Betalningar och e-fakturor

Vanliga frågor

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Betalning som saknar täckning – Hur ändrar jag en faktura då täckning saknas?

Betalningar av misstag – Jag betalade av misstag samma räkning två gånger, vad ska jag göra?

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Bruksgränser för konto – Hur kan jag ändra bruksgränserna för mitt konto?

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till och tar bort en dispositionsrätt till mitt konto?

E-fakturor – Hur beställer jag en e-faktura?

E-fakturor – Hur kan jag annullera en e-fakturabeställning?

E-fakturor – Hur ser jag innehållet i en e-faktura?

E-fakturor – Hur ändrar jag förfallodagen för en e-faktura?

E-fakturor – Jag har beställt en e-faktura, men får ändå en pappersfaktura. Vad ska jag göra?

Ge namn åt konton – Jag har många konton, kan jag namnge dem som jag vill?

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Jag vill lägga till en annan kontohavare till mitt konto, hur gör jag det?

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

IBAN, BIC, utlandsbetalningar – Hur betalar jag till utlandet?

Kontots saldo- och ränteintyg – När behöver jag ett saldo- eller ränteintyg och hur kan jag beställa intyg?

Kontoutdrag och kvitton – Hur beställer eller skriver jag ut ett kontoutdrag/kvitto?

Kvitto – Hur får jag ett kvitto över en betalning?

Mottagaruppgifter – Hur kan jag lägga till mottagaruppgifter?

Penningförsändelse – Hur kan jag lösa in en penningförsändelse?

Problem med överföringen – Betalningsmottagaren har inte fått pengarna fastän de har debiterats mitt konto, vad har hänt?

Samma faktura två gånger – Jag har fått samma faktura två gånger. Vad ska jag göra?

SEPA-betalning – Vad är en SEPA-betalning?

SEPA-expressbetalning – Vad är en SEPA-expressbetalning?

Tilläggsbekräftelse – Jag har fel telefonnummer anslutet till tilläggsbekräftelsen. Hur kan jag ändra numret?

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Underliga betalningstransaktioner – Jag lade märke till underliga betalningstransaktioner på mitt konto. Hur får jag veta vad det här är för betalningar?

Utlandsbetalningar – Hur gör jag en utlandsbetalning?

Återkommande betalning – Hur gör man en återkommande betalning?

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn eller gudbarn?

Överföring till fel konto – Jag överförde pengar till fel konto, vad ska jag göra för att få tillbaka pengarna?

Avslutning av konto − Hur avslutar jag ett onödigt konto?

Du kan avsluta ett onödigt konto genom att sända ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret på det konto som avslutas samt numret på det konto på vilket de eventuella pengarna på det konto som avslutas ska sättas in.

Om det har anslutits ett kort och/eller ett nättjänstavtal till kontot ska du utöver avslutningen av kontot be att få avsluta kortet och nättjänstavtalet eller att få överföra dem till ett annat konto.

Närmare anvisningar om avslutningen av ett onödigt konto får du då du sänder nätmeddelandet. Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här – Avslutning av ett onödigt konto.

Betalning som saknar täckning – Hur ändrar jag en faktura då täckning saknas?

En betalning får statusen Saknar täckning om du inte har haft tillräckligt med pengar på kontot för betalningen. Banken försöker debitera ditt konto med betalningen automatiskt på förfallodagen och under de två följande vardagarna. Betalningen syns bland Godkända betalningar med statusen Väntar på täckning. Du kan inte ändra den direkt, men du kan kopiera den till en ny betalning så att du kan betala fakturan till exempel från ett annat konto eller ändra dess förfallodag. När du har kopierat betalningen eller om du inte behöver en kopia, kan du ta bort betalningen som väntar på täckning.

Om det inte finns täckning efter tre dagar och du inte tar bort betalningen, ändras betalningens status till Saknar täckning, och betalningen debiteras inte automatiskt ditt konto. Betalningen syns med statusen Saknar täckning i sex dagar, och du kan inte ändra eller ta bort den. Du får ett meddelande om en betalning som saknar täckning, och för det debiteras en avgift i enlighet med servicetariffen.

Kontrollera betalningens status genom att logga in i tjänsten op.fi

Betalningar av misstag – Jag betalade av misstag samma räkning två gånger, vad ska jag göra?

Se först efter om båda betalningarna har debiterats ditt konto. Om den ena betalningen har debiterats ditt konto men den andra väntar bland betalningar som inte har godkänts kan du ta bort den överlopps betalningen från ditt konto. Om betalningen redan har debiterats två gånger, ska du kontakta betalningsmottagaren för att få betalningen returnerad. Banken kan inte returnera en betalning som betalats från kontot. Om ärendet inte framskrider med mottagaren kan vi vid behov göra en avgiftsbelagd utredningsbegäran över den felaktiga betalningen. Kontakta i så fall vår telefontjänst.

Se betalningar genom att logga in i tjänsten op.fi

BIC-kod – Vad är kontots BIC-kod?

Andelsbankens BIC-, dvs. SWIFT-kod är OKOYFIHH. BIC-koden är samma för alla andelsbankskonton. Om du behöver BIC-koden för någon annan bank än andelsbanken ska du fråga betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank.

Bruksgränser för konto – Hur kan jag ändra bruksgränserna för mitt konto?

Du kan ändra bruksgränserna för ditt konto genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Observera att en ändring av bruksgränserna för ett konto kräver en tilläggsbekräftelse, så håll telefonen som är ansluten till tilläggsbekräftelsen nära till hands när du ändrar gränserna.
 
 
Observera att ett kort som anslutits till kontot också kan förses med separata dygnsvisa säkerhetsgränser.
 

Dispositionsrätt till konto – Hur lägger jag till och tar bort en dispositionsrätt till mitt konto?

Du kan ge en annan person dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande.

Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja Se om du hittar svaret snabbare här – Att lägga till dispositionsrättshavare.

Om den som får dispositionsrätten inte ännu är kund i samma Andelsbank, ska personen besöka närmaste kontor för att ta emot dispositionsrätten.

Du kan ta bort en annan persons dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja   Se om du hittar svaret snabbare här – Att avlägsna dispositionsrätten för ett konto.

E-fakturor – Hur beställer jag en e-faktura?

Du kan beställa en e-faktura på tjänsten op.fi. Sök och välj fakturerare och välj rätt fakturagrund. Om du vill att samma företag skickar e-fakturor med olika fakturagrund (t.ex. telefonabonnemang och bredband) ska du komma ihåg att beställa separata e-fakturor. Om du inte hittar företaget i förteckningen erbjuder företaget inte ännu e-fakturor.

Logga in i tjänsten op.fi

E-fakturor – Hur kan jag annullera en e-fakturabeställning?

Du ser dina e-fakturabeställningar i Hantera e-fakturor. Om du av någon orsak vill sluta ta emot e-fakturor av en viss fakturerare, ska du välja Ta bort. Efter det får du fakturorna på det sätt ni avtalat om. Det här tar inte bort e-fakturor som du redan har fått eller betalningar som inte har godkänts eller som väntar på förfallodag i anslutning till dem. Du kan själv ta bort en sådan betalning i e-fakturaarkivet.

Logga in i tjänsten op.fi

E-fakturor – Hur ändrar jag förfallodagen för en e-faktura?

Om du vill ha mer betalningstid för din faktura ska du kontakta faktureraren och komma överens om det. Sedan kan du ändra förfallodagen genom att logga in i tjänsten op.fi

Om du vill betala fakturan före förfallodag går det enkelt. Du kan ändra förfallodag för en faktura som inte har godkänts i Betalningar som inte godkänts. Du kan ändra förfallodag för en betalning som har godkänts i Godkända betalningar.

E-fakturor – Jag har beställt en e-faktura, men får ändå en pappersfaktura. Vad ska jag göra?

Om du får en pappersfaktura fastän du har beställt en e-faktura, ska du välja Hantera e-fakturor och markera e-fakturan och välj Ta bort. Beställ e-fakturan på nytt tidigast följande vardag så att faktureringsuppgifterna förmedlas rätt.

Logga in i tjänsten op.fi och ta bort beställningen

Ge namn åt konton – Jag har många konton, kan jag namnge dem som jag vill?

Du kan namnge dina konton genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
Då du namnger dina konton i tjänsten op.fi på det sätt du vill, är det lätt att skilja kontona från varandra. Namnet på kontot ändras bara i vyerna i tjänsten op.fi och OP-mobilen.
 

Gä till Kontouppgifter för att namnge fina konton. Klicka på knappen Ändra bredvid kontots namn.

Du kan också själv välja vilka av dina konton som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer och i vilken ordning de ska visas. I visningen Mina konton ser du alla dina konton, och bland dem kan du välja högst fem som ska visas i avsnittet Dagliga penningaffärer.

Gå vidare för att ändra ordringen för dina konton

Gemensamt konto – Hur öppnar jag ett gemensamt konto? Jag vill lägga till en annan kontohavare till mitt konto, hur gör jag det?

Ett gemensamt hushållskonto är ett brukskonto som lämpar sig väl för skötseln av hushållets utgifter. Det är lätt att följa upp familjens penningaffärer när det finns ett separat konto för det.

Läs mer om ett gemensamt hushållskonto och öppning av det

Lägga till kontohavare

Enklast lägger du till en annan kontohavare till ditt konto med ett nätmeddelande.

Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja

 Se om du hittar svaret snabbare här – Lägga till kontohavare.

Den kontohavare som ska fogas till kontot ska underteckna kontoavtalet för sin del i den elektroniska underskriftstjänsten eller besöka kontoret för att göra det. Kontoavtalet kan undertecknas elektroniskt om den kontohavare som ska fogas till kontot redan från tidigare är kund hos samma andelsbank och har OP:s nättjänstkoder.

Gireringar mellan konton – Hur lång tid tar det att girera pengar till ett annat konto?

Gireringar mellan konton i OP samt Siirto-betalningar och ankommande SEPA-expressbetalningar överförs genast. SEPA-betalningar mellan olika banker är i regel framme under samma dag om betalningarna har betalats en vardag före kl. 14. Utlandsbetalningarna är normalt framme inom 2–6 vardagar. Som expressbetalningar är de framme 1–2 vardagar tidigare.

IBAN, BIC, utlandsbetalningar – Hur betalar jag till utlandet?

Det enklaste sättet att sköta betalningar till utlandet är i tjänsten op.fi. Då kan du betala till hela världen.

Du kan betala i euro i tjänsten op.fi precis som om du skulle betala inom Finland, med funktionen Ny betalning. Fakturor i euro till EU-länderna kan man betala utan serviceavgift. Du kan betala i euro genom att använda det internationella IBAN-kontonumret och bankens identifieringskod, dvs. BIC-koden. Använd då du betalar OP-nättjänstens funktion Ny betalning som ingår i månadsavgiften för nättjänsten. Betalningen är framme inom en bankdag, och efter det överför den mottagande banken betalningen till betalningsmottagaren. Kontrollera tariff

Om valutan inte är euro eller om betalningen sker utanför SEPA-området, använd funktionen Utlandsbetalning. Betalningar utanför SEPA-området och betalningar i annan valuta än euro ska utföras med OP-nättjänstens funktion Utlandsbetalning genom att som betalningssätt välja Betalningsanvisning. Betalningen är framme inom 3–6 bankdagar. Om du vill skynda på en betalning, använd som betalningssätt i funktionen Utlandsbetalning Ilremissa (Expressbetalning). Betalningen är då framme 1–2 bankdagar snabbare. Avgiften för betalningen beror till exempel på om betalaren står för alla kostnader eller inte.

Du får råd i allt som gäller internationella betalningar av våra experter i OP. Kontrollera kontaktuppgifter

Kontots saldo- och ränteintyg – När behöver jag ett saldo- eller ränteintyg och hur kan jag beställa intyg?

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots gällande saldo ser du avgiftsfritt i nätbanken.

Ränteintyget visar den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Kontoräntan ser du också själv i nätbanken.

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Kontoutdrag och kvitton – Hur beställer eller skriver jag ut ett kontoutdrag/kvitto?

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner t.ex. för beskattningen.

Kvitton

I transaktionsflödet kan du avgiftsfritt bläddra i kontotransaktionerna för de senaste 24 månaderna. Du kan också enkelt skriva ut ett kvitto som du behöver. Klicka på transaktionen och välj Funktioner – Öppna kvittot. Med funktionen Sök transaktioner kan du söka transaktioner enligt mottagarens namn.

Kontoutdrag

Du kan skriva ut kontoutdrag i tjänsten op.fi. Du kan skriva ut kontoutdrag i nättjänsten genom att först välja den period du vill granska (1 dag–1 år). När du har valt tidsperioden kan du ladda ner kontoutdraget på din dator eller öppna det i ett nytt fönster.

Gå vidare för att skriva ut kontoutdrag

Nätkontoutdragen är tillgängliga i nättjänsten avgiftsfritt för de senaste sex åren. Om du behöver äldre eller separat i banken utskrivna kontoutdrag eller kvitton kan vi leverera dem på begäran. För tjänsten debiteras då en avgift enligt bankens servicetariff.

Du kan beställa kontoutdraget eller kvittot med ett nätmeddelande. Välj Konton och betalningar som ämne för meddelandet. Läs närmare anvisningar om innehållet i meddelandet genom att välja  Se om du hittar svaret snabbare här – Beställning av kvitton och kontoutdrag t.ex. för beskattningen. Observera att det inte går att få över 10 år gamla kontoutdrag.

Nätkontoutdraget öppnas i ett nytt fönster. Tillåt popup-fönster i din webbläsare så att du kan öppna nätkontoutdraget.

Kvitto – Hur får jag ett kvitto över en betalning?

Du kan skriva ut ett betalningskvitto genom att välja betalningen i Transaktionsflöde och öppna kvittot via rullgardinsmenyn Funktioner. Logga in i tjänsten op.fi

Mottagaruppgifter – Hur kan jag lägga till mottagaruppgifter?

Med mottagaruppgiften kan du göra en ny betalning. Om det fakturerande företaget erbjuder e-fakturor kan du alternativt beställa en e-faktura så är dina fakturauppgifter automatiskt uppdaterade.

Lägg till en mottagaruppgift genom att logga in i tjänsten op.fi

Penningförsändelse – Hur kan jag lösa in en penningförsändelse?

Du kan lösa in en penningförsändelse som du fått genom att logga in i nättjänsten op.fi

Om du vill kan du lösa in penningförsändelsen på vilket andelsbankskontor som helst mot betalning. Uppge ditt kontonummer för betalaren så får du i fortsättningen penningförsändelsen direkt på ditt konto.

Problem med överföringen – Betalningsmottagaren har inte fått pengarna fastän de har debiterats mitt konto, vad har hänt?

Om uppgifterna är korrekta och det har gått mer än 2 bankdagar sedan överföringen ska du kontakta vår telefontjänst för att påbörja utredningen av betalningen. Om mottagarens kontonummer är felaktigt ska du kontakta betalningsmottagaren. Om det inte lyckas ska du lämna en avgiftsbelagd utredningsbegäran i vår telefontjänst. Om betalningens referens eller meddelande är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren och reda ut ärendet.

Kontrollerat betalningen genom att logga in i tjänsten op.fi 

Samma faktura två gånger – Jag har fått samma faktura två gånger. Vad ska jag göra?

Kontakta faktureraren och fråga om båda fakturorna är befogade. Om endast den enda fakturan behöver betalas kan du ta bort den andra.

Ibland görs det ändringar i försäkringsavtal som leder till en korrigerad försäkringsfaktura. Då står det på den faktura som du fått att den ersätter den tidigare fakturan.

SEPA-betalning – Vad är en SEPA-betalning?

SEPA-betalningen, dvs. SEPA-gireringen, är en girering som följer den europeiska standarden för gireringar. Med en SEPA-betalning är det möjligt att utföra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet.

I en SEPA-girering anges betalarens och mottagarens bankförbindelse alltid i det internationella IBAN-kontonummerformatet. IBAN = (International Bank Account Number) internationellt kontonummer.

SEPA-expressbetalning – Vad är en SEPA-expressbetalning?

SEPA-expressbetalning är en SEPA-betalning i realtid som allt fler banker i Europa erbjuder sina kunder. En SEPA-expressbetalning finns redo att användas på mottagarens konto inom några sekunder efter att den godkänts. OP:s kunder kan ta emot betalningar på sina betalningskonton i euro i realtid från andra banker. Förutsättningen är att betalarens bank förmedlar betalningen till OP i realtid som en SEPA-expressbetalning. Betalningen specificeras bland kontotransaktionerna med förklaringen SEPA-expressbetalning.

Bankerna i Finland och i övriga Europa tar i bruk tjänsten enligt sin egen tidtabell. I framtiden kan du alltså också själv betala SEPA-expressbetalningar i nättjänsten och OP-mobilen.

Tilläggsbekräftelse – Jag har fel telefonnummer anslutet till tilläggsbekräftelsen. Hur kan jag ändra numret?

Om du vill ändra telefonnumret för tilläggsbekräftelse ska du ringa vår kundtjänst. Håll OP:s nättjänstkoder till hands när du ringer. Om du vill sköta ärendet på ett kontor, ska du ta med ett giltigt identitetskort eller pass.

Du kan lägga till telefonnumret för tilläggsbekräftelse genom att logga in i tjänsten op.fi

Kontrollera kontaktuppgifterna för kundtjänst 

Täckningsreserveringar – Vad är de och hur följer jag upp dem?

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Underliga betalningstransaktioner – Jag lade märke till underliga betalningstransaktioner på mitt konto. Hur får jag veta vad det här är för betalningar?

Betalningsmottagarna kan ibland vara svåra att identifiera. I synnerhet när det gäller kortinköp kan företagets namn vara ett helt annat än det namn under vilket företaget bedriver sin verksamhet. Du kan t.ex. söka företagets kontaktinformation via Google. Betalningen kan också vara en förmedlad betalning (via Paytrail Oy, Checkout Finland Oy). Då kan du be att få tilläggsupplysningar via betalningsförmedlarens kundtjänst.

Utlandsbetalningar – Hur gör jag en utlandsbetalning?

Utlandsbetalningarna varierar beroende på till vilket land betalningen styrs. Du kan ändå göra en utlandsbetalning på samma sätt som vanliga betalningar genom att välja Ny betalning i menyn Dagliga penningaffärer. Betalningen identifieras automatiskt som en utlandsbetalning då du som kontonummer skriver ett utländskt kontonummer eller som valuta väljer en annan valuta än euro.

Logga in i tjänsten op.fi

Återkommande betalning – Hur gör man en återkommande betalning?

Vill du göra en ny återkommande betalning eller ändra eller ta bort en gammal betalning? Du kan göra en ny återkommande betalning genom att välja Ny betalning, mata in betalningsuppgifterna och välj upprepningen bland Tilläggsuppgifter. Logga in i tjänsten op.fi

Om du vill ändra eller ta bort en gammal återkommande betalning ska du göra det genom att öppna fakturan bland Godkända betalningar eller Betalningar som inte godkänts beroende på var fakturan finns. Ändringarna gäller alla kommande betalningsposter. Den borttagna betalningen syns bland godkända räkningar som annullerad i två veckor.

Öppning av konto – Hur öppnar jag ett konto för mitt barn eller gudbarn?

Enklast öppnar du ett brukskonto för ditt barn eller gudbarn genom att logga in i tjänsten op.fi.

Läs mer om brukskonto för barn och öppning av ett sådant

Överföring till fel konto – Jag överförde pengar till fel konto, vad ska jag göra för att få tillbaka pengarna?

Är du mottagare eller betalare för betalningen som gick fel? Om du är betalare och betalningen inte ännu har debiterats ditt konto kan du göra ändringar i den bland godkända eller inte godkända betalningar genom att logga in i tjänsten op.fi. Om betalningen redan hann debiteras är det bäst att kontakta betalningsmottagaren. Om du inte känner betalningsmottagaren kan du kontakta vår telefontjänst och be om en avgiftsbelagd utredning av din betalning.

Om du betalade till ett avslutat mottagarkonto styrs pengarna till mottagarens nya konto om betalningsmottagaren har kommit överens om ett sådant arrangemang. I annat fall returneras pengarna till ditt konto inom några dagar. Om du skrev fel referens eller meddelande ska du kontakta betalningsmottagaren och reda ut ärendet. Om du skrev fel belopp kan du kontakta mottagaren för att få betalningen returnerad eller krediterad. Om du skrev mottagarens namn fel, behöver du inte vara orolig. I Finland och inom SEPA-området i Europa styrs betalningarna i euro alltid på basis av kontonumret. Det felaktiga namnet syns endast hos dig.

Om du är betalningsmottagare ska du kontakta betalaren så att betalaren kan göra en utredningsbegäran över betalningen. Observera att pengarna överförs med ett dröjsmål.

Kontrollera betalningens status genom att logga in i tjänsten op.fi