OP Itä-Uusimaa tarjoaa Kesäduunin 20 nuorelle OP:n piikkiin/OP Östnyland erbjuder Sommarjobb till 20 unga på OP:s bekostnad

Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeä juttu. OP Itä-Uusimaa etsii helmikuun ajan Porvoon, Sipoon, Loviisan ja Pornaisten yleishyödyllisiä yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita tulevana kesänä tarjoamaan 1517-vuotiaille nuorille kesätyön. Kesäduuni OP:n piikkiin kampanjassa yhdistys tarjoaa nuorelle työpaikan kahdeksi viikoksi. Nuoren palkan lahjoittaa yhdistykselle Itä-Uudenmaan Osuuspankki.
Yleishyödyllinen yhdistys voi palkata nuoren työskentelemään esimerkiksi urheiluseuran tai kyläyhdistyksen kesätapahtumissa, luonnonhoitotehtävissä tai seuralaisena senioreille. Itä-Uudenmaan Osuuspankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan. Yhdistys puolestaan hoitaa käytännön palkanmaksun ja vastaa työnantajavelvoitteista.
Tukea on tarjolla yhteensä 20 nuoren työllistämiseksi. Maaliskuun alussa Itä-Uudenmaan OP valitsee tuen saavat yhdistykset ja on yhteydessä kaikkiin tukea hakeneisiin yhdistyksiin.
Valtakunnallisesti OP tarjoaa kesällä 2019 yhteensä lähes 1700 kesätyöpaikkaa 15-17-vuotialle nuorille OP:n piikkiin yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Kyseessä on kuudes kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja alkoi vuonna 2014, kun OP Lounaismaa ja OP Valkeakoski haastoivat muut osuuspankit mukaan palkkaamaan nuoria kesätöihin.
Yhdistykset voivat hakea OP Itä-Uudenmaan Kesäduuni OP:n piikkiin tukea helmikuun ajan osoitteessa
https://www.lyyti.in/IUOP_Kesaduuni_OPn_piikkiin_Yhdistyshaku
Nuoret voivat hakea Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesätyöpaikkoihin 18. maaliskuuta alkaen 18. huhtikuuta asti osoitteessa www.op.fi/ita-uusimaa  

För unga är den första kontakten med arbetslivet viktig. OP Östnyland söker under februari månad i Borgå, Sibbo, Lovisa och Borgnäs allmännyttiga föreningar som på sommaren kan erbjuda sommararbete till 1517-åriga unga. I kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad erbjuder en förening sommararbete för en ung person i två veckor. Den ungas lön doneras till föreningen av Östnyland Andelsbank.
Den allmännyttiga föreningen kan anställa en ung person t.ex. för en idrottsförenings eller byaförenings sommarevenemang, som sällskap för seniorer eller för uppgifter inom naturvård. Östnyland Andelsbank donerar ett belopp som motsvarar den ungas lön till föreningen. Föreningen tar hand om lönebetalningen och andra arbetsgivarskyldigheter i praktiken.
Vårt stöd räcker till för att sysselsätta 20 unga. I början av mars väljer OP Östnyland de föreningar som understöds och kontaktar alla föreningar som sökt stöd.
I hela landet erbjuder OP sommaren 2019 totalt nästan 1700 sommararbetsplatser för 15–17-åringar på OP:s bekostnad i allmännyttiga föreningar. Det är sjätte sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder unga möjlighet att prova på arbetslivet. Kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad började 2014, då OP Lounaismaa och OP Valkeakoski utmanade de övriga andelsbanker att erbjuda unga sommarjobb.
Föreningarna kan i februari ansöka om OP Östnylands stöd för kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad på den här adressen https://www.lyyti.in/IUOP_Kesaduuni_OPn_piikkiin_Yhdistyshaku
De unga kan söka sommarjobb som föreningarna erbjuder på OP:s bekostnad från och med den 18 mars till den 18 april på adressen www.op.fi/ita-uusimaa