Avkastningsandel

Utmärkt placeringsobjekt endast för ägarkunder.

Som ägarkund i OP Helsingfors kan du placera i det egna kapitalet i en inhemsk, ansvarsfull bank. I år strävar vi efter en avkastning på 3,25 % på Avkastningsandelen. Avkastningsmålet kan ändras årligen. Räntan på Avkastningsandelen och utbetalningen av den beror alltid på bankens resultat. Återbetalningen av Avkastningsandelen förknippas med villkor och placeraren riskerar förlora det placerade kapitalet. Avkastningsandelen är inte en insättning och den omfattas således inte av insättningsgarantin.

Så här tecknar du Avkastningsandelar

Du kan teckna Avkastningsandelar på våra kontor, via ett nätmöte eller genom att ringa vår telefontjänst 0100 0500 (mån.–fre. kl. 8–16).

Boka tid till ett av våra kontor eller för ett nätmöte vid punkten Kundtjänst till höger på den här sidan.

Så här fungerar Avkastningsandelen

  • Som ägarkund i vår bank kan du teckna Avkastningsandelar under Avkastningsandelsemissionen.

  • Då du placerar i Avkastningsandelen lönar det sig att vara beredd på en placeringstid på minst tre år. Minimiplaceringen är 100 euro och maximiplaceringen varierar från andelsbank till andelsbank.

  • Avkastningsmålet kan ändras årligen, och den slutliga räntan fastställs årligen i efterskott. Räntan för det föregående året betalas följande år i juni.

  • Om du vill avstå från dina Avkastningsandelar, kan du säga upp dem. Återbetalningstiden för Avkastningsandelarna är 12 mån. från slutet av uppsägningsåret.

Vad annat ska jag beakta då jag placerar i Avkastningsandelar?

  • Räntan på Avkastningsandelen och utbetalningen av den beror alltid på bankens resultat. Räntan på Avkastningsandelen betalas från andelsbankens utdelningsbara överskott. Det uppstår inte nödvändigtvis sådant överskott i banken varje år. Det är också möjligt att bankens utdelningsbara överskott är större än det belopp som betalas i ränta på Avkastningsandelarna.

  • Avkastningsandelen är inte en insättning och den saknar insättningsgaranti. Placeringar i Avkastningsandelar ger inte OP-bonus.

  • Räntan som betalas på Avkastningsandelen är kapitalinkomst i personbeskattningen. Av räntan på Avkastningsandelarna utgör 75 procent skattefri kapitalinkomst och 25 procent skattepliktig inkomst upp till 5 000 euro. Till den del beloppet överskrider den här gränsen utgör 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. De räntor och med dem jämförbara intäkter som man fått från olika andelslag räknas ihop vid granskningen av gränsen på 5 000 euro. På räntan på Avkastningsandelen verkställer banken förskottsinnehållning enligt 7,5 procent upp till 5 000 euro och enligt 25,5 procent på överskridande del. Ingen förskottsinnehållning verkställs på en ränta som är 20 euro eller mindre.

  • Avkastningsandelen är ett egetkapitalinstrument, och placeraren riskerar förlora det placerade kapitalet. Återbetalningen av Avkastningsandelen är villkorlig. Andelsbanken ska till exempel ha tillräckligt med utdelningsbara medel.

  • Avkastningsandelen får inte överlåtas fritt, och Avkastningsandelarna saknar sekundärmarknad.

  • I broschyren för Avkastningsandelen finns en exaktare beskrivning av Avkastningsandelens egenskaper och risker.