Styrelse och fullmäktige

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige, som består av ägarkunder. OP Helsingfors fullmäktige fattar bl.a. beslut om fastställande av bokslutet och väljer bankens styrelse.

Ordförande
Harri Nummela
f. 1968
Affärsrörelsedirektör, Bankrörelse för privatkunder och sme-företag 
I direktionen sedan 2014 och tidigare 2007–2010
Juris kandidat, eMBA

Central arbetserfarenhet: 
OP Andelslag: direktör, digitala affärer och nya affärsrörelser 2015–2018
OP Andelslag: affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning 2014–2015
OP-Tjänster Ab: verkställande direktör 2011–2014
OP-Centralen anl: direktionsledamot, direktör för funktionen Bank- och placeringstjänster 2007–2010, avdelningschef 1998–2006
OP-Fondbolaget Ab: verkställande direktör 1997-2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: avdelningschef 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:
Finlands Ishockeyförbund: ordförande
Finlands Näringsliv: Ordförande för utskottet för förnyelse av affärsrörelsen
Finans Finland rf: vice ordförande för bankdirektionen

Vice ordförande
Sari Heinonen
f. 1976
Direktör, bankrörelse för privatkunder
Ekonomie doktor 2002
Ekonomie magister 1999

Central arbetserfarenhet:
OP Andelslag 2018–2019, marknadsföringsdirektör
Barrabes (Espanja) 2016–2017 Chief Marketing Officer
OP-Tjänster Ab 2011–2016, enhetschef, avdelningschef
DNA Abp 2007–2011 Head of strategy and business intelligence
Oulun Puhelin Oyj 2003–2007, avdelningschef

Centrala förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot, Kaleva-koncernen 2018–
Digital Economy platform, Vasa Universitet, Advisory Board, ledamot 2019–
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, styrelseledamot 2019–
Oulun kauppakorkeakoulu, styrelseledamot 2014–2017

Ledamot
Tiina Bäckman
f. 1959 
juris kandidat, vicehäradshövding
Styrelseordförande, Rautaruukin Eläkesäätiö 
Oberoende ledamot, 2020–

Tidigare central arbetserfarenhet:
Rautaruukki Abp, olika ledningsuppdrag bl.a. koncernens juridiska direktör, direktör för internrevisionen, biträdande direktör för finans och juridik, kreditbevakningschef, 1990–2015        Raahen Seudun Osuuspankki, bankjurist 1986–1990

Centrala förtroendeuppdrag: 
Finnlines Abp, styrelseledamot 2012 –
Partnera (Oulun Puhelin) Oyj:n eläkesäätiö, styrelseordförande 2014–
NordLab (Pohjois-Suomen laboratoriokeskus) affärsverkssamkommun, styrelseledamot 2019–
Centralhandelskammarens inlösningsnämnd, medlem 2016–
Medicinska Stiftelsen i Finland, medlem i förhandlingsdelegationen 2017–
OP Andelslag, ledamot av förvaltningsrådet och riskhanteringskommittén 2017–2020, ledamot av arbetsutskottet 2018–2019
Partnera Oyj, styrelseledamot 2014–2016
Centralhandelskammarens juridiska delegation, medlem, vice ordförande 2004–2016
Pohjois-Suomen Hallituspartnerit, styrelseledamot, vice ordförande 2014–2019
Bolagsrättsliga föreningen i Finland, styrelseledamot 2013–2018
Suomen listayhtiöiden neuvottelukunta, medlem 2008–2015
ESY, Eläkesäätiöyhdistys, styrelseledamot 2002–2015
Arbetspensionsförsäkrarna Tela ry, styrelseledamot 2004–2010
Rautaruukki-koncernens inhemska och utländska dotter- och intresseföretag, medlemskap i cirka 50 styrelser 1990–2011

Ledamot
Jukka Hulkkonen
f. 1955
Forstmästare, eMBA, kommerseråd
OP Lounaismaa: verkställande direktör (t.o.m. 31.3.2018)

Central arbetserfarenhet:
Lounaismaan Osuuspankki: verkställande direktör 2013–31.3.2018
Salon Osuuspankki: verkställande direktör 2009–2013
Salon Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 1997–2009
Joensuun Osuuspankki: bankdirektör 1989–1996
Kainuun Osuuspankki: regiondirektör 1984–1989
Oulun Osuuspankki: företagsombud 1984
Suur-Helsingin Osuuspankki: kontorsdirektör 1983
Andelsbankernas Centralförbund, chefspraktikant 1982

Centrala förtroendeuppdrag:
Lounaismaan Osuuspankki: styrelseledamot 3.9.2013–31.3.2018  
Salon Seudun Osuuspankki: styrelseledamot 1997–2009
Salon Osuuspankki: styrelseledamot 2008–2013
OP-Pohjola anl: vice ordförande för förvaltningsrådet 2006–2011
Salon Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy, styrelseordförande 1997–2009
Salon OP-Kiinteistökeskus Oy: styrelseordförande 2009–2014
Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy: styrelseordförande 2014–
OP-johtajat ry: styrelseordförande 2006–2011
Helsingin OP: förvaltningsrådets vice ordförande 2006–2011
OP-Pohjola-gruppens delegation för samarbetsförfarande: ledamot 2000–2011
OP-Fondbolaget: suppleant i styrelsen 1999–2008
Åbo handelskammare, Salo sektion: vice ordförande för styrelsen 2003–2014, styrelseledamot 2000–2002 och 2014–
Åbo yrkeshögskola, Salo-enheten: delegationsordförande 2006–2008
Lounea Ab (tidigare SSP Yhtiöt Ab): ledamot i förvaltningsrådet 2006–2011, styrelseordförande 2012–Pohjola Bank Abp: styrelseledamot 2012–2014

Ledamot
Linda Liukas
f. 1986
Hello Ruby Oy: verkställande direktör, barnboksförfattare, programmerare
Ekonomiestuderande

Tidigare central arbetserfarenhet:
Rails Girls, 9/2009–
Keynote talare

Centrala förtroendeuppdrag:
Startup-säätiö: delegationsledamot 2015–
Aalto-universitetet: ledamot av Campaign Board 2015–2017
OP Helsingfors: fullmäktigeledamot 2016–2017

Mandatperiod 4.12 2017 - 2021

OP HELSINGFORS FULLMÄKTIGELEDAMÖTER 4.12.2017

Ahokas Heini*
Ahokas Veera*
Antturi Arto*
Appelgren Arto
Arstila Arttu*
Eskelin Veera
Hankamäki Kalle
Heinäluoma Eero*
Hettula Eero
Johansson Markus
Kakkola Silla*
Kauppi Mauri
Kerola Hannele*
Keuru Sirkka
Kontu Mauri
Kukkonen Minna
Niiranen Matti
Partanen Jarmo
Perälä Jouko
Pättiniemi Johanna
Rissanen Laura*
Ruohonen Janne
Ruoppi Mikko
Simi Hannu
Sirén Lea
Sjölund Tiina
Sorvoja Voitto
Vanamo Laura*
Vikstedt Tea*
Väkeväinen Tarja

* Invald i fullmäktigevalet som representant för OP Helsingfors ägarkunder