Etelä-Karjalan Osuuspankin tuloskatsaus 1.1.-31.12.2018

Maailmantalouden kasvu hidastui, ja luottamus talouteen heikkeni vuoden 2018 viimeisinä kuukausina. Talouden vire oli silti edelleen verrattain hyvä. Koko vuonna 2018 maailmantalous kasvoi lähes samaa hyvää vauhtia kuin vuonna 2017.

Pankin liikevoitto

Pankin liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa. Sekä korkokate että palkkiotuottojen kehitys olivat edellisvuotta vahvemmalla tasolla, mutta liikevoittoa rasittivat kertaluonteiset erät. Korkokate kasvoi luottokannan kasvun sekä talletusvarainhankinnan kustannusten laskun ansiosta. Myös järjestelmällinen korkokatteensuojaus paransi korkotuottoja.

Henkilöstökulut supistuivat selvästi johtuen toiminnan tehostamisesta sekä OP-Eläkekassan vastuunsiirrosta tuloutuneesta ylimääräisen vakavaraisuuspääoman palautuksesta.

Vakavaraisuus vahvistui

Pankin ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa 46,8 prosenttia. Luottolaitoslain pankeille asettama ydinvakavaraisuuden minimivaatimus on 8 prosenttia. Pankin vahva vakavaraisuus tuo turvaa asiakkaillemme ja mahdollistaa toimialueemme merkittävienkin hankkeiden rahoittamisen.

Pankkitoiminta ja taloustilanne

Talletuskannan kasvu jatkui vahvana talletusten lisääntyessä 5,6 prosenttia. Vuoden lopussa pankilla oli talletuksia 1 066 miljoonaa euroa. Sijoitusmarkkinoiden kasvanut epävarmuus näkyi asiakkaidemme rahasto- ja vakuutussijoituksissa, joiden määrä laski hieman viime vuodesta.

Luottokanta vuoden lopussa oli 1 174 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja uusia henkilö- ja yritysluottoja myönnettiin vuoden aikana 283,6 miljoonaa euroa.

Asuntoluottojen uusmyynti

Uusia asuntoluottoja myönnettiin noin 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Uuden asuntolainan nostajista jo joka kolmas suojasi luottonsa koronnousulta. Yhä useampi asiakas haluaa suojata myös ns. vanhan asuntolainan.

Pankin luottokannan kasvu kiihtyi vuonna 2018 selvästi edellisvuoteen verrattuna luottokysynnän piristyessä. Matala korkotaso hillitsi edelleen luottokannan kasvua pitämällä lyhennysten määrän korkealla tasolla.

Asuntokauppa kävi entiseen tapaan

Asuntokauppojen määrä Etelä-Karjalassa pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Omakotitalojen ja rivitaloasuntojen kauppa kasvoi vuonna 2018, mutta kerrostaloasuntojen kauppamäärät laskivat hieman. Ulkomaalaisten ostajien osuus kaupoista kasvoi viime vuonna suhteessa edelliseen vuoteen. Ulkomaalaisten ostajien kauppojen hintahaitari oli hyvin laaja.

Saimme reilusti uusia pankin omistajia

Pankin omistaja-asiakkuus kiinnosti myös vuonna 2018 ja saimme 1 710 uutta omistajaa. Vuoden lopussa omistaja-asiakkaita oli kaikkiaan 49 274. Pankin asiakkaista jo yli 60 prosenttia on pankin omistajia.

Tuotto-osuuksien korkoja ja OP-bonuksia omistaja-asiakkaille

Palkitsemme omistaja-asiakkaitamme OP-bonuksilla pankki- ja vakuutusasioiden keskittämisestä. Viime vuonna
jaoimme OP-bonuksia yhteensä 5,1 miljoonan euron arvosta. Bonuksilla omistaja-asiakkaat voivat maksaa OP:n palvelumaksuja, vakuutuksia sekä OP-Kiinteistökeskuksen välityspalkkioita.

Tuotto-osuus on sijoitus osuuspankin omaan pääomaan. Merkitsemällä Tuotto-osuuksia omistaja-asiakas tukee pankin vakavaraisuutta ja paikallista yritystoimintaa. Vuonna 2018 Tuotto-osuudelle maksettiin 3,25 prosentin korkona 1,45 miljoonaa euroa.

Yhteisöllinen rooli

Kannoimme vastuuta alueen elinvoimaisuudesta maksamalla tuloveroja 1,2 miljoonaa euroa, työllistimme keskimäärin 124 henkilöä.

Tuki lasten ja nuorten hyväksi

  • Tuimme nuorten työllistymistä kesäksi 2018 jakamalla kesätyöseteleitä yhteensä 120:lle 15-17-vuotiaalle imatralaiselle, lappeenrantalaiselle, ruokolahtelaiselle ja taipalsaarelaiselle nuorelle. Tämä kuului Lappeenrannan ja Imatran kaupungin kanssa tekemäämme yhteistyöhön, jolla voitiin työllistää satoja nuoria kesätöihin. Lahjoituksemme kokonaissumma oli 36 000 euroa.
  • Annoimme 30 000 euroa tukea eteläkarjalaisille yhdistyksille/seuroille, jotka tarjoavat harrastustoimintaa lapsille ja nuorille.
  • Lahjoitimme 30 000 euroa Saimaan ammattikorkeakoululle. Lahjoitus suunnattiin yrittäjyyskoulutukseen.

Tukemalla seurojen toimintaa esim. Hippo-liikuntakerhoilla ja järjestämällä Hippo-kisoja edistimme lasten liikkumista. Hippo-kisojen suosio jatkuu vuodesta toiseen, viime vuonna Hippo-kesäkisoihin osallistui noin 1 000 lasta.

Lisätiedot

Petri Krohns, toimitusjohtaja, OP Etelä-Karjala

Puh. 010 258 5801, petri.krohns@op.fi