Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Etelä-Karjalan Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajiston vaaleissa  äänestysprosentti oli 10,7 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 54 edustajaa.

Vaalien tulos

Eteläinen vaalipiiri

Nimi Äänimäärä

Ahtiainen Karoliina

163

Pehkonen Mikko

159

Lintunen Pertti

132

Parvinen Pasi

103

Kemppi Jouni

101

Juutilainen Virpi

100

Arminen Lauri

100

Usvasuo Tea

95

Willberg Juha

86

Kuuluvainen Pirjo

83

Varala Risto

80

Taitokari Marika

79

Kansonen Marko

78

Ylhäinen Mari

76

Ahvonen Juuso

75

Ahtiainen Mika

68

Pekkola Liisi

67

Liukkonen Ulla

65

Laihanen Anna-Leena

63

Nurkka Heidi

62

Hytti Minna

61

Kuikka Tuija

60

Heimala Satu

59

Nutikka Markku

58

Häkämies Antti

57

Saaristo Lilla

55

Harju Jari

54

Kähäri Sonja

53

Zinhu Danisa

52

Surakka Saska

52

Meuronen Matti

50

Pesu Pia

49

Aulamo Mikko

48

Näivä Henri

48

Hostikka Eila

47

Lattu Antero

47

Rautio Vesa

47

Tikka Aija

46

Lippojoki Sini

45

Hellman Vesa

44

Vainikka Sanni

44

Kiero Matleena

43

Miettinen Tarja

42

Ihalainen Juho

41

Putto Juuso-Petteri

41

Tikka Arto

40

Vättö Heidi

39

Penttilä Anni

39

Räsänen Erkki  (1. varajäsen)

39

Hyvärinen Anssi  (2. varajäsen)

39

Näränen Timo   (3. varajäsen)

38

Talonpoika Anssi   (4. varajäsen)

37

Koppo Joni   (5. varajäsen)

37

Ahonen Elli   (6. varajäsen)

36

Levin Carol   (7. varajäsen)

36

Virkki Tapio   (8. varajäsen)

36

Juutilainen Jerena   (9. varajäsen)

36

Kainulainen Taisto   (10. varajäsen)

35

 

Pohjoinen vaalipiiri

Nimi Äänimäärä

Nokelainen Anu

124

Tiainen Jari

87

Sikiö Riitta

79

Neuvonen Elina

73

Kosonen Hanna

71

Kuru Petri

70

Tervonen Tommi  (1. varajäsen)

68

Wilén Kirmo  (2. varajäsen)

54

Partinen Heikki  (3. varajäsen)

52

Jäppinen Marko  (4. varajäsen)

45

Nenonen Ari  (5. varajäsen)

41

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää.

Vaaliyhteyshenkilö: Anna-Leena Kaarna, anna-leena.kaarna@op.fi, puh. 010 258 5812

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei voi asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi. 

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.  

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 168 ehdokasta. 

Etelä-Karjalan Osuuspankin toimialue jaettiin kahteen vaalipiiriin: eteläiseen ja pohjoiseen. Eteläisestä vaalipiiristä oli 147 ehdokasta ja pohjoisesta 21 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita. 

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.  

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset. 

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.  

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä. 

 

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.