Betalningar och e-fakturor

Vanliga frågor

Godtagbara identitetsbevis

Din identitet kontrolleras alltid då du sköter ärenden i banken. Så här försäkrar vi oss om att vi sköter dina ärenden konfidentiellt med just dig.

En skadad eller föråldrad uppgift i din handling (om du till exempel inte med säkerhet kan identifieras på basis av bilden) kan förhindra kontrollen, och då kan vi inte godkänna handlingen.

Om du inte har en sådan handling som godtas för kontroll av identiteten kan din identitet kontrolleras på polisstationen. Tilläggsinformation får du på adressen www.poliisi.fi.

Du kan styrka din identitet med följande handlingar då du sköter ärenden i banken

Godtagbara identitetshandlingar i andelsbanken, exklusive ärenden som gäller Andelsbankens nättjänstkoder (identifieringsverktyg för stark autentisering).

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

 • finländskt körkort som utfärdats till en finsk medborgare, ett tillfälligt körkort duger inte
 • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
 • pass, sjömanspass, diplomatpass
 • främlingspass, resedokument för flykting
 • FPA-kort med foto

Av gällande handlingar som utfärdats av utländska myndigheter godtas:

 • ett nationellt pass utfärdat av en utländsk myndighet
 • ett identitetskort som godtas som resedokument och som har utfärdats av en myndighet i ett EES-land, i Schweiz eller i San Marino

Du kan styrka din identitet med följande handlingar då ditt ärende gäller Andelsbankens nättjänstkoder

Andelsbankens nättjänstkoder är ett identifieringsverktyg för stark autentisering utfärdat av OP Gruppen. Med dem kan du också sköta ärenden i t.ex. FPA:s och Skatteförvaltningens elektroniska tjänster.

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

 • finländskt körkort som utfärdats efter 1.10.1990 till en finsk medborgare (inte möjligt efter 2018), ett tillfälligt körkort duger inte
 • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
 • pass, diplomatpass
 • främlingspass eller flyktingars resedokument, om innehavarens identitet kunnat styrkas tillförlitligt

Av de gällande dokument som utfärdats av myndigheter i ett EES-land, i Schweiz eller i San Marino godtas:

 • pass, diplomatpass
 • identitetskort som godtas som resedokument

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Du kan avsluta ett onödigt konto genom att sända ett nätmeddelande. Välj Konton och betalningar - Avslutning av ett onödigt konto som ämne för meddelandet. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret på det konto som avslutas samt numret på det konto på vilket de eventuella pengarna på det konto som avslutas ska sättas in.

Om det har anslutits ett kort och/eller ett nättjänstavtal till kontot ska du utöver avslutningen av kontot be att få avsluta kortet och nättjänstavtalet eller att få överföra dem till ett annat konto.

Närmare anvisningar om avslutningen av ett onödigt konto får du då du sänder nätmeddelandet.

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till och tar bort en dispositionsrätt till mitt konto?

Du kan ge en annan person dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande.

I nätmeddelandet ska du uppge

 • numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas.
 • namn och personbeteckning för den som beviljas dispositionsrätt.
 • dispositionsrättens omfattning: rätt att använda kontot endast på OP:s kontor eller både på OP:s kontor och i nättjänsten.

Om den som får dispositionsrätten inte ännu är kund i samma Andelsbank, ska personen besöka närmaste kontor för att ta emot dispositionsrätten.

Du kan ta bort en annan persons dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Uppge ditt kontonummer i nätmeddelandet samt för vem dispositionsrätten ska tas bort.

Kontoutdrag och kvitton – Hur beställer eller skriver jag ut ett kontoutdrag/kvitto?

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner t.ex. för beskattningen.

Kvitton

I transaktionsflödet kan du avgiftsfritt bläddra i kontotransaktionerna för de senaste 24 månaderna. Du kan också enkelt skriva ut ett kvitto som du behöver. Klicka på transaktionen och välj Funktioner – Öppna kvittot. Med funktionen Sök transaktioner kan du söka transaktioner enligt mottagarens namn.

Kontoutdrag

Du kan skriva ut kontoutdrag i nätbanken genom att välja Dagliga penningaffärer – Kontoutdrag. Du kan skriva ut kontoutdrag i nättjänsten genom att först granska en viss tidsperiod (1 dag–1 år). När du valt tidsperioden kan du ladda ner kontoutdraget på din dator eller öppna det i ett nytt fönster.

Nätkontoutdragen är tillgängliga i nättjänsten avgiftsfritt för de senaste sex åren. Om du behöver äldre eller separat i banken utskrivna kontoutdrag eller kvitton kan vi leverera dem på begäran. För tjänsten debiteras då en avgift enligt bankens servicetariff. Du kan beställa kontoutdraget eller kvittot med ett nätmeddelande. Som ämne för meddelandet ska du välja Konton och betalningar – Beställning av kvitton och kontoutdrag t.ex. för beskattningen så ser du vilka uppgifter som behövs i meddelandet. Observera att det inte går att få över 10 år gamla kontoutdrag.

Nätkontoutdraget öppnas i ett nytt fönster. Tillåt popup-fönster i din webbläsare så att du kan öppna nätkontoutdraget.

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Kontots saldo- och ränteintyg – När behöver jag ett saldo- eller ränteintyg och hur kan jag beställa intyg?

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots gällande saldo ser du avgiftsfritt i nätbanken.

Ränteintyget visar den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Kontoräntan ser du också själv i nätbanken.

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Betalningsanmärkningar, kreditupplysningsregister – Vad är en betalningsanmärkning och vilka följder har den?

En obetald betalning leder till en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret. Anmärkningen kan påverka möjligheterna att anlita bank- och försäkringstjänster. Anmärkningens inverkan på tillgången till tjänster beror på bank- eller försäkringstjänsten, antalet anmärkningar och anmärkningarnas natur.

 

Vår kundtjänst berättar mer om hur en betalningsanmärkning påverkar anlitandet av våra tjänster.  Allmän information om betalningsanmärkningar finns på Försäkrings- och finansieringsrådgivningens (FINE) nätsidor.

IBAN, BIC, utlandsbetalningar – Hur betalar jag till utlandet?

Det enklaste sättet att sköta betalningar till utlandet är i OP-nättjänsten. Då kan du betala till hela världen.

Du kan betala i euro i OP-nättjänsten precis som om du skulle betala inom Finland, med funktionen Ny betalning. Fakturor i euro till EU-länderna kan man betala utan serviceavgift. Du kan betala i euro genom att använda det internationella IBAN-kontonumret och bankens identifieringskod, dvs. BIC-koden. Använd då du betalar OP-nättjänstens funktion Ny betalning som ingår i månadsavgiften för nättjänsten. Betalningen är framme inom en bankdag, och efter det överför den mottagande banken betalningen till betalningsmottagaren.

Om valutan inte är euro eller om betalningen sker utanför SEPA-området, använd funktionen Utlandsbetalning. Betalningar utanför SEPA-området och betalningar i annan valuta än euro ska utföras med OP-nättjänstens funktion Utlandsbetalning genom att som betalningssätt välja Betalningsanvisning. Betalningen är framme inom 3–6 bankdagar. Om du vill skynda på en betalning, använd som betalningssätt i funktionen Utlandsbetalning Ilremissa (Expressbetalning). Betalningen är då framme 1–2 bankdagar snabbare. Avgiften för betalningen beror till exempel på om betalaren står för alla kostnader eller inte.

Du får råd i allt som gäller internationella betalningar av våra experter i OP 010 253 0022 telefontjänsten.