Användning av nättjänsten

Vanliga frågor

Webbläsare som stöds – Med vilka webbläsare stöds användningen av op.fi?

Du kan använda tjänsten op.fi med de vanligaste webbläsarna: Edge, Firefox, Google Chrome och Safari. Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av de webbläsare som stöds för att säkerställa att du uträttar dina ärenden tryggt och smidigt.

Vi stöder inte test- eller betaversioner av webbläsare och inte heller insticksprogram i webbläsare.

Koder – Vad ska jag göra om koderna hamnar i fel händer eller om jag glömmer dem?

Koderna är din nyckel till OPs tjänster. Ge inte ut dina koder till någon annan.

Om du misstänker att dina koder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa till OP telefontjänsten eller till Spärrtjänsten. Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Koder – Vad ska jag göra om koderna spärras?

Om din användarkod eller nyckeltalslista har spärrats på grund av ett eget felslag, kan du försöka logga in i tjänsten på nytt efter 24 timmar. Koderna frigörs om du knappar in dem rätt vid följande inloggning. Om du igen knappar in koderna fel, får du dem aktiverade genom att besöka andelsbankens kontor.

Om du behöver koderna snabbare än efter 24 timmars väntetid eller om du behöver nya koder, ska du besöka närmaste andelsbankskontor. Kom ihåg att ta med dig ett giltigt identitetsbevis.

Koder – Varför är koderna personliga?

Nättjänstkoderna är ditt identitetsbevis på nätet. Avtal, uppdrag, ansökningar och meddelanden som har undertecknats med dina koder är bindande för dig. Därför är koderna personliga. Ge eller låna dem aldrig till någon annan.

Om du vill att någon annan ska kunna sköta dina dagliga penningaffärer för din räkning, kan du ge den personen dispositionsrätt till ditt konto. Då kan den person som du befullmäktigat använda ditt konto med sina egna koder. Den befullmäktigade kan till exempel betala räkningar från ditt konto. Du kan ge dispositionsrätt till ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi eller genom att besöka kontoret.

Läs mer om dagliga kontoärenden

Kontrollera kontorens öppettider

Nyckeltalslista – Hur får jag och hur aktiverar jag en ny nyckeltalslista?

Hur får jag en ny nyckeltalslista?

  1. Beställ en ny, oaktiverad nyckeltalslista i tjänsten op.fi.
  • Det tar cirka en vecka att få nyckeltalslistan per post. Förstör inte din gamla nyckeltalslista. Du behöver den för att aktivera din nya lista.
  1. Du får automatiskt en ny nyckeltalslista per post då det finns 20 nyckeltalspar kvar på din lista.
  2. Om din nyckeltalslista har försvunnit eller är oanvändbar, kan du beställa en ny nyckeltalslista genom att kontakta OP 0100 0500 telefontjänsten eller genom att besöka vårt kontor.
  3. Om din gamla nyckeltalslista har blivit stulen eller du misstänker att dina koder hamnat i fel händer, kom ihåg att alltid spärra dina koder. Du får nya koder genom att besöka vårt kontor.

Hur byter jag själv ut nyckeltalslistan till en ny?

Den automatiskt postade, själv beställda eller från kontoret avhämtade nya oaktiverade nyckeltalslistan måste aktiveras separat. För att ta i bruk en ny lista i nättjänsten behöver du den gamla nyckeltalslistan, och på den måste det finnas minst tre (3) nyckeltalspar kvar.

Logga in i tjänsten och klicka på ditt namn uppe på sidan och öppna Hantering av koder > Byt nyckeltalslista.