 13 april 2018 kl. 13:00 på Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, Mariehamn.

Protokollet från ordinarie andelsstämma finns nedan.