Försakringar

Vanliga frågor

Tarvitsen vakuutuslaskulle lisää maksuaikaa – mitä teen?

Jos et voi maksaa vakuutuslaskua eräpäivänä ja tarvitset lisää maksuaikaa, voit pyytää sitä helposti lähettämällä verkkoviestin yrityksesi verkkopalvelun kautta tai soittamalla palvelunumeroomme 0303 0303.

Ilmoita sopimustunnus, laskun summa ja eräpäivä sekä toivomasi maksupäivä. Vastaamme viestiisi ja kerromme, onko toivomasi maksupäivä mahdollinen.

Alkuperäisen eräpäivän jälkeiseltä maksuajalta kertyy viivästyskorkoa, joka veloitetaan seuraavan laskun yhteydessä.

Lisätietoja laskutukseen liittyen löydät Yrityksen vakuutuslaskut -sivultamme.

Jag vill ta emot företagets räkningar elektroniskt. Vad ska jag göra?

För att övergå till nätfakturering ska du per e-post till adressen verkkolasku(a)op.fi skicka följande uppgifter:

  • företagets namn och FO-nummer
  • företagets nätfakturaadress (i OVT- eller IBAN-format) och operator
  • företagets kontaktperson i nätfakturaärenden.
  • Begynnelsedagen för nätfaktureringen (om det inte är genast)

Om företaget använder fler nätfakturaadresser behöver vi per försäkringsavtal uppgifter om till vilken adress fakturan skickas. Om försäkringsavtalet sköts av en mäklare, skickar vi fakturorna till mäklaren. Övrig post såsom försäkringsbrev sänder vi till ditt företags postadress. Om ditt företag inte ännu har en nätfakturaoperatör kan du ingå ett operatörsavtal med andelsbanken.

Ansökan om ersättning – Inom vilken tid ska ersättning ansökas?

Ansökan om ersättning ska lämnas inom ett år från det att skadan har skett. Ju snabbare man gör en skadeanmälan, desto lättare är det i praktiken att reda ut skadeärendet. Dröj alltså inte i onödan med att göra skadeanmälan.

Resa till krigsriskområde – Gäller min reseförsäkring?

Resenärförsäkringen gäller inte i sådana riskområden som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man inte ska resa till eller som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man ska avlägsna sig från. Om du har anlänt till ett riskområde innan rekommendationen utfärdades, gäller försäkringen under 10 dagar från det att det finska utrikesministeriet gav rekommendationen. Resenärförsäkringen gäller normalt på riskområden, om exempelvis din sjukdom under resa inte har något samband med orsaken till att rekommendationen om att undvika eller avlägsna sig från området utfärdats.

Vi rekommenderar ett tilläggsskydd om du reser till ett land eller område som omfattas av Finlands utrikesministeriums rekommendation. Tilläggsförsäkringen utvidgar försäkringens giltighet också till skador, som förorsakas av en orsak som gjorde att det finska utrikesministeriet utfärdade sin varning. Riskområdesutvidgningen utvidgar emellertid inte skyddet till att gälla vid storkrig och inte heller vid situationer där den försäkrade själv har deltagit i ett krig eller i en väpnad konflikt eller fredsbevarande verksamhet.

Den uppdaterade listan på riskområden finns på adressen www.op.fi/rismomraden. Innan du reser iväg gör du klokt i att också på Finlands utrikesministeriums nätsidor läsa aktuell information om destinationslandet.

Utvidgningen kan tecknas för en bestämd tid och du får den genom att kontakta ett av Pohjola Försäkrings kontor eller kundtjänsten 010 253 0022.

Ajoneuvon myynti - mitä teen vakuutukselle?

Ajoneuvon liikennevakuutus ja mahdollinen kaskovakuutus päättyvät automaattisesti Traficomin tietojen mukaisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Kun ajoneuvo vaihtaa omistajaa.
  • Kun ajoneuvo poistetaan lopullisesti rekisteristä romutustodistuksella tai vahingon takia.

Muutos kirjautuu vakuutuksen tietoihin viiveellä, jonka jälkeen postitamme vakuutuskirjan ja laskun yritykseesi.

Lue lisää vakuutusmaksun palautukseen liittyen Yrityksen vakuutuslaskut -sivultamme.

Ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto ja -käyttöönotto. Miten ne vaikuttavat yritykseni ajoneuvojen vakuutuksiin?

Tee muutokset Traficom verkkopalvelussa tai lähimmällä rekisteröintejä tekevällä katsastusasemalla. Muutoksista veloitetaan Traficomin hinnaston mukainen maksu. Muutokset päivittyvät automaattisesti vakuutuksesi tietoihin.

Liikennekäytöstäpoiston ajalta hyvitämme liikennevakuutusmaksua. Vakuutuskauden alussa veloitetaan kuitenkin 14 euron minimimaksu. Kaskon osalta maksat niistä turvista, jotka suojaavat ajoneuvoa myös liikennekäytöstäpoiston aikana, kuten palo- ja varkausturvista.

Jag ska anställa arbetstagare till mitt företag. Vilka försäkringar behövs?

Arbetsgivaren är skyldig att för arbetstagaren teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring och en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL).

Dessutom är det bra att försäkra de anställda också med en sjukförsäkring eller en olycksfallsförsäkring för fritiden. Med frivilliga försäkringar går det att få vård snabbare så att man tillfrisknar och kan återvända till arbetet. Dessutom engagerar det personalen.

Jag har startat ett nytt företag. Vilka försäkringar måste jag teckna för det nya företaget?

En obligatorisk försäkring för företagare är FöPL-försäkringen. Om ditt företag har arbetstagare förpliktar lagen företagaren att teckna en ArPL-försäkring åt dem samt en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Företagaren måste själv teckna de lagstadgade försäkringarna. Oberoende av bransch behöver företagen också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar samt ett täckande skydd för företagets egendom. Företagaren gör klokt i att också försäkra sig själv för olycksfall och sjukdom.

Kontakta vårt servicenummer 0110 253 0022 så ger vi råd och hjälper dig i frågor som gäller företagets riskhantering.

Arbetstagaren råkar ut för ett olycksfall i arbetet Vad ska man göra?

Hänvisa den skadade arbetstagaren till Pohjola Sjukhus eller en läkare som vi samarbetar med för att säkerställa att arbetstagaren snabbt kan återgå till arbetet. Fyll i en olycksfallsanmälan i vår nättjänst eller via den länktjänst som ditt företag använder utan dröjsmål och senast inom 10 vardagar efter att du fått kännedom om skadan.

 

Hur får jag försäkringsintyg över företagets gällande försäkringar?

De flesta försäkringsintygen kan skrivas ut via nättjänsten för försäkringar. Om du inte får det intyg du behöver via nättjänsten, ska du ringa vårt servicenummer 010 253 0022.

Det har skett förändringar i mitt företags verksamhet. Behöver jag därför kontakta försäkringsbolaget?

Då företagets verksamhet förändras, förändras också försäkringsbehovet. Kontakta vårt servicenummer 010 253 0022 i samband med alla ändringar så undersöker vi företagets försäkringar och uppdaterar dem vid behov.