Rahoitusalan mahdollinen työnseisaus 28.-29.12

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluissa ei ole päästy sopimukseen ja OP Kangasala aloittaa varautumisen Ammattiliitto Pro ry:n ilmoittamaan työtaisteluun 28. - 29.12.2017. Pyydämme myös asiakkaitamme huomioimaan lakon vaikutukset palveluihimme.

Työnseisauksen aikana pyrimme turvaamaan sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tärkeimmät palvelut, kuten korttimaksamisen, käteisautomaattien toiminnan sekä palkkojen, eläkkeiden ja laskujen maksun. Palveluissa voi esiintyä häiriöitä ja niiden korjaamisessa voi olla viiveitä.


Jos työnseisaus toteutuu, niin kaikki konttorimme ovat suljettuina 28.-29.12.2017.  Jos asiakkaillamme on aikavarauksia työnseisauksen ajalle, otamme yhteyttä, mikäli varausta täytyy siirtää toiseen ajankohtaan.


OPn puhelinpalvelu 0100 0500 ja verkkopalvelun chat palvelevat mahdollisen työtaistelun aikana, mutta rajoitetuin palveluajoin sekä normaalia pienemmällä miehityksellä.


Asiakkaiden on hyvä varautua palveluiden ruuhkautumiseen ja tavallista pidempiin odotusaikoihin. Mahdollisista suuremmista muutoksista ja häiriöistä kerromme erikseen op.fi-verkkopalvelussa sekä facebook-sivuillamme.


Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesta työmarkkinahäiriöistä aiheutuvaa haittaa.


YLI 500 UUTTA PANKKIASIAKASTA ALKUVUODEN AIKANA​ 

Liiketoiminta kasvussa

Taloudellinen aktiviteetti toimialueella on edelleen hyvällä tasolla, joskin erityisesti asuntomarkkinoiden puolella tasaantumista on ollut alkuvuoden aikana nähtävissä. Kangasalla tehtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 255 asuntokauppaa, mikä on noin 11 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Pääosin lasku tuli uusien asuntojen kaupan vähentymisestä. Kerros- ja rivitaloissa keskimääräiset myyntiajat pidentyivät edelleen, mutta omakotitaloissa lyhentyivät selvästi. Keskineliöhinnat kerros- ja rivitaloissa ovat olleet 4-5 %:n kasvussa. Pälkäneen asuntomarkkinoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoden aikana.

Asuntomarkkinoiden kehityksen tasaantuminen on heijastunut myös pankin luotonkysyntään erityisesti alkukeväästä. Uusia luottoja nostettiin tammi-kesäkuussa kaikkiaan noin 45 m€, mikä on noin 8 % edellisvuotta vähemmän. Kesää kohti kysyntä piristyi ja esimerkiksi touko-kesäkuussa uusia luottoja nostettiin yli 11 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Pankin asiakasliiketoiminta kehittyi myönteisesti kasvaen vuositasolla vertailukelpoisin luvuin vajaat 5 %. Rahoitustoiminnan vuosikasvu oli reilut 3 % ja talletusten lähes 6 %. Asiakkaiden muu sijoitusvarallisuus on kasvanut edelleen kaksinumeroisin luvuin, mutta sijoitusmarkkinoiden epävarmuus alkuvuodesta on hidastanut pääomien kasvua.

Asiakkuuksien kehitys alkuvuoden ehdoton ykkösteema

Ensimmäisen 6 kuukauden aikana OP Kangasala on saanut peräti 531 uutta pankkiasiakasta. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna uusia pankkiasiakkaita on tullut yli 13 % enemmän. Uusia omistaja-asiakkaita on puolestaan kirjattu 414, mikä on noin neljänneksen edellisvuoden vastaavan ajankohdan lukua suurempi.

- Olemme erittäin tyytyväisiä asiakasmäärien kehitykseen. Meille nämä luvut viestivät pankin vetovoimasta asiakkaiden silmissä, toteaa pankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki.

 
Pankin omistaja-asiakkaille on maksettu bonuksia asioinnista yhteensä 679 tuhatta euroa vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana.
 
Liikevoitto kohosi viime vuodesta
 
Pankin liikevoitto 1-6/2018 oli 3 286 t€, missä kasvua oli 4,8 % viime vuodesta. Vertailukelpoiset tuotot olivat reilut 3 % pienemmät kuin edellisvuonna ja vastaavasti vertailukelpoiset kulut pysyivät viime vuoden tasolla. Keskeiseksi tulosajuriksi muodostuivat nettomääräisesti negatiiviset arvonalentumiset, joiden positiivinen tulosvaikutus viime vuoteen verrattuna oli yli 500 t€.
 
- Korkokate säilyi haastavassa korkoympäristössä edellisvuoden tasolla. Palkkiotuotot kuitenkin heikentyivät selvästi viime vuodesta; osin IFRS 9-standardin mukaisten kirjauskäytäntöjen takia ja osin heikentyneiden volyymien sekä hintakilpailun johdosta, arvioi Kivimäki. Pankin kannattavuus on erinomaisella tasolla ja CET 1-ydinvakavaraisuus vahvistui 5,2 %-yksikköä 45,77 prosenttiin.
 
Koko vuoden osalta pankki arvioi liikevoittonsa olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2017.
 
Uusia palveluita ja hyvän tekemistä luvassa loppuvuoden aikana
 
OP Kangasala lanseeraa syyskuussa uuden yhteiskäyttöpalvelun asiakkaidensa käyttöön. Pankin sähköauto tulee olemaan aukioloaikojen ulkopuolella asiakkaiden vuokrattavissa edulliseen tuntihintaan. Omistaja-asiakas saa auton vuokrauksesta vielä selvän lisäedun. Palvelun yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin elokuun loppupuolella.
 
Pankki jatkaa hyvän tekemistä myös kuluvan vuoden aikana. Tulemme tekemään erilaisia yhteisöllisiä lahjoituksia ja lisäksi viime vuoden tapaan pankin henkilöstöllä on tänäkin vuonna mahdollisuus tehdä päivä vapaaehtoistyötä valitsemassaan kohteessa.

Lisätietoja Toimitusjohtaja Mika Kivimäki, p. 010 254 1526