Välkommen

Västra-Kymmene Andelsbank är en lokal bank med verksamhet i västra Kymmenedalen och Östra Nyland. Förutom banktjänster erbjuder vi också försäkringstjänster. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är städerna Kouvola och Lovisa samt Lappträsk kommun.

  • Västra Kymmene Andelsbank erbjuder privat- och företagskunder alla produkter som hör till utbudet i ett modernt finansföretag - allt från traditionella banktjänster till experthjälp.
  • Västra-Kymmene Andelsbank är verksamhetsområdets största privatkundsbank. Vår marknadsandel av privatkunderna i regionen är  70 %.
  • Västra-Kymmene Andelsbank har som mål att erbjuda sina kunder allt mera nya tjänster. Dessutom strävar vi efter att för vår del hjälpa våra kunder att ta i bruk moderna tjänster såsom nätbanken och OP-mobilen.
  • Västra-Kymmene Andelsbank är en finländsk bank som ägs av sina kunder. Som ägarkund äger du en del av din bank. Dessutom kan du få rabatt på banktjänster och försäkringspremier samt dra nytta av OP-bonus.
  • Då du blir ägarkund betalar du en insats. I Västra-Kymmene Andelsbank är den 100 euro. Insatsen är en engångsplacering och det finns inte någon separat årsavgift. Om du någon gång vill avstå från ägarkundskapet, återbetalas insatsen i sin helhet efter den lagstadgade uppsägningstiden.
På kommande. Vi bygger upp den nya OP-nättjänsten stegvis. Bolagsstyrningssystemet är ännu under arbete. Vi ger gärna tilläggsupplysningar.