Ansvariga

E-post för ansvarspersoner är i format förnamn.efternamn(a)op.fi.

Ledningsgruppen

Namn Uppgift Telefonnummer
Jyrki Rantala Verkställande direktör 050 557 5115
Jarmo Somero Vice verkställande direktör, kapitalförvaltning, juridiska tjänster, ekonomi och fastigheter 044 770 7711
Tuukka Hakala Företagsbanksdirektör, företags- och samfundskunder 010 258 7320
Leena Pajumaa Riskhanteringsdirektör 010 254 3421
Mikko Rasi Bankdirektör, privatkunder 010 258 7229

Ansvariga personer för tjänstehelheter

Namn Uppgift Telefonnummer
Anssi Ala-Kopsala Kundrelationsdirektör, företags- och samfundskunder 010 258 7221
Päivi Eloniemi Marknadsförings- och kommunikationschef, marknadsföring och kommunikation  010 258 7231
Ilkka Huhta Kundrelationsdirektör, finansiering för privatkunder och dagliga tjänster 010 258 7206
Joni Huhtala Placeringsdirektör, kapitalförvaltning och juridiska tjänster 010 258 7295
Jaana Lillia Kundrelationsdirektör, HR 010 258 7208
Eini Pelkonen Riskhanteringschef 010 258 7298