Yksi yhteinen OP Häme 1.1.2024 alkaen

Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankkien edustajistot päättivät yhdistymisestä 16.2.2023. Uusi pankki mahdollistaa vahvemman panostuksen asiakaspalveluun ja elinvoiman tukemisen. Yhdistymisen tavoitteena on luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Hämeen elinvoimaisuutta. OP Hämeessä on enemmän asiakkaita kohtaavia henkilöitä. Uudistuva ja vetovoimainen pankki tuo hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko Hämeen alueelle.

Meillä on yhteinen tehtävä edistää asiakkaidemme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia alueellamme.

Toimintaympäristön muutos haastaa meitä nyt ja tulevaisuudessa. Kahden tasavahvan pankin yhdistymisellä vastaisimme tähän ja pystyisimme kohdistamaan enemmän voimavarojamme asiakkaidemme palveluun sekä muuttuviin tarpeisiin.

Paikallisuus, toimialueemme elinvoimaisuus ja yhdessä menestyminen olisivat keskiössä jatkossakin kaikessa toiminnassamme Hämeen yhteisessä pankissa.

Yhdistyminen loisi henkilöstöllemme uusia urapolkuja ja työtehtäviä. Tarjoamme asiantuntijapalveluja, jotka uusi pankki toisi saataville entistä helpommin, joustavammin ja nopeammin. Konttoriverkostomme ja asiakkaidemme palvelut säilyisivät ennallaan. 

Vahva ja vakavarainen pankki osallistuisi Hämeen alueen kehittämiseen sekä vastuullisuustekoihin. Aiempaa suuremmalla pankilla olisi paremmat edellytykset palvella myös yrityksiä ja yhteisöjä. 

Yhteinen Häme on meille arvokas ja vaalittava. Olemme yhdessä ja lähellä. Elämäsi unelmia mahdollistamassa.

Hankkeessa ajankohtaista juuri nyt

Tiedote 16.2.2023: OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme yhdistyvät – uusi OP Häme aloittaa toimintansa vuoden 2024 alussa

Tiedote 10.1.2023: Ilmoitus Etelä-Hämeen Osuuspankin omistaja-asiakkaille

Tiedote 10.1.2023: Etelä-Hämeen Osuuspankin ja Päijät-Hämeen Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Tiedote 14.11.2022: Etelä-Hämeen ja Päijät-Hämeen osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä – uusi pankki mahdollistaisi vahvemman panostuksen asiakaspalveluun ja elinvoiman tukemisen

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastaukset useimmiten kysyttyihin kysymyksiin.
 

Kaksi suurta ja tasavahvaa pankkia OP Etelä-Häme ja OP Päijät-Häme yhdistyvät 1.1.2024. Uuden pankin toiminnan suunnittelu käynnistyy heti.

Yhdistymällä vahvistamme molempien maakuntien elinvoimaisuutta ja varmistamme asiakkaillemme laadukkaat, kilpailukykyiset sekä sujuvat palvelut pitkälle tulevaisuuteen.

Pankin nimi on Hämeen Osuuspankki (OP Häme), pankin kotipaikka Hämeenlinna ja pääkonttori Lahden konttori. 

OP Hämeen ensimmäisenä toimitusjohtajana aloittaa Mika Helin, joka toimii sulautumisen täytäntöönpanoon saakka OP Etelä-Hämeen toimitusjohtajana. OP Päijät-Hämeen nykyinen toimitusjohtaja Mika Kivimäki jatkaa OP Hämeen toimitusjohtajana Mika Helinin jälkeen 1.1.2025 alkaen.

Kotipaikka on Hämeenlinnassa ja pääkonttoriksi nimetään Lahden konttori.

Kotipaikka ja pääkonttori tulee nimetä voimassa olevien lakien perusteella, mutta yhdistymiseen liittyvissä asiakirjoissa olemme määritelleet tahtotilaksemme alueiden välisen tasa-arvon.

Verotulot jakaantuvat työntekijöiden sijoittumiseen perustuen, ei kotipaikan tai pääkonttorin mukaan.

Johdon vaikuttamisen, pankin keskitetyt toiminnot ja hallinnon kokouspaikat olemme määritelleet jakautuvan tasapuolisesti yhdistyvien pankkien alueiden kesken. Hallinnon tehtävät jakautuvat tasapuolisesti kummankin yhdistyvän pankin kesken.

Konttorit nimetään paikkakuntien mukaan.

OP Hämeellä on yhteensä 7 konttoria; Hattulassa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Iitissä, Lahdessa, Lopella ja Riihimäellä.

Yhdistymisellä ei ole vaikutuksia konttoriverkostoon.

Tavoitteenamme on, että muutos näkyy asiakkaalle entistäkin sujuvampana palveluna niin sähköisissä kanavissa kuin konttoreissakin. Hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen on keskeinen tavoitteemme. Uusi pankki tukee myös syväosaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä asiakkaiden jatkuvasti muuttuvissa tarpeissa.

Asiakkaita palvelevat edelleen samat tutut toimihenkilöt. Paikallisuus on OP Hämeessä keskeinen arvo ja päätöksenteko pidetään aina mahdollisimman lähellä asiakasta. 

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.

Pankkien yhdistyminen ei vaikuta yksittäisen asiakkaan asiointiin tai hänen käytössään nyt oleviin palveluihin. Kaikki palvelut, kuten tilinumerot, OP:n tunnukset ja maksukortit säilyvät samoina. 

Tutut toimihenkilöt jatkavat asiakkaiden palvelemista entiseen tapaan, eikä yhdistymisellä ole vaikutuksia konttoriverkostoon. 

Myös omistaja-asiakkaiden jäsenyydet ja sijoitukset pankin tuotto-osuuksiin säilyvät (muuttuvat uuden pankin jäsenyydeksi ja tuotto-osuuksiksi).

OP Etelä-Hämeen ja OP Päijät-Hämeen yhdistyminen muodostaa tasavahvasti kahden maakunnan alueella toimivan pankin, joka on taloudellisesti ja riskienhallinnallisesti vahva ja painoarvoltaan merkittävä OP Ryhmässä.

Uudessa OP Hämeessä yhdistyvät parempi kyky suunnata pankin voimavaroja asiakastyöhön ja palvelukyvyn ylläpitämiseen sekä vahva hämäläinen identiteetti ja halu toimia alueen menestyksen ja hyvinvoinnin eteen.

Uusi pankki tarjoaa enemmän ura- ja kehittymismahdollisuuksia pankin henkilöstölle.

Uudella pankilla on henkilöstöä noin 230. Omistaja-asiakkaita on noin 105 000 ja asiakkaita noin 171 000. Tase on noin 4,5 mrd. euroa ja asiakasliiketoimintaa 7,6 mrd. euroa. Omat varat ovat noin 490 milj. euroa. 

Asiakkaidemme näkökulmasta uusi pankki pystyy rahoittamaan noin kaksi kertaa suurempia hankkeita kuin tällä hetkellä. Yhdistyneen pankin entistäkin vahvemmat hartiat tukevat erinomaisesti myös yhteisöllisen roolimme toteuttamista koko toimialueella.

Pankin kotipaikka tai pääkonttorin sijainti ei vaikuta pankin maksamaan yhteisöveroon. Kun osuuspankilla on toimintaa useamman kunnan alueella, jyvitetään pankin maksaman yhteisöveron kunnille kuuluva tuotto kaikkien niiden kuntien kesken, joissa pankilla on toimintaa. Jyvitys tapahtuu sen mukaan minkä verran kunnassa on pankin työntekijöitä. Kun kasvamme ja onnistumme liiketoiminnassamme koko Hämeen alueella, myös verotulot kasvavat.