OP Private Helsingfors

Kapitalförvaltarna vid OP Private Helsingfors betjänar dig i huvudstadsregionen. Vi ser till att din förmögenhet ökar så att du tryggar levnadsstandarden för dig och dina närstående nu och i framtiden. Din personliga kapitalförvaltare förvaltar dina tillgångar heltäckande och ger dig sakkunnig hjälp.

Utöver kapitalförvaltaren har du också tillgång till hela vårt nätverk av experter som på bred bas sköter alla dina bank-, försäkrings- och kapitalförvaltningsärenden. Du får också juridisk expertis vid juridiska frågor som gäller din förmögenhet.

Kontakta oss när du behöver pålitlig kapitalförvaltning för en förmögenhet på över 300 000 euro. Du betjänas av utsedda kapitalförvaltare. Du når oss också via Private-kundernas telefonnummer 0100 5110 (msa/lna), som betjänar dig vardagar kl. 8–16.