Användning av nättjänsten

Vanliga frågor

Nyckeltalslista – Hur får jag och hur aktiverar jag en ny nyckeltalslista?

Hur får jag en ny nyckeltalslista?

  1. Beställ en ny, oaktiverad nyckeltalslista i tjänsten op.fi.
  • Det tar cirka en vecka att få nyckeltalslistan per post. Förstör inte din gamla nyckeltalslista. Du behöver den för att aktivera din nya lista.
  1. Du får automatiskt en ny nyckeltalslista per post då det finns 20 nyckeltalspar kvar på din lista.
  2. Om din nyckeltalslista har försvunnit eller är oanvändbar, kan du beställa en ny nyckeltalslista genom att kontakta OP 0100 0500 telefontjänsten eller genom att besöka vårt kontor.
  3. Om din gamla nyckeltalslista har blivit stulen eller du misstänker att dina koder hamnat i fel händer, kom ihåg att alltid spärra dina koder. Du får nya koder genom att besöka vårt kontor.

Hur byter jag själv ut nyckeltalslistan till en ny?

Den automatiskt postade, själv beställda eller från kontoret avhämtade nya oaktiverade nyckeltalslistan måste aktiveras separat. För att ta i bruk en ny lista i nättjänsten behöver du den gamla nyckeltalslistan, och på den måste det finnas minst två (2) nyckeltalspar kvar.

Logga in i tjänsten och välj: Min profil > Säkerhet > Koder > Byt nyckeltalslista.

 

Du kan också beställa och byta nyckeltalslista i OP-mobilen, i textversionen (pda.op.fi) och i nättjänsten OP Tillgänglig (saavutettava.op.fi).

Koder – Vad ska jag göra om koderna spärras, hamnar i fel händer eller om jag glömmer dem?

Om din användarkod eller nyckeltalslista har spärrats på grund av ett eget felslag, kan du försöka logga in i tjänsten på nytt efter 24 timmar. Koderna frigörs om du knappar in dem rätt vid följande inloggning. Om du igen knappar in koderna fel, får du dem aktiverade genom att besöka andelsbankens kontor.

Om du behöver koderna snabbare än efter 24 timmars väntetid eller om du behöver nya koder, ska du besöka närmaste andelsbankskontor. Kom ihåg att ta med dig ett giltigt identitetsbevis.

Koderna är din nyckel till OPs tjänster. Ge inte ut dina koder till någon annan.

Om du misstänker att dina koder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa till telefontjänsten 0100 0500 (mån.–fre. kl. 8-22, lör. kl. 10–16, lna/msa) eller till Spärrtjänsten +358 20 333 (24h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Personliga koder - Varför är koderna personliga?

Användningen av nättjänstkoderna motsvarar din signatur, och avtal, uppdrag, ansökningar och meddelanden som signerats med dina koder binder dig i förhållande till banken eller en annan tjänsteleverantör.

Om du vill sköta en annan persons bankärenden för personen i fråga, kan kontohavaren ge dig dispositionsrätt till sitt konto genom att besöka Andelsbanken, varefter du kan använda personens konto med dina koder.