TOP 5 frågor

Vanliga frågor

Nätkoderna spärrade – Vad ska jag göra om mina nätkoder har spärrats?

Om din användarkod eller nyckeltalslista har spärrats på grund av ett eget felslag, kan du försöka logga in i tjänsten på nytt efter 24 timmar. Koderna frigörs om du knappar in dem rätt vid följande inloggning. Om du igen knappar in koderna fel, får du dem aktiverade genom att besöka andelsbankens kontor.

Om du behöver koderna snabbare än efter 24 timmars väntetid, ska du besöka närmaste andelsbankskontor. Kom ihåg att ta med dig ett giltigt identitetskort eller pass.

Nätkoderna är din nyckel till OP:s tjänster. Ge inte ut dina koder till någon annan.

Om du misstänker att dina nätkoder hamnat i fel händer, ska du omedelbart spärra dina koder genom att ringa OP 0100 0500 telefontjänsten (vardagar mån.–fre. kl. 8–22, lör. kl. 10–16, lna/msa) eller Spärrtjänsten +358 20 333 (24h/dygn). Anmäl det som hänt också till telefontjänsten då den öppnat.

Beställning av e-faktura – Hur beställer jag en e-faktura?

Det är lätt att beställa eller ändra e-faktura i OP-nättjänsten.

Då du betalar en pappersfaktura i OP-nättjänsten får du tipset att byta till e-faktura. Du kan också hitta e-fakturalänken bland kontotransaktionerna. En del av fakturerarna frågar i samband med pappersfakturor om du vill börja använda e-fakturor. Om du vill få en e-faktura, svara ja och godkänn betalningen som normalt.

Du kan beställa e-fakturor genom att välja fakturerare i listan Val av fakturerare i OP-nättjänsten. Ta färdigt fram ifrågavarande fakturerares sista faktura, eftersom du behöver referensen eller kundnumret från den.

Tilläggsbekräftelsen fungerar inte – Har du fel telefonnummer anslutet till tilläggsbekräftelsen?

Tilläggsbekräftelsen med textmeddelande är en säkerhetsfunktion som ger extra skydd mot missbruk av koder och nätbrottslighet. Kontrollera att uppgifterna i textmeddelandet motsvarar uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag. Om så inte är fallet, ska du inte uppge nyckeltalet och inte heller godkänna uppdraget.

Om du inte får ett textmeddelande för tilläggsbekräftelse till din telefon, ska du kontrollera att du har anslutit ett mobiltelefonnummer som du använder till tilläggsbekräftelsen.

Gör så här:

  1. Logga in i tjänsten op.fi.
  2. Välj Min profil > Säkerhet > Tilläggsbekräftelse
  3. Kontrollera att du har anslutit ett mobiltelefonnummer som du använder till tjänsten.
    • Om inget nummer har anslutits, ska du ansluta ditt nummer till tilläggsbekräftelsen.
    • Om du inte längre använder numret, kan du ta bort det genom att ringa OPs telefontjänst eller besöka ett kontor. Efter det kan du ansluta det nya numret i tjänsten op.fi eller på ett kontor.

Kom ihåg att uppdatera din kontaktinformation om du byter telefonnummer.

Bankens textmeddelanden för tilläggsbekräftelse sänds alltid från numret +358407118180 och är undertecknade av OP.

Webbläsare som stöds – Med vilka webbläsarversioner stöds användningen av OP-nättjänsterna?

OP-nättjänsten (op.fi) fungerar med alla vanliga webbläsare: Edge, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome and Safari. Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av webbläsarna.

Vi stöder inte test- eller betaversioner av webbläsare och inte heller insticksprogram i webbläsare (frånsett insticksprogrammet VidyoWeb som används vid OPs nätmöten). Det går inte att garantera att OP-nättjänsterna fungerar om du använder någon annan webbläsare.