Betalningar och e-fakturor

Vanliga frågor

Godtagbara identitetsbevis

Din identitet kontrolleras alltid då du sköter ärenden i banken. Så här försäkrar vi oss om att vi sköter dina ärenden konfidentiellt med just dig.

En skadad eller föråldrad uppgift i din handling (om du till exempel inte med säkerhet kan identifieras på basis av bilden) kan förhindra kontrollen, och då kan vi inte godkänna handlingen.

Om du inte har en sådan handling som godtas för kontroll av identiteten kan din identitet kontrolleras på polisstationen. Tilläggsinformation får du på adressen www.poliisi.fi.

Du kan styrka din identitet med följande handlingar då du sköter ärenden i banken

Godtagbara identitetshandlingar i andelsbanken, exklusive ärenden som gäller Andelsbankens nättjänstkoder (identifieringsverktyg för stark autentisering).

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

 • finländskt körkort som utfärdats till en finsk medborgare, ett tillfälligt körkort duger inte
 • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
 • pass, sjömanspass, diplomatpass
 • främlingspass, resedokument för flykting
 • FPA-kort med foto

Av gällande handlingar som utfärdats av utländska myndigheter godtas:

 • ett nationellt pass utfärdat av en utländsk myndighet
 • ett identitetskort som godtas som resedokument och som har utfärdats av en myndighet i ett EES-land, i Schweiz eller i San Marino

Du kan styrka din identitet med följande handlingar då ditt ärende gäller Andelsbankens nättjänstkoder

Andelsbankens nättjänstkoder är ett identifieringsverktyg för stark autentisering utfärdat av OP Gruppen. Med dem kan du också sköta ärenden i t.ex. FPA:s och Skatteförvaltningens elektroniska tjänster.

Av gällande handlingar som utfärdats av finländska myndigheter godtas:

 • finländskt körkort som utfärdats efter 1.10.1990 till en finsk medborgare (inte möjligt efter 2018), ett tillfälligt körkort duger inte
 • identitetskort som utfärdats efter 1.3.1999
 • pass, diplomatpass
 • främlingspass eller flyktingars resedokument, om innehavarens identitet kunnat styrkas tillförlitligt

Av de gällande dokument som utfärdats av myndigheter i ett EES-land, i Schweiz eller i San Marino godtas:

 • pass, diplomatpass
 • identitetskort som godtas som resedokument

Betalningsanmärkningar, kreditupplysningsregister – Vad är en betalningsanmärkning och vilka följder har den?

En obetald betalning leder till en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret. Anmärkningen kan påverka möjligheterna att anlita bank- och försäkringstjänster. Anmärkningens inverkan på tillgången till tjänster beror på bank- eller försäkringstjänsten, antalet anmärkningar och anmärkningarnas natur.

 

Vår kundtjänst berättar mer om hur en betalningsanmärkning påverkar anlitandet av våra tjänster.  Allmän information om betalningsanmärkningar finns på Försäkrings- och finansieringsrådgivningens (FINE) nätsidor.

IBAN, BIC, utlandsbetalningar – Hur betalar jag till utlandet?

Det enklaste sättet att sköta betalningar till utlandet är i OP-nättjänsten. Då kan du betala till hela världen.

Du kan betala i euro i OP-nättjänsten precis som om du skulle betala inom Finland, med funktionen Ny betalning. Fakturor i euro till EU-länderna kan man betala utan serviceavgift. Du kan betala i euro genom att använda det internationella IBAN-kontonumret och bankens identifieringskod, dvs. BIC-koden. Använd då du betalar OP-nättjänstens funktion Ny betalning som ingår i månadsavgiften för nättjänsten. Betalningen är framme inom en bankdag, och efter det överför den mottagande banken betalningen till betalningsmottagaren.

Om valutan inte är euro eller om betalningen sker utanför SEPA-området, använd funktionen Utlandsbetalning. Betalningar utanför SEPA-området och betalningar i annan valuta än euro ska utföras med OP-nättjänstens funktion Utlandsbetalning genom att som betalningssätt välja Betalningsanvisning. Betalningen är framme inom 3–6 bankdagar. Om du vill skynda på en betalning, använd som betalningssätt i funktionen Utlandsbetalning Ilremissa (Expressbetalning). Betalningen är då framme 1–2 bankdagar snabbare. Avgiften för betalningen beror till exempel på om betalaren står för alla kostnader eller inte.

Du får råd i allt som gäller internationella betalningar av våra experter i OP 010 253 0022 telefontjänsten.