Toivomme tukihakemuksia ja -esityksiä

Omistaja-asiakkaille tehdyn Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn tuloksena Kainuun Osuuspankin halutaan tukevan eri tavoin lasten ja nuorten hyvinvointia ja tulevaisuudenuskoa. Tässä tarkoituksessa OP Kainuu etsii tapoja tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa pankin toimialueella Kajaanissa, Sotkamossa, Hyrynsalmella, Ristijärvellä ja Vaalassa.

Toivomme saavamme teiltä hakemuksen tai esityksiä siitä, miten pankki voisi konkreettisesti auttaa lapsia ja nuoria erilaisissa liikunta-, taito-, taide- tai kulttuuriharrastuksissa taikka muussa harrastustoiminnassa.

Tukemme on rahamääräinen. Tuen euromäärää ei ole rajattu ennakolta, ja se voi olla kooltaan merkittävä. Tukipäätöksen teemme kokonaisharkinnan perusteella ja otamme siinä erityisesti huomioon varojen käyttötarkoituksen ja -tavan sekä tuestamme hyötyvien lasten ja nuorten määrän. Edellytämme hakijalta/toimijalta arvojemme, ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen, mukaista toimintaa.

Pyydämme kertomaan vapaamuotoisessa ja mahdollisimman seikkaperäisessä ja kuvailevassa hakemuksessa tai esityksessä ainakin

  1. hakijan/esitettävän toimijan nimi-, perus- ja yhteystiedot,
  2. varojen käyttötarkoituksen,
  3. osallistuvien lasten ja nuorten määrän sekä
  4. haettavan lahjoituksen rahamäärän.

Toivomme saavamme hakemuksen/esityksen viimeistään 15.9.2023 sähköpostitse jenni.tuikka@op.fi -osoitteeseen.
Tukipäätökset pyrimme käsittelemään syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Jenni Tuikka, p. 010 256 1776, jenni.tuikka@op.fi tai toimitusjohtaja Teuvo Perätalo, p. 040 730 1509, teuvo.peratalo@op.fi