Pankin Pääkonttori 2020

Välkommen

OP Östnyland (officiellt Östnylands Andelsbank) är en av OP Gruppens största banker och en av de ledande bankerna inom verksamhetsområdet. Vi finns nära kunden – vår bank har fyra kontor inom fyra kommuner samt omfattande nät-, mobil- och telefontjänster.

Hos oss får du alla finanstjänster:

  • dagliga penningaffärer allt från betalningsrörelse till kort
  • krediter och lån för olika behov
  • spar- och placeringslösningar
  • försäkringar för dig själv, din familj och din egendom
  • fastighetsförmedlingstjänster hos Borgå Nejdens OP-Fastighetscentral
  • juridiska tjänster i frågor som gäller familj, beskattning och fastighetsaffärer
  • individuell kapitalförvaltning hos OP Private
  • omfattande företagstjänster allt från betalningsrörelse till försäkringar.

Vi belönar våra kunder

OP Östnyland är en bank som ägs av sina kunder och som utvecklas kraftigt. I enlighet med vårt kundlöfte finns vi till för våra kunder.

Vi erbjuder branschens bästa koncentreringsförmåner. Den viktigaste bland dem är vårt bonussystem, som ger ägarkunderna värdefulla förmåner. Med bonus kan man betala t.ex. serviceavgifter för banktjänster och försäkringspremier.

Vår bank har totalt nästan 53 000 kunder. Av dem är cirka 28 500 ägarkunder. Våra kunder betjänas av cirka 80 finansexperter.

Vi verkar på en solid grund

Vår verksamhet styrs av en stabil värdegrund: människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. Vår grunduppgift är att med hjälp av vår starka kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för våra ägarkunder och vår omvärld.

Vår verksamhet är etiskt hållbar och ansvarsfull. Det här märks i de dagliga kundmötena, våra ansvarsfulla beslut och vår långsiktiga medverkan i utvecklingen av ett livskraftigt Östra Nyland.

Fusionen mellan Porvoon Osuuspankki och Östnylands Andelsbank trädde i kraft 1.8.2015.