OP Itä-Uusimaa tarjoaa Kesäduunin 34 nuorelle OP:n piikkiin. Hae NYT! / OP Östnyland erbjuder Sommarjobb för 34 unga på OP:s bekostnad. Sök NU!

OP Itä-Uusimaa tarjoaa Kesäduunin 34 nuorelle OP:n piikkiin – kesätyöhaku käynnissä 18.3.-18.4

Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeä juttu. OP Itä-Uusimaa etsi helmikuun ajan yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita tulevana kesänä tarjoamaan 1517-vuotiaille nuorille kesätyön. Maaliskuun alussa Itä-Uudenmaan OP valitsi tuen saavat yhdistykset. 18. maaliskuuta käynnistyy nuorten kesätyöhaku, joka jatkuu 18. huhtikuuta asti.
Nuoria kannustetaan hakemaan Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesätyöpaikkoja suoraan yhdistyksiltä. Kesätyötä voi hakea kuka tahansa 15-17-vuotias nuori. Kesätyöt sijoittuvat kesälomakauteen. Kesätyön pituus on kaksi viikkoa.
Nuori, hae kesätyöpaikkoja 18.huhtikuuta mennessä:

https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=27b27512ae22B9c6D463304E

Yhdistys vastaa kesätyöntekijän valintaprosessista, perehdytyksestä, työnohjauksesta, käytännön palkanmaksusta sekä vastaa työnantajavelvoitteista. OP on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja työllistäessään nuoren yhdistys sitoutuu noudattamaan Vastuullisen kesätyön periaatteita. Itä-Uudenmaan Osuuspankki lahjoittaa yhdistyksille nuoren palkan.
Valtakunnallisesti OP tarjoaa kesällä 2019 yhteensä yli 1700 kesätyöpaikkaa 15-17-vuotialle nuorille OP:n piikkiin yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Yhteensä lahjoitussumma nousee lähes 700 000 euroon. Kyseessä on kuudes kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja alkoi vuonna 2014, kun OP Lounaismaa ja OP Valkeakoski haastoivat muut osuuspankit mukaan palkkaamaan nuoria kesätöihin.
 

OP Östnyland erbjuder Sommarjobb för 34 unga på OP:s bekostnad – ansökningstiden pågår 18.3–18.4

För unga är den första kontakten med arbetslivet viktig. I februari sökte OP Östnyland föreningar som är intresserade av att erbjuda sommarjobb åt 15–17-åriga unga. I början av mars valde OP Östnyland de föreningar som understöds. De unga kan börja söka sommarjobb den 18 mars och ansökningstiden tar slut den 18 april.

De unga uppmuntras att söka sommarjobben som hör till kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad direkt hos föreningarna. Vem som helst som är 15–17 år gammal kan söka sommarjobb. Sommarjobben infaller under skolornas sommarlov. Sommarjobbet räcker två veckor. 

Ansök om sommarjobb senast 18 april:
 

https://www.lyyti.fi/e/?p=s&k=27b27512ae22B9c6D463304E
 

Föreningen svarar för valprocessen, introduktionen, arbetsledningen och lönebetalningen i praktiken samt för arbetsgivarskyldigheterna. OP deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb och då föreningen sysselsätter en ung person förbinder den sig att följa principerna ör Ansvarsfullt sommarjobb. Östnylands Andelsbank donerar ett belopp som motsvarar den ungas lön till föreningarna. 

I hela landet erbjuder OP sommaren 2019 totalt 1 700 sommararbetsplatser för 15–17-åringar på OP:s bekostnad i allmännyttiga föreningar. Det donerade beloppet uppgår totalt till nästan 700 000 euro. Det är sjätte sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder unga möjlighet att prova på arbetslivet. Kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad började 2014, då OP Lounaismaa och OP Valkeakoski utmanade de övriga andelsbankerna att erbjuda unga sommarjobb.