Lån

Vanliga frågor

Ändring av förfallodagen eller lånets månadsbetalning – Hur kan jag ändra betalningsplanen för mitt lån?

Den lånetid och det amorteringssätt som antecknats i skuldebrevet har avtalats med banken. Det är möjligt att göra ändringar i betalningsplanen och i så fall är det bäst att du kontaktar din bank via OP-nättjänsten.

Det går att göra ändringar i betalningsplanen för Flexkrediter och Specialkrediter. Du kan ändra månadsbetalningen för krediten med dina nättjänstkoder.

Ändring av debiteringskonto – Hur kan jag ändra debiteringskontot för lånebetalningarna?

Du kan ändra lånets debiteringskonto med en fullmakt. Om skulden står i flera personers namn ska var och en fylla i en fullmakt. Ange i fullmakten att det är fråga om ändring av lånebetalningskonto. Andra uppgifter som behövs är lånets nummer och det kontonummer som lånebetalningarna i fortsättningen kan debiteras från.

Fullmakterna finns på nya kokeile.op.fi våren 2016. Till dess kan du använda den nuvarande tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi. Fullmakterna finns bland Mina uppgifter.

Amorteringsfrihet – Hur kan jag få amorteringsfrihet för mitt lån?

Med amorteringsfrihet avses en period under vilken du betalar endast räntorna på lånet. Med hjälp av en amorteringsfri period kan du smidigt balansera din ekonomi.

Du kan få amorteringsfrihet för ditt bolån, studielån och banklån.

Gör så här:

  • Logga in i OP-nättjänsten
  • Välj Amorteringsfrihet och andra ändringar i menyn till vänster på sidan Lån.