Peräkärryarvonnan säännöt

 1. Järjestäjä
  Järvi-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV (Y-0573798-4)
 2. Arvonnan tarkoitus
  Markkinoida Järvi-Hämeen OP-Kiinteistökeskuksen tarjoamia välityspalvelun tuotteita ja yrityksen monimuotoisuuden esittely.
 3. Osallistumiskelpoisuus
  Arvontaan saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua Op Järvi-Hämeen eikä Järvi-Hämeen OP-Kiinteistökeskuksen henkilökunta eikä heidän perheenjäsenensä.
 4. Palkinnot
  Kaikkien myyntitoimeksiannon tehneiden tai muuten arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan palkintona kotimainen Juncar-kevytperäkärry Muuli 1400XS -kuomulla varustettuna.
 5. Arvonta-aika
  Arvontaan voi osallistua 1.5.2018-30.9.2018 välisenä aikana.
 6. Arvontaan osallistuminen
  Arvontaan osallistuvat kaikki toimeksiannon tehneet ja osallistua voi täyttämällä arvontalomake kesätapahtumissa tai Järvi-Hämeen OP-Kiinteistökeskuksen toimipisteissä.
 7. Palkinnon arvonta
  Palkinto arvotaan kaikkien osallistujien kesken 30.9.2018 mennessä. Voiton saaminen perustuu sattumaan. Palkinnon toimittamisesta Järvi-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy sopii erikseen voittajan kanssa. Järjestäjä ei sitoudu toimittamaan voittoa, jonka voittaja on antanut puutteelliset tiedot yhteydenottoa varten. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden olla luovuttamatta palkintoa, mikäli voitto todetaan saavutetuksi vilpillisin keinoin, esimerkiksi luomalla arvontaosallistumisia automaattisesti.
 8. Palkinnon luovutuksen julkisuus
  Kilpailun voittaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
 9. Palkinnon käyttämiseen liittyvä vastuu
  Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
 10. Arpajaisvero
  Järvi-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
 11. Sääntöjen soveltaminen osallistujiin
  Kaikki kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
 12. Tietojen säilyttäminen ja luovuttaminen
  Järvi-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Arvontaan osallistuneiden tiedot hävitetään arvonnan jälkeen.