TOP 5 frågor

Vanliga frågor

Nätkoderna spärrade – Vad ska jag göra om mina nätkoder har spärrats?

Om din användarkod eller nyckeltalslista har spärrats på grund av ett eget felslag, kan du försöka logga in i tjänsten på nytt efter 24 timmar. Koderna frigörs om du knappar in dem rätt vid följande inloggning. Om du igen knappar in koderna fel, får du dem aktiverade genom att besöka andelsbankens kontor.

Om du behöver koderna snabbare än efter 24 timmars väntetid, ska du besöka närmaste andelsbankskontor. Kom ihåg att ta med dig ett giltigt identitetskort eller pass.

Nätkoderna är din nyckel till OP:s tjänster. Ge inte ut dina koder till någon annan.

Om du misstänker att dina nätkoder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa OP 0100 0500 telefontjänsten (vardagar mån.–fre. kl. 8–19, lna/msa) eller OP Spärrtjänsten 0100 0555 (24h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Hur kan jag börja använda Mobilnyckeln?

Du kan aktivera Mobilnyckeln i din telefon eller datorplatta. Ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. Första gången behöver du din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista. Vid aktiveringen får du en tilläggsbekräftelse per textmeddelande till det mobiltelefonnummer som du har anslutit till tilläggsbekräftelsen.

Läs noggrannare anvisningar om hur du börjar använda Mobilnyckeln i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Tilläggsbekräftelsen fungerar inte – Fick du inget textmeddelande eller är uppgifterna i meddelandet felaktiga?

Fick du inget textmeddelande?
 
  • Ta kontakt med OP:s kundtjänst om du inte längre använder telefonnumret till vilket meddelandet sändes.
    • Du kan kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse i tjänsten op.fi > Min profil
  • Om du inte fick ett meddelande fastän telefonnumret är korrekt, stäng av och starta om telefonen och
  • kontrollera i telefonens inställningar att numret +358 40 7118180 inte är blockerat.
Är uppgifterna i bekräftelsemeddelandet fel eller fick du ett meddelande om en transaktion som du inte själv håller på att göra?
 
Bekräfta inte transaktionen och spärra dina koder, om uppgifterna i textmeddelandet inte motsvarar en transaktion som du själv håller på att göra i nättjänsten. Du kan spärra dina koder genom att kontakta OP:s kundtjänst eller OP:s spärrtjänst 0100 0555 (24h/7d).

Uppdraget utförs i enlighet med uppgifterna i meddelandet. Kontrollera därför alltid att uppgifterna motsvarar det uppdrag som du själv håller på att utföra i nättjänsten. Meddelandet har sänts automatiskt från numret +358407118180. Vår kundtjänst svarar inte på det här numret och ringer aldrig från det.

Mitt kort fungerar inte - Vad kan det bero på?

Här ser du lösningen på det eventuella problemet.

 

Giltighetstid, outnyttjad kreditgräns, betalningsgräns och kreditgräns

Är kortet i kraft? Kontrollera kortets giltighetstid på kortets framsida.

Har kortets säkerhetsgräns eller kontots bruksgräns uppnåtts? Kontrollera säkerhets- och bruksgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Har ditt kort och kontot som det har anslutits till tillräckligt hög kreditgräns? Kontrollera den outnyttjad kreditgränsen i Pivo, OP-mobilen eller tjänsten op.fi. 

Har kreditkortets kreditgräns överskridits? Höj kreditgränsen i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Jag gjorde en inbetalning på kreditkortet men betalningen syns inte bland korttransaktionerna eller i den outnyttjad kreditgränsen. Observera att det tar minst en bankdag för att en betalning med referens registreras.

Har kreditkortsfakturan förfallit? Om fakturan har förfallit kan det hindra användningen av kortet.

 

Kortet fungerar inte vid kassan

Betalterminalen kan ha ett tillfälligt förbindelseproblem. Försök på nytt om en stund eller om möjligt, pröva med ett annat kort.

Kortet är nytt eller du använder det för första gången och den kontaktlös betalningen fungerar inte. Aktivera den kontaktlös betalningen genom att först betala med PIN-koden. Med ett kombikort ska den första betalningen betalas med Debit för att den kontaktlös betalningen ska aktiveras.

Har du använt den kontaktlös betalningen mycket? Av säkerhetsskäl krävs det att du ibland använder PIN-kod då du betalar. Om du har glömt din PIN-kod ska du beställa en ny.

PIN-koden kan låsa sig om du flera gånger knappar in den fel på betalterminalen. Om din kod har låst sig i en betalterminal kan du öppna koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat.

Chippet kan vara dammigt. Torka av dammet försiktig t.ex. med skjortärmen. Det borde hjälpa. Om det inte hjälper, kan det hända att chippet har gått sönder. Beställa ett nytt kort i stället för det som gått sönder.

 

Kortet fungerar inte på nätet

Kontrollera att du har matat in kortuppgifterna (kortets nummer, giltighetstid och säkerhetskod) rätt. Säkerhetskoden, dvs. CVC-koden, är en tresiffrig nummerserie på frånsidan av kortet.

Förhindrar säkerhetsgränserna för kortbetalning på nätet användningen av kortet? Kontrollera säkerhetsgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Besökte du bankens sida medan du gjorde inköp? Lyckades identifieringen? Kontrollera att identifieringen via Verified by Visa eller MasterCard Secure Code lyckas. Ibland kan webbläsarens säkerhetsinställningar förhindra betalningstransaktionen.

Blockeringen av popup-fönster kan hindra betalningar på nätet. Om betalningen bekräftas med nätbankskoder ska du kontrollera att popup-fönstren är tillåtna då du gör inköp på nätet.

 

Kortet fungerar inte i bankautomaten

Utgör den dagsvisa säkerhetsgränsen för kontantuttag eller bruksgränsen för kontot ett hinder för användningen av kortet? Kontrollera säkerhets- och bruksgränsen och ändra gränsen för kontantuttag enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Kortets kod fungerar inte. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en Otto.-automat måste du kontakta kundtjänsten. Identifiera dig elektroniskt och kontakta kundtjänsten.

 

Kortet fungerar inte utomlands

Har kortets säkerhetsgräns eller kontots bruksgräns uppnåtts? Kontrollera säkerhets- och bruksgränserna och ändra dem enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Betalterminalens tillfälliga förbindelseproblem hindrar betalningen. Försök på nytt om en stund eller pröva med ett annat kort.

Ibland kan lösningen också vara att använda ett annat kort. Då du reser utomlands är det bra att för säkerhets skull ta med ett annat betalkort för överraskande situationer.

 

Kortets kod fungerar inte

Kortkoden (PIN) låste sig i en betalterminal. Öppna den låsta PIN-koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat

Kortkoden (PIN) låste sig i en bränsleautomat. Öppna den låsta PIN-koden i en Otto.-automat. Här hittar du närmaste Otto.-automat

Kortkoden (PIN) låste sig i en Otto.-automat. För att öppna en PIN-kod som har låsts i en Otto.-automat måste du kontakta kundtjänsten. Identifiera dig elektroniskt och kontakta kundtjänsten.

 

Om du inte ännu har hittat en lösning på ditt problem ska du kontakta kundtjänsten så löser vi problemet tillsammans.

Lägg också felmeddelandet som du fick i betalterminalen eller på nätbutikens sida på minnet.

Så här når du vår kundtjänst.
 

Ändring av förfallodagen eller lånets månadsbetalning – Hur kan jag ändra betalningsplanen för mitt lån?

Du kan ändra förfallodagen eller lånets betalningspost, dvs. beloppet av amorteringen, i op.fi.

  • Lån med säkerhet såsom bolån, studielån och andra banklån: logga in och gör ändringsansökan.
  • Lån som saknar säkerhet, såsom Flexkredit och Specialkredit: du kan logga in och göra ändringar utan att göra ansökan.

Se närmare anvisningar för en ändring i betalningsplanen här >


 

Bra att veta om att göra ändringar i förfallodagen och betalningsplanen:

  • Med en ansökan kan du samtidigt ansöka om ändring i flera lån. Ansökan om ändring kan gälla amorteringsfrihet, ändring av betalningspost (större eller mindre) samt förfallodag.
  • I ansökan ska du uppge vilket eller vilka lån ansökan gäller, vilken ändring du ansöker om, vilka dina inkomster och utgifter är samt orsaken till att du ansöker om ändring.
  • Om lånet har flera gäldenärer sänds din ansökan till medgäldenärens nätbank för granskning och godkännande. Ansökan behandlas i banken när alla gäldenärer har godkänt ansökan. För ändringen debiteras en avgift enligt servicetariffen. Läs tariffen innan du fyller i ansökan.