OP Helsinki lahjoittaa 50 000 euroa Metropolia Ammattikorkeakoululle. OP Ryhmän lahjoituskokonaisuus nousee 1,3 milj. euroon

OP Ryhmä on lahjoittanut suomalaisille ammattikorkeakouluille 1,3 miljoonaa euroa parhaillaan käynnissä olevalla ammattikorkeakoulujen varainkeruukierroksella. OP Helsingin 50 000 euron lahjoitus Metropolia Ammattikorkeakoululle on osa tätä merkittävää lahjoituskokonaisuutta.

- Me OP Helsingissä haluamme olla mukana rakentamassa elinvoimaista pääkaupunkiseutua. Korkeatasoinen koulutus on avainasemassa nuortemme tulevaisuuden menestymisen kannalta, toteaa OP Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Viitanen.

Ammattikorkeakoulujen käynnissä oleva varainkeruukierros on ensimmäinen, jolla korkeakoulut saavat valtion vastinrahaa. Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa niiden vuoden 2018 loppuun mennessä keräämään yksityisiin varoihin. Valtaosa OP:n lahjoituksista on kohdentamattomia, jolloin ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön täydentävän rahoituksen.

Lahjoitukset ammattikorkeakouluille ovat olennainen osa OP Ryhmän vastuullisuustyötä ja jatkoa OP:n panostuksille koulutuksen kehittämiseen. OP on ollut mukana merkittävillä lahjoituksilla myös yliopistojen varainkeruukierroksilla.

1,3 miljoonan euron lahjoituskokonaisuus koostuu OP:n keskusyhteisön ja osuuspankkien lahjoituksista. Osana kokonaisuutta Helsingin Seudun Osuuspankki on tehnyt 50 000 euron lahjoituksen Metropolia Ammattikorkeakoululle.

 

Lisätiedot:

Jarmo Viitanen, toimitusjohtaja, OP Helsinki
Puh. 050 086 0225
jarmo.viitanen(a)op.fi