Etelä-Karjalan Osuuspankin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Asiakasliiketoiminnan liikevoitto edellisen vuoden tasolla

Etelä-Karjalan Osuuspankin liikevoitto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 9,3 miljoonaa euroa (6/2017,10,7 miljoonaa euroa). Edellisen vuoden vastaavan ajan liikevoittoa paransivat kertaluonteiset erät. Haastavana jatkuneesta korkomarkkinatilanteesta huolimatta pankin korkokate vahvistui (+5 %). Palkkiotuotot sen sijaan heikkenivät alkuvuoden aikana viime vuoteen verrattuna, mikä johtui pääasiassa laskentasääntöjen muutoksesta.

Vakavaraisuus säilynyt vahvalla tasolla

Pankin vakavaraisuus pysyi vahvana: 48,9 prosenttia. Luottolaitoslain pankeille asettama ydinvakavaraisuuden minimivaatimus on 8 prosenttia. 

Vahvan vakavaraisuutemme avulla voimme perustehtävämme mukaisesti luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme, kertoo toimitusjohtaja Petri Krohns Etelä-Karjalan Osuuspankista.

Pankkitoiminta ja taloustilanne

Luottokanta kasvoi 1,2 prosenttia. Matalan korkotason ansiosta lainat lyhenevät ennätysvauhtia, mutta alhainen korkotaso kannustaa samalla hakemaan uutta luottoa. Luottokannan kasvu keskittyi yritysluottoihin asuntoluottokannan säilyessä lähes ennallaan.

Asiakkaiden luottamus sijoitustuotteisiin näkyi selvänä kasvuna varallisuudenhoidon puolella. Asiakkaiden rahastosijoitukset kasvoivat 14,4 prosenttia ja vakuutussäästöt 13,3 prosenttia. Myös perinteinen tallettaminen säilytti suosionsa, kun talletuskanta kasvoi 3,4 prosenttia. 

Omakotitalojen ja rivitalohuoneistojen kaupoissa selkeä kasvu

Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Etelä-Karjalassa omakotitalojen ja rivitalohuoneistojen kaupoissa näkyy selkeä kasvu. Kerrostalohuoneistojen ja vapaa-ajan kohteiden kauppa on käynyt edellisvuoden malliin. Kauppamäärien kasvu näkyy erityisesti Lappeenrannan suunnalla. Imatralla kauppa on käynyt edellisvuotta verkkaisemmin. 

Asuntoluottojen kysyntä on vilkastunut

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusia asuntoluottoja myönnettiin noin 22 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Omakotitalojen rakentamisessa on myös nähtävissä piristymistä useamman vuoden hiljaiselon jälkeen.

Luotonottajat haluavat enenevässä määrin suojautua korkojen nousulta. Alkuvuonna nostetuista asuntoluotoista jo joka kolmas luotto suojattiin korkokatolla. Näkemyksemme mukaan nykyinen ma-talan korkotason jakso tulee päättymään ensi vuoden aikana.

Yli puolet asiakkaista omistaja-asiakkaita

Pankki sai ensimmäisen puolen vuoden aikana 1 302 uutta omistaja-asiakasta. Jo 59 prosenttia asiakkaistamme on pankin omistajia. Omistaja-asiakkaita on kaikkiaan 48 355.

 

Annan mielelläni lisätietoja
Petri Krohns
toimitusjohtaja
Etelä-Karjalan Osuuspankki
Puh. 010 258 5801
petri.krohns@op.fi

Asuntokauppatilanteesta lisätietoja antaa
Mirja Järvenpää
toimitusjohtaja
Etelä-Karjalan OP-Kiinteistökeskus
Puh. 040 744 9497
mirja.jarvenpää@op.fi