Mobilnyckeln

Vanliga frågor

Jag tappade apparaten där jag har min Mobilnyckel. Vad ska jag göra?

Avaktivera Mobilnyckeln i apparaten du tappade i tjänsten op.fi, genom att ringa telefontjänsten, Spärrtjänsten eller besöka ett kontor.

Du kan aktivera Mobilnyckeln på nytt med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan.

Varför ber tjänsten op.fi om användarkod när jag loggar in med Mobilnyckeln?

På basis av användarkoden sänder vi bekräftelsebegäran till den apparat i vilken du har aktiverat Mobilnyckeln.

 

Vad är Mobilnyckelns kod för bekräftelsebegäran och varför ska den kontrolleras?

Då du sänder bekräftelsebegäran t.ex. i tjänsten op.fi ger tjänsten en kod för bekräftelsebegäran (t.ex. YF23). Då du bekräftar begäran i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen ska du kontrollera att samma kod syns också i bekräftelsevisningen.

Observera att koden alltid byts då du sänder en ny bekräftelsebegäran.

Med kod för bekräftelsebegäran försäkrar du dig om att du håller på att bekräfta rätt transaktion.

Vad är Mobilnyckeln?

Du kan börja använda Mobilnyckeln genom att i appbutiken ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller på din datorplatta.

Mobilnyckeln är ett identifieringssätt som erbjuds av OP och som du kan använda då du identifierar dig och bekräftar transaktioner. Med Mobilnyckeln kan du sköta ärenden i OP-mobilen, OP-företagsmobilen, tjänsten op.fi, identifiera dig i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA samt bekräfta nätinköp då du betalar med ditt kort eller från ditt konto.

Var ser jag om jag har aktiverat Mobilnyckeln?

Du ser och kan hantera dina Mobilnycklar i inställningarna i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen samt i tjänsten op.fi.

Var får jag hjälp med användningen av Mobilnyckeln?

Läs mer om Mobilnyckeln på op.fi. Vi hjälper dig och ger dig råd också på OP:s kontor och via telefontjänsten.

Hur skiljer sig Mobilnyckeln från nyckeltalslistan?

Mobilnyckeln är i ditt personliga bruk i din apparat och kan inte kopieras på samma sätt som en nyckeltalslista. Då du använder Mobilnyckeln behöver du komma ihåg en enda PIN-kod som du själv har valt och som bara du känner till.

Hur fungerar Mobilnyckeln med dator?

Om du redan har aktiverat Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen, kan du identifiera dig med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi genom att välja Mobilnyckeln som identifieringssätt.

Anvisningar för användningen av Mobilnyckeln

Om du inte tidigare har använt Mobilnyckeln, ska du i appbutiken ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta.

Läs mer om aktiveringen av Mobilnyckeln

Hur kan jag börja använda Mobilnyckeln?

Du kan aktivera Mobilnyckeln i din telefon eller datorplatta. Ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. Första gången behöver du din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista. Vid aktiveringen får du en tilläggsbekräftelse per textmeddelande till det mobiltelefonnummer som du har anslutit till tilläggsbekräftelsen.

Läs noggrannare anvisningar om hur du börjar använda Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Hur fungerar bekräftelsen med textmeddelande och Mobilnyckeln?

Du behöver en apparat som kan ta emot textmeddelanden och vars nummer har anslutits till din OP-kod som ett tilläggsbekräftelsenummer. Då transaktionen kräver tilläggsbekräftelse får du bekräftelsekoden som ett textmeddelande i din telefon. Öppna meddelandet och mata in koden som syns i textmeddelandet i OP-mobilens eller OP-företagsmobilens bekräftelsevisning.

Det kostar dig inget att ta emot bekräftelsemeddelanden. Textmeddelandet har sänts automatiskt. Svara inte på meddelandet.

Hur bekräftar jag med Mobilnyckeln?

Då du sköter dina ärenden med OP-mobilen eller OP-företagsmobilen ber appen om din Mobilnyckel-PIN-kod t.ex. då du loggar in eller bekräftar en betalning.

Då du sköter ärenden i tjänsten op.fi eller loggar in i någon annan tjänst, sänds bekräftelsebegäran till den telefon eller datorplatta där du har aktiverat Mobilnyckeln.

 1. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt och ge din användarkod.
 2. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. Om bekräftelsebegäran inte öppnades automatiskt, ska du välja Bekräfta med Mobilnyckel i startvyn.
 3. Kontrollera alltid uppgifterna i bekräftelsebegäran och att koden i bekräftelsebegäran, t.ex. YF23, motsvarar den i tjänsten.
 4. Bekräfta med Mobilnyckel-PIN.

Om bekräftelsetransaktionen kräver tilläggsbekräftelse får du bekräftelsekoden som ett textmeddelande i din telefon. Kontrollera att uppgifterna i textmeddelandet är korrekta. Mata in koden som syns i textmeddelandet i OP-mobilens eller OP-företagsmobilens bekräftelsevisning.

Hur byter jag Mobilnyckel-PIN-kod?

Du kan byta Mobilnyckel-PIN-kod genom att logga in i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. Om du har glömt din Mobilnyckel-PIN, ska du ta bort appen från din apparat och aktivera Mobilnyckeln på nytt.

Hur identifierar jag mig med Mobilnyckeln i andra tjänster?

Med Mobilnyckeln kan du identifiera dig förutom i tjänsten op.fi, OP-mobilen och OP-företagsmobilen också till exempel i myndighetstjänster samt bekräfta nätinköp. Så här identifierar du dig i andra tjänster:

 1. Välj OP som identifieringssätt.
 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt.
 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt.
 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta.
 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel.
 6. Innan du bekräftar ska du kontrollera att uppgifterna i bekräftelsebegäran motsvarar uppgifterna i transaktionen som du håller på att utföra.
 7. Bekräfta genom att skriva PIN-koden för din Mobilnyckel.
 8. Identifieringen lyckades och du kan återgå till den tjänst som du håller på att identifierar dig i.

Se de illustrerade anvisningarna om hur du identifierar dig i andra tjänster

En enskild transaktion kan också av säkerhetsskäl kräva tilläggsbekräftelse. I dessa fall ska du noga kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran som du fick som ett textmeddelande. Öppna meddelandet och mata in koden som syns i textmeddelandet i OP-mobilens eller OP-företagsmobilens bekräftelsevisning.

Hur skiljer sig Mobilnyckeln från Mobil ID?

Mobilnyckeln är ett identifieringssätt som erbjuds av OP och som du kan använda då du identifierar dig och bekräftar transaktioner. Mobilnyckeln uppfyller definitionen på stark autentisering enligt den nya betaltjänstlagen. 

Mobil ID å sin sida är en kod som finns på SIM-kortet i din mobiltelefon och som du kan använda för att identifiera dig.

Mobilnyckeln fungerar inte, vad ska jag göra?

Kontrollera att du skrivit din användarkod rätt i den tjänst där du håller på att logga in.

Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen ska du välja Bekräfta med Mobilnyckel. Observera att bekräftelsebegäran gäller bara en begränsad tid. Vi behov ska du börja inloggningen eller betalningstransaktionen på nytt i tjänsten i fråga.

Kontrollera att nätförbindelsen i din mobilapparat fungerar.

Är det tryggt att använda Mobilnyckeln?

Ja. Mobilnyckeln uppfyller definitionen på stark autentisering enligt den nya betaltjänstlagen.

Mobilnyckeln behandlas i nät och tjänster som skyddas med OP:s kryptering, och andra appar kommer inte åt den. Användningen av Mobilnyckeln baserar sig på en Mobilnyckel-PIN-kod, dvs. en kod som endast du känner till. Mobilnyckel-PIN-koden kan användas endast i den apparat där du har aktiverat Mobilnyckeln.

Håll Mobilnyckel-PIN-koden hemlig. För att garantera säkerheten lönar det sig att skydda åtkomsten till apparaten också så att du identifierar dig med lösenkod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

 

Behöver jag en smarttelefon eller datorplatta för att använda Mobilnyckeln?

Ja. Mobilnyckeln fungerar i apparna OP-mobilen och OP-företagsmobilen, som du kan ladda ner i appbutikerna App Store eller Google Play. Din telefon eller datorplatta måste också ha internetförbindelse.

 

Jag glömde min PIN-kod för Mobilnyckeln,vad ska jag göra?

Avaktivera Mobilnyckeln i apparaten i fråga och aktivera den på nytt med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan.

Kan jag använda Mobilnyckeln i flera apparater?

Du kan aktivera Mobilnyckeln med din OP-kod i två apparater, till exempel din telefon och din datorplatta. Mobilnyckeln gäller per apparat.