OP Helsingfors evenemang

På den här sidan finns de aktuella evenemangen där OP Helsingfors medverkar. Väl mött, välkommen med!

Kommande evenemang


Tidigare evenemang

Geronomstuderande vid Metropolia i Helsingfors (AMK) arrangerar i samarbete med Mummodisko ry Arbetslivsdagen 22.5.2019 kl. 13–16.00 på campus vid Metropolia i Kvarnbäcken på adressen Kvarnbäcksvägen 1, 00920 Helsingfors. Också OP Helsingfors medverkar i evenemanget.

Konferencier är den glada och färgstarka skådespelaren Tuija Piepponen och Jodarok & Särre, pionjärer på improviserad rap, uppträder live.

Mummodisko har arrangerats på olika håll i Finland sedan 2017. Målet med evenemangen har varit att erbjuda äldre, både kvinnor och män, möjlighet att dansa och trivas tillsammans i takt med medryckande musik. Syftet har framförallt varit att lindra ensamhet och ge möjlighet till betydelsefulla möten över generationsgränserna.

Fritt inträde.

Hjärtligt välkommen!

I år ordnas tävlingen för 43:e gången med huvudtemat “Musik väcker känslor”. OP Helsingfors bjuder in alla skolor i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Segrarna i bildkonsttävlingen bjuder vi in till prisutdelningen på OP Vallgård. De bästa tävlingsbidragen publiceras i våra kanaler på sociala medier.

Välkommen till Mummodisko som bjuder seniorer på dans, lyckade möten, ett ökande välbefinnande just här och nu, krafter för framtiden och framför allt trevliga aktiviteter och delade glada ögonblick. En perfekt stämning behöver en optimal miljö för att födas, och alla får möjlighet att bidra till den med sin egen insats och närvaro. Vi tar tillsammans vara på ögonblicken, som kan vara små men samtidigt så viktiga. Under dessa stunder kan vi tillsammans få varandra att känna att vi alla hör samman.

”Dansa, prata, ha roligt och kom ihåg att du räcker till precis som du är. Det är viktigt att just du är med på evenemanget.”

Välkommen!