OP Helsingin lakipalvelut

OP Helsingin Private- ja Omistaja Plus -asiakkaana saat meiltä asiantuntevaa lainopillista palvelua varallisuuteesi liittyvissä lainopillisissa kysymyksissä ja sinulle ajankohtaisissa asioissa. Olipa sitten kyse varallisuutesi testamenttaamisesta tai sijoituksiisi liittyvien verotusasioiden neuvonnasta, saat kokeneiden asiantuntijoidemme palvelut käyttöösi.

Lakimiehemme auttavat sinua esimerkiksi seuraavissa asioissa:

Kokonaisvaltainen varallisuussuunnittelu 

Varallisuussuunnittelu on pitkäjänteistä toimintaa, jossa paras lopputulos saavutetaan, kun suunnittelu aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Teemme suunnitelman omaisuuden rakenteesta ja sen siirtymisestä tarkoituksenmukaisesti perillisille, muille läheisille tai esimerkiksi yleishyödyllisille yhteisöille, kuten säätiölle. 
 

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjan avulla voit varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen. Siinä määritellään ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimetään henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa.
 

Verotusasiat

Verotus on vahvasti läsnä kaikissa varallisuuteen liittyvissä asioissa. Lakimiehemme osaavat kertoa erilaisista 
veroseuraamuksista, jotka liittyvät esimerkiksi omaisuuden siirtoihin.
 

Perunkirjoitukset, perinnönjaot ja ositukset

Lakipalveluissa autamme elämäsi kriisitilanteissa, kuten läheisen poismenoon tai avioeroon liittyvissä juridisissa asioissa. 
Hoidamme asiantuntevasti perunkirjoituksen edesmenneen henkilön jälkeen sekä riidattomat perinnönjaot ja ositukset.
 

Yrittäjien lainopillinen neuvonta

Yrittäjien lainopillisten neuvojen tarve liittyy useimmiten muutostilanteisiin, kuten yrityksen luovuttamiseen esimerkiksi 
sukupolvenvaihdoksen kautta. Erityisesti omistajayrittäjän kannalta verotukseen liittyvien kysymysten selvittämisellä 
voidaan saada merkittäviä hyötyjä. Omistajan on myös tärkeää tiedostaa yhtiön kannalta merkittävät riskit ja varautua 
niihin asianmukaisilla yhtiöjärjestyksen määräyksillä tai osakassopimuksella.
 

Kiinnostuitko? 

Kun haluat lisätietoja lakipalveluista tai haluat varata ajan lakimiehellemme, ole yhteydessä omaan varainhoitajaasi. 
Neuvonta ja asiakirjojen laatiminen veloitetaan pääsääntöisesti tuntiperusteisesti Private-sopimuksesi 
mukainen alennus huomioiden. Huomaathan lisäksi, että OP-bonuksia käytetään lainopillisten palkkioiden maksuun.