Dataskydd

Vanliga frågor

Hur försäkrar sig OP om att mina personuppgifter hålls i tryggt förvar?

Det är av största vikt för oss att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och försiktigt. Du kan läsa om vår dataskyddspraxis och våra principer för behandling av personuppgifter på adressen op.fi/dataskydd. Sidorna ger en överblick över hur vi behandlar personuppgifter. Där finns också OP Gruppens viktigaste dataskyddsbeskrivningar samt kontaktinformation i dataskyddsärenden. Vi lägger till nytt innehåll stegvis.

Var ser jag vad OP har för uppgifter om mig?

Vi har samlat dina viktigaste personuppgifter i anslutning till din kundrelation i OP i Min profil i tjänsten op.fi. Du kan logga in i tjänsten med dina nättjänstkoder här. Tjänsten Min profil är ny och den utvecklas som bäst. Vi lägger till nytt innehåll stegvis.

Om du inte hittar det du söker i Min profil kan du be att få ytterligare information om behandlingen av personuppgifter också på andelsbankernas kontor, via bankens riksomfattande servicenummer 0100 0500 eller det riksomfattande servicenumret för försäkringar och ersättningar 010 253 0022 eller på adressen dataskydd@op.fi.

Vad är Min profil?

Min profil är en helhet där vi samlat de viktigaste personuppgifterna som gäller din kundrelation hos OP. Du kan logga in i tjänsten med dina nättjänstkoder här. Tjänsten Min profil är ny och den utvecklas som bäst. Vi lägger till nytt innehåll stegvis.