Lån

Vanliga frågor

Ändring av debiteringskonto – Hur kan jag ändra debiteringskontot för lånebetalningarna?

Du kan byta debiteringskonto för ett lån med ett nätmeddelande. Om skulden är i flera personers namn, måste var och en sända ett nätmeddelande med samma innehåll om byte av debiteringskonto för lånet. Nämn i nätmeddelandet att det är fråga om ett byte av lånebetalningskonto. Uppge i meddelandet lånets nummer och det kontonummer som lånebetalningarna i fortsättningen kan tas från.

Ändring av förfallodagen eller lånets månadsbetalning – Hur kan jag ändra betalningsplanen för mitt lån?

Den lånetid och det amorteringssätt som antecknats i skuldebrevet har avtalats med banken. Det är möjligt att göra ändringar i betalningsplanen och i så fall är det bäst att du kontaktar din bank via OP-nättjänsten.

Det går att göra ändringar i betalningsplanen för Flexkrediter och Specialkrediter. Du kan ändra månadsbetalningen för krediten med dina nättjänstkoder.

Läs mer här >

Amorteringsfrihet – Hur kan jag få amorteringsfrihet för mitt lån?

Med amorteringsfrihet avses en period under vilken du betalar endast räntorna på lånet. Med hjälp av en amorteringsfri period kan du smidigt balansera din ekonomi.

Du kan få amorteringsfrihet för ditt bolån, studielån och banklån.

Gör så här:

  • Logga in i OP-nättjänsten
  • Välj Amorteringsfrihet och andra ändringar i menyn till vänster på sidan Lån.

Läs mer här >

Betalningsfri månad – Hur kan jag få en betalningsfri månad för en Flexkredit och Specialkredit?

Du kan få en betalningsfri månad per år för en Flexkredit och Specialkredit. Under den amorterar du inte på krediten och betalar inga räntor. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader. Den betalningsfria månaden är samma kalendermånad varje år. 

Du kan ansöka om betalningsfrihet genom att logga in i op.fi >