Mobilnyckeln

Vanliga frågor

Vad är Mobilnyckeln?

Mobilnyckeln är ett elektroniskt identifieringssätt, som fungerar i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. Med den kan du bekräfta betalningar och transaktioner i appen.

Du kan identifiera dig med Mobilnyckeln i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. I fortsättningen fungerar Mobilnyckeln också i tjänsten op.fi och i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA samt vid kortbetalningar och för bekräftelse av nätbetalningar.

 

Hur skiljer sig Mobilnyckeln från nyckeltalslistan?

Mobilnyckeln finns i din personliga apparat, t.ex. din telefon eller datorplatta, så du har den alltid nära till hands. I stället för engångsnyckeltal behöver du bara komma ihåg en enda PIN-kod som du själv har valt och som bara du känner till.

Mobilnyckeln är i ditt personliga bruk i din apparat och kan inte kopieras på samma sätt som en nyckeltalslista.

 

Är det tryggt att använda Mobilnyckeln?

Ja. Mobilnyckeln behandlas i nät och tjänster som skyddas med OP:s kryptering, och andra appar kommer inte åt den. Användningen av Mobilnyckeln baserar sig på en Mobilnyckel-PIN-kod, dvs. en apparatvis kod som endast du känner till. Det är tryggt att använda Mobilnyckeln, eftersom Mobilnyckel-PIN-koden, som bara du känner till, kan användas endast i den apparat där du har fastställt den.

Skriv inte upp Mobilnyckel-PIN-koden eller knappa inte in den så att någon annan ser den. Koden sparas inte i din apparat och du kan byta kod när som helst.

För att garantera säkerheten lönar det sig att skydda åtkomsten till apparaten också så att du identifierar dig med lösenkod, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Mobilnyckeln uppfyller definitionen på stark autentisering enligt den nya betaltjänstlagen.

 

Behöver jag en smarttelefon eller datorplatta för att använda Mobilnyckeln?

Ja. Mobilnyckeln fungerar i apparna OP-mobilen och OP-företagsmobilen, som du kan ladda ner i appbutikerna App Store eller Google Play. För att du ska kunna använda appen måste din telefon eller datorplatta också ha internetförbindelse.

 

Kan jag använda Mobilnyckeln i flera apparater?

Mobilnyckeln är personlig och gäller per apparat. Om du använder Mobilnyckeln med både telefon och datorplatta, ska du aktivera Mobilnyckeln separat i båda. Du kan alltså ha två olika Mobilnycklar i två olika apparater.

Hur kan jag börja använda Mobilnyckeln?

För att börja använda Mobilnyckeln behöver du: 

  • en mobiltelefon eller datorplatta som du kan ta emot textmeddelanden med och som har ett gällande telefonnummer anslutet till din OP-kod
  • en apparat som du har laddat ner OP-mobilen i
  • din nyckeltalslista

Observera att du inte behöver aktivera Mobilnyckeln separat i din dator.

Läs noggrannare anvisningar om hur du börjar använda Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Kan jag ännu sköta mina bankärenden med dator i tjänsten op.fi?

Ja. Du kan fortfarande logga in i tjänsten op.fi med användarkod, lösenord och nyckeltalslista. Dessutom kompletteras identifieringen vid behov med ett textmeddelande.

Senare kan du logga in samt bekräfta betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln också i tjänsten op.fi.

 

Försvinner nyckeltalslistan helt?

Du måste ha kvar nyckeltalslistan vid sidan av Mobilnyckeln även om du skulle sköta alla dina bankärenden i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. Med den kan du aktivera Mobilnyckeln och bekräfta din identitet om du av någon anledning inte skulle kunna använda Mobilnyckeln.

Du behöver också ännu nyckeltalslistan i tjänsten op.fi och för att identifiera dig i många offentliga tjänster, t.ex. MinSkatt eller FPA:s tjänster. I framtiden kommer du att kunna identifiera dig också i de här och många andra tjänster med Mobilnyckeln.

Ska jag vara inloggad i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen om jag vill bekräfta med Mobilnyckeln?

Det går att bekräfta med Mobilnyckeln utan att vara inloggad i OP:s mobilapp. Om du startar appen i din telefon eller datorplatta efter att bekräftelsebegäran har sänts, öppnas begäran automatiskt i visningen. Om begäran inte öppnas automatiskt, ska du i appen välja Bekräfta med Mobilnyckel.

Vad är koden för bekräftelsebegäran och varför ska den kontrolleras?

Koden för bekräftelsebegäran är en fyra tecken lång kod som består av bokstäver och siffror. Med koden försäkrar du dig om att du med Mobilnyckeln håller på att bekräfta rätt transaktion.

Då du sänder bekräftelsebegäran t.ex. i tjänsten op.fi ger tjänsten koden för bekräftelsebegäran. Då du bekräftar begäran i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen ska du kontrollera att koden syns också i bekräftelsevisningen.

Observera att koden byts alltid då du sänder en ny bekräftelsebegäran.

Hur fungerar bekräftelsen med textmeddelande?

För det här behöver du en nyckeltalslista och en mobiltelefon som du kan ta emot textmeddelanden med. Telefonen måste ha ett gällande telefonnummer anslutet till din kod, dvs. ett s.k. nummer för tilläggsbekräftelse. När du får en bekräftelsebegäran som textmeddelande till din telefon bekräftar du identifieringen i den tjänst du håller på att logga in i (t.ex. tjänsten op.fi) genom att skriva in det nyckeltal som motsvarar talet i textmeddelandet.

Det kostar dig inget att ta emot bekräftelsemeddelanden. 

 

Hur fungerar bekräftelsen med textmeddelande och Mobilnyckeln?

För det här behöver du en mobiltelefon eller en datorplatta med vilken du kan ta emot textmeddelanden. Telefonen måste ha ett gällande telefonnummer anslutet till din kod, dvs. ett s.k. nummer för tilläggsbekräftelse. När du får en bekräftelsekod som textmeddelande i din telefon, ska du öppna meddelandet och mata in koden i OP-mobilen eller OP-företagsmobilens bekräftelsevisning.

Det kostar dig inget att ta emot bekräftelsemeddelanden.

Vad ska jag göra om jag misstänker att Mobilnyckel-PIN-koden har hamnat i fel händer?

Du kan när som helst byta Mobilnyckel-PIN-kod i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen eller avaktivera Mobilnyckeln i OP:s mobilapp eller i tjänsten op.fi. Du kan också göra det via telefontjänsten eller på ett kontor under deras öppettider. Då du vill aktivera Mobilnyckeln på nytt kan du göra det med nyckeltalslistan.

Om du inte kan sköta ärendet på något av sätten ovan, kan du alltid spärra din kod i Spärrtjänsten.

Vad ska jag göra om min telefon eller datorplatta där jag har min Mobilnyckel försvinner?

Avaktivera Mobilnyckeln i tjänsten op.fi, genom att ringa telefontjänsten eller besöka ett kontor under deras öppettider. Spara nyckeltalslistan för sådana här situationer.

Om din apparat försvinner eller du misstänker att din kod har hamnat i fel händer utanför öppettiderna, ska du omedelbart spärra koden genom att ringa Spärrtjänsten+358 20 333, som betjänar dygnet runt.

Var får jag hjälp med användningen av Mobilnyckeln?

Titta på materialet på op.fi och op.media, t.ex. videor. Vi hjälper dig och ger dig råd också på OP:s kontor och via telefontjänsten.

Varför ber tjänsten op.fi om användarkod när jag loggar in med Mobilnyckeln?

Vid inloggningen sänder vi på basis av användarkoden en bekräftelsebegäran till din personliga apparat i vilken du har aktiverat Mobilnyckeln.

 

Var ser jag om jag har aktiverat Mobilnyckeln?

Om du har aktiverat OP-mobilen eller OP-företagsmobilen, har du samtidigt aktiverat Mobilnyckeln. Du ser och kan hantera dina Mobilnycklar i inställningarna för OP:s mobilappar samt i tjänsten op.fi.

Vad är PSD2 och hur påverkar det lagen i Finland?

EU:s betaltjänstdirektiv 2, dvs. PSD2 medför ändringar i Finlands betaltjänstlag genom att ställa nya säkerhetskrav på identifieringsverktyg. Med ändringen vill man säkerställa att betalningarna är trygga och förhindra missbruk.

Lagändringen gäller alla banker och deras kunder, och den trädde i kraft i sin helhet 14.9.2019.