Användningen av nättjänsterna för företagskunder

Vanliga frågor

Nyckeltalslista – Hur får jag och hur aktiverar jag en ny nyckeltalslista?

I tjänsten op.fi kan du sköta ditt företags bank- och försäkringsärenden med personliga företagstjänstkoder eller med dina nättjänstkoder för privatkunder.

Om du har företagstjänstkoder kan du beställa en ny nyckeltalslista då du loggar in i tjänsten op.fi. Klicka högst upp på ditt namn > Hantering av koder > Beställ nyckeltalslista. På samma ställe kan du också byta nyckeltalslistan till en ny > Hantering av koder > Byt nyckeltalslista.

Om du har nättjänstkoder för privatkunder kan du beställa en ny nyckeltalslista via din personliga nättjänst då du loggar in i tjänsten op.fi. Klicka högst upp på ditt namn > Hantering av koder > Beställ nyckeltalslista. På samma ställe kan du också byta nyckeltalslistan till en ny > Hantering av koder > Byt nyckeltalslista.

Företagstjänstkoderna – vad är de och varifrån får jag dem?

Vad är de?

Företagstjänstkoderna är personliga koder med vilka du kan logga in i tjänsten op.fi för företag, OP-företagsmobilen och Pohjola Försäkrings nättjänst. Du kan sköta flera olika företags ärenden med samma koder.

Företagstjänstkoderna består av en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista. Koderna är avgiftsfria.

Om du har företagstjänstkoder kan du inte logga in i nättjänsten för företag med dina koder för privatkunder.

Var får ja dem?

Du får företagstjänstkoderna genom att ansöka om dem via nätet eller i närmaste andelsbank.

För att kunna beställa koderna via nätet måste du ha personliga nätbankskoder, antingen OP:s eller någon annan banks. Med hjälp av dem kontrollerar vi din identitet.

Beställ företagstjänstkoder

Materialöverföring i OP-nättjänsten för företag

Vad är Materialöverföring i nättjänsten op.fi?

Ditt företag kan sköta betalningsrörelsen via Materialöverföringen, om  ekonomiförvaltningssystemet inte stöder användning av kanalen Företagets bankförbindelse (Web Services).

Med Materialöverföringen kan en användare med fullmakt av ditt företag sända och hämta betalningsrörelsematerial som kan användas i ekonomiförvaltningsprogrammet.

Hur börjar jag använda Materialöverföringen?

Du kan ta i bruk Materialöverföringen i din andelsbank. Materialöverföringen kan användas av dem som i banken har beviljats rätt att använda den.

Vad gör jag om jag inte lyckas sända material?

Det kan finnas flera olika orsaker till det:

  • Materialstorleken: Man kan samtidigt sända högst 10 st. material. Storleksgränsen för flera material som sänds samtidigt är 10 megabyte.
  • Materialformatet: Kontrollera att det material som du försöker sända har det format som du har valt att ska sändas.

Felmeddelande:  "Sändningen misslyckades. Sändningen av följande material misslyckades XXXX. Korrigera materialet och sänd det på nytt."

Det felmeddelande som visas är ett standardmeddelande som visas oberoende av felet. En exaktare beskrivning av felet finns i materialets felretur, som du ser på ingångssidan i Materialöverföringen direkt efter den felaktiga sändningen.

I vilket format borde material sparas i nättjänsten op.fi?

Användaren ska fråga sin reskontraskötare vilket filnamn och format reskontraprogrammet läser och spara materialet med just det namn och i det format som reskontraprogrammet läser.

Företagstjänstkoderna har försvunnit, vad ska jag göra?

Om du misstänker att dina företagstjänstkoder har kommit i fel händer, ska du anmäla det till din andelsbank eller telefontjänsten för företagskunder 0100 05151, där koderna spärras. Utanför bankens öppettider kan du anmäla försvinnandet till spärrtjänsten 0100 0555.

OPs Nättjänst för försäkringar för företag, hur och var loggar jag in?

Du kan logga in i Nättjänsten för försäkringar med dina personliga nättjänstkoder. Användarna i ditt företag kan via nätet beställa företagstjänstkoder, som är ett alternativ till användningen av de personliga bankkoderna.

Inloggningen i tjänsten sker via OPs och A-Försäkrings nätsidor och knappen för Nättjänsten för försäkringar för företag i inloggningsavsnittet.  Om ditt företag använder OP-nättjänsten för företag eller nättjänsten Företagstjänster kan du logga in i Nättjänsten för försäkringar för företag också via banktjänsterna.

För att du ska kunna logga in och använda Nättjänsten för försäkringar för företag ska företaget ha ett gällande avtal om nättjänster för företag och du ska ha åtkomsträttigheter, som företagets huvudanvändare beviljar, till försäkringstjänsterna.