Trygga ärenden

Vanliga frågor

Vad är cookie och JavaScript och vad används de till?

En cookie (kaka) är en identifieringsfil som nättjänsten op.fi sänder din dator. Med den hanteras betalningstransaktionen. Tillåt användningen av cookies.

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för olika hjälpfunktioner, t.ex. felmeddelanden och hantering av skrivfält samt kontroll av inmatade uppgifter. Ta i bruk JavaScript i inställningarna i din webbläsare.

Vad är phishing, dvs. lösenordsfiske?

Det sänds många falska e-postmeddelanden i Finland. Genom dem försöker avsändaren luska reda på användarkoden och lösenordet för nättjänster eller kontokortsnummer. Förfalskade e-postmeddelanden skickas i regel i någon tillförlitlig instans namn, till exempel banken eller Visa. Man ber om svar antingen per e-post eller så styrs kunden till en viss internetadress som är en förfalskning av en tillförlitlig instans nätsidor.

Kom ihåg:

  • Ingen officiell instans, exempelvis banken eller polisen, ber någonsin om koderna för dina kort eller dina nättjänstkoder per e-post eller telefon.
  • Andelsbanken skickar alla konfidentiella meddelanden som kundmeddelanden via nättjänsten op.fi, inte per e-post.
  • Vi skickar dig inte e-postmeddelanden i bankärenden på engelska. Vi använder ett gott språk (finska eller svenska) och bokstäverna å, ä och ö i våra meddelanden.
  • Logga in i nättjänsten op.fi genom att skriva adressen i webbläsaren. Klicka inte på länkar eller adresser som följer med e-postmeddelanden.

Om du inte är säker på om den länk (t.ex. nätbutikens betalningslänk eller en länk som du fått via en sökmotor) som du använder leder till den riktiga nättjänsten op.fi, ska du inte mata in dina nättjänstkoder i den tjänst som öppnas via länken.

Anmäl en suspekt länk och tjänst till 010 253 0022 eller ta kontakt med din Andelsbank. 

Vad betyder SSL-kryptering och vad används den till?

Nättjänsten op.fi har SSL-krypterad förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. Till krypteringen hör ett EV-certifikat som är lätt att känna igen. Det syns i olika webbläsare till exempel som att adressfältet är grönt.

Dessutom kan du intill låssymbolen konstatera, att certifikatet har beviljats till ett företag som hör till OP Gruppen.

Kontakta omedelbart andelsbanken om du misstänker att sidan är falsk eller innehållet på sidan är falskt.  Om du inte är säker på om den länk (t.ex. nätbutikens betalningslänk eller en länk som du fått via en sökmotor) som du använder leder till den riktiga nättjänsten op.fi, ska du inte mata in dina nättjänstkoder i den tjänst som öppnas via länken.

Anmäl en suspekt länk och tjänst till 010 253 0022 eller ta kontakt med din andelsbank.

Vad innebär tilläggsbekräftelsen av betalningar?

Tilläggsbekräftelsen av betalningar är en avgiftsfri tjänst som gör betalningen på nätet tryggare. När du får ett textmeddelande som gäller tilläggsbekräftelse, ska du alltid noggrant kontrollera innehållet i meddelandet. Du kan godkänna betalningen om uppgifterna i textmeddelandet motsvarar uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag. Om uppgifterna i textmeddelandet avviker från uppgifterna i det ursprungliga uppdraget, får du inte godkänna betalningen. De textmeddelanden som gäller tilläggsbekräftelse av betalningar sänds från numret 040 7118180 och är undertecknade av OP.

Tilläggsbekräftelsen av betalningar kräver att du har ett gällande nättjänstavtal och en finländsk eller utländsk operatörs mobiltelefonabonnemang.

Om du har företagstjänstkoder ska du ansluta ett telefonnummer till tilläggsbekräftelsen av betalningar i namnfältet till höger i visningen.