Sparande och placering

Vanliga frågor

Värdeandelskonto för barn – Jag vill öppna ett värdeandelskonto för mitt minderåriga barn, hur går det till?

För att öppna kontot behövs barnets personbeteckning och namn samt, om du öppnar konto för en minderårig, samtycke av båda vårdnadshavarna. Det enklaste sättet för att kartlägga alternativen och börja spara för barnet är att boka tid för ett nätmöte eller i bankens kontor. Trots att du inte genast överför stora belopp till en fond, lönar det sig att färdigt avtala om det redan då samt att ge ett uppdrag för automatiskt sparande till exempel ett par gånger per år. Det är senare enkelt att ändra uppdraget.

Om vårdnadshavarna inte kan delta i mötet samtidigt, lönar det sig för den ena vårdnadshavaren att via nättjänsten sända en fullmakt om att öppna konto för barnet och att börja spara. I så fall kan den som deltar i mötet också ensam ta i bruk tjänster för den minderåriga.

Det går inte att öppna ett konto för ett ofött barn.

Börja handla med aktier – Hur börjar jag handla med aktier på op.fi?

I OP-nättjänsten kan du förutom med finländska aktier handla på flera utländska aktiemarknader. För att kunna börja placera i aktier behöver du ett värdepappersförvar, ett värdeandelskonto, ett nättjänstavtal och ett bankkonto.

Kraven för att börja handla med aktier internationellt är de samma som för inhemsk handel. Du behöver inte ett separat förvar för det. Om du redan handlar med aktier i Finland, kan du genast börja handla också i utlandet.