Mobilnyckeln

Vanliga frågor

Hur skiljer sig Mobilnyckeln från nyckeltalslistan?

Mobilnyckeln finns i din personliga apparat, t.ex. din telefon, så du har den alltid nära till hands. I stället för engångsnyckeltal behöver du bara komma ihåg en enda PIN-kod som du själv har valt och som bara du känner till.

Mobilnyckeln är i ditt personliga bruk i din apparat och kan inte kopieras på samma sätt som en nyckeltalslista. 

 

Vad är Mobilnyckeln?

Mobilnyckeln är en elektronisk identifieringsmetod, som fungerar i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. Med den kan du bekräfta betalningar och transaktioner i appen.

Med Mobilnyckeln kan du identifiera dig, till en början i OP-mobilen och OP-företagsmobilen, men inom en nära framtid också i tjänsten op.fi och andra tjänster (till exempel MinSkatt och FPA) samt bekräfta till exempel kortbetalningar och inköp på nätet. 

Är det tryggt att använda Mobilnyckeln?

Ja. Mobilnyckeln behandlas i nät och tjänster som skyddas med OP:s kryptering, och andra appar kommer inte åt den. Användningen av Mobilnyckeln baserar sig på en PIN-kod, dvs. en apparatvis kod som endast du känner till. Skriv alltså inte upp den och knappa inte in den så att någon annan ser den. Koden sparas inte i din apparat och du kan byta kod när som helst.

För att garantera säkerheten lönar det sig att skydda åtkomsten till apparaten också så att du identifierar dig med lösenkod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Mobilnyckeln uppfyller definitionen på stark autentisering enligt den nya betaltjänstlagen.

Vad är PSD2 och hur påverkar det lagen i Finland?

EU:s betaltjänstdirektiv 2, dvs. PSD2 medför ändringar i Finlands betaltjänstlag genom att ställa nya säkerhetskrav på identifieringsverktyg. Med ändringen vill man säkerställa att betalningarna är trygga och förhindra missbruk.

Lagändringen gäller alla banker och deras kunder, och den träder i kraft i sin helhet 14.9.2019.

Behöver jag en smarttelefon eller datorplatta för att använda Mobilnyckeln?

Ja. Mobilnyckeln fungerar i apparna OP-mobilen och OP-företagsmobilen, som du kan ladda ner i appbutikerna App Store eller Google Play.

För att du ska kunna använda appen måste din telefon eller datorplatta också ha internetförbindelse. 

Kan jag ännu sköta mina bankärenden med dator i tjänsten op.fi?

Ja. Du kan fortfarande logga in i tjänsten op.fi med användarkod och lösenord, men du måste dessutom identifiera dig med textmeddelande och nyckeltalslista.

Senare kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner med Mobilnyckeln också i tjänsten op.fi.

Hur fungerar bekräftelsen med textmeddelande?

För det här behöver du en nyckeltalslista och en mobiltelefon som du kan ta emot textmeddelanden med. Telefonen måste ha ett gällande telefonnummer anslutet till din kod, dvs. ett s.k. nummer för tilläggsbekräftelse.

När du får en bekräftelsebegäran som textmeddelande till din telefon bekräftar du identifieringen i den tjänst du håller på att logga in i (t.ex. op.fi) genom att skriva in det nyckeltal som motsvarar talet i textmeddelandet.

Det kostar dig inget att ta emot bekräftelsemeddelanden.

Kan jag använda Mobilnyckeln i flera apparater?

Mobilnyckeln är personlig och gäller per apparat. Om du använder OP-mobilen och OP-företagsmobilen med både telefon och datorplatta, ska du aktivera Mobilnyckeln separat i båda. Du kan alltså ha två olika Mobilnycklar i två olika apparater. 

Försvinner nyckeltalslistan helt?

Du måste ha kvar nyckeltalslistan vid sidan av Mobilnyckeln även om du skulle sköta alla dina bankärenden i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. Med den kan du aktivera Mobilnyckeln och bekräfta din identitet om du av någon anledning inte skulle kunna använda Mobilnyckeln.

Du behöver också ännu nyckeltalslistan i tjänsten op.fi och för att identifiera dig i många offentliga tjänster, t.ex. MinSkatt eller FPA:s tjänster. I framtiden kommer du att kunna identifiera dig också i de här och många andra tjänster med Mobilnyckeln.

 

Vad ska jag göra om jag misstänker att PIN-koden har hamnat i fel händer?

Du kan när som helst byta PIN-kod i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen eller avaktivera Mobilnyckeln i tjänsten op.fi. Du kan också göra det via telefontjänsten eller på ett kontor under deras öppettider. Då du vill aktivera Mobilnyckeln på nytt kan du göra det med nyckeltalslistan.

Om du inte kan sköta ärendet på något av sätten ovan, kan du alltid spärra din kod i Spärrtjänsten.

 

Vad ska jag göra om min telefon eller datorplatta där jag har min Mobilnyckel försvinner?

Avaktivera Mobilnyckeln i tjänsten op.fi, genom att ringa telefontjänsten eller besöka ett kontor under deras öppettider. Spara nyckeltalslistan för sådana här situationer.

Om din apparat försvinner eller du misstänker att din kod har hamnat i fel händer utanför öppettiderna, ska du omedelbart spärra koden genom att ringa Spärrtjänsten+358 20 333, som betjänar dygnet runt.

 

Hur kan jag börja använda Mobilnyckeln?

För att börja använda Mobilnyckeln behöver du

  • en mobiltelefon som du kan ta emot textmeddelanden med och som har ett gällande telefonnummer anslutet till din OP-kod
  • en apparat som du har laddat ner OP-mobilen i
  • din nyckeltalslista.
Läs anvisningarna eller se videon om hur du börjar använda Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.
 

Var får jag hjälp med användningen av Mobilnyckeln?

Titta på materialet på op.fi och op.media, t.ex. videor. Vi hjälper dig gärna och ger dig också gärna råd på OP:s kontor och via telefontjänsten.