Keski-Suomen, Korpilahden ja Pihtiputaan osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä

Tavoitteena parantaa asiakkaiden erityispalveluita ja turvata peruspalvelut

Keski-Suomen Osuuspankki, Korpilahden Osuuspankki ja Pihtiputaan Osuuspankki suunnittelevat yhdistymistä ensi syksynä. Yhdistymisellä vahvistettaisiin pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

– Korpilahden ja Pihtiputaan osuuspankkien hallitukset ovat tehneet yhdistymisvaihtoehdoista perusteellisen selvityksen ja ovat yksimielisesti yhdistymisen kannalla. Keski-Suomen Osuuspankki nähtiin selvästi parhaana vaihtoehtona palvelukyvyn ja maakunnallisuuden näkökulmasta. Kun asiakkaiden käyttäytyminen ja tarpeet muuttuvat, myös osuuspankkien on muututtava. Voimien yhdistäminen antaa meille hyvät lähtökohdat vastata asiakkaiden tarpeisiin ja parantaa palvelukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Hanketta on valmisteltu yhdessä pankin edustajiston sekä hallintoneuvoston kanssa, sanoo Pihtiputaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Vesa Lehikoinen.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. Kaikki kolme pankkia ovat taloudeltaan vahvoja, mutta toimintaympäristön muutos haastaa asiakasliiketoiminnan kannattavuuden.

–Tällä ratkaisulla saavutamme paremman palvelu- ja hintakilpailukyvyn. Saamme asiakkaidemme käyttöön myös sellaisia palveluita, joita emme nykyisellään ole pystyneet tarjoamaan. Hallinnolliset tehtävät vievät pienessä pankissa henkilökunnalta suhteettoman paljon aikaa, joka nyt vapautuu asiakkaiden hyväksi, sanoo Korpilahden Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Tarja Simola.

-On hienoa, että Keski-Suomen Osuuspankki koetaan luotettavana kumppanina. Vastuullisena toimijana pyrimme turvaamaan palveluita laajasti maakunnassamme toimintaympäristön haasteista huolimatta. Yhdistymisen myötä olisimme entistä vahvempi maakunnallinen pankki, kertoo Keski-Suomen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen.

Pankkien hallitukset ovat allekirjoittaneet sulautumisasiakirjat tänään. Lopullinen päätös yhdistymisestä on tarkoitus tehdä 7.5.2019 Korpilahden Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa ja Keski-Suomen sekä Pihtiputaan osuuspankkien edustajiston kokouksessa. Suunnitelman mukaan yhdistyminen tapahtuisi 31.10.2019.

Paikallisuus säilyy

Yhdistymistä on valmisteltu hyvässä ja yhtenäisessä hengessä ja pankkien hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että yhdistyminen olisi ennen kaikkea asiakkaiden etu.

– Hallinnollisten töiden keskittäminen parantaa merkittävästi uuden pankin kustannustehokkuutta ja siten kilpailukykyä. Samalla saamme enemmän aikaa asiakastyöhön kaikissa kanavissa, mikä on palvelukyvyn ja asiakkaiden kannalta erinomainen asia. Suuremmassa pankissa voisimme tarjota myös erityisasiantuntemusta vaativia palveluja, kertoo OP Pihtiputaan toimitusjohtaja Toni Ruokanen

–  Kaikki nykyiset toimipisteet jatkaisivat toimintaansa. Suunnitelman mukaan Korpilahden ja Pihtiputaan osuuspankkien henkilökunta siirtyisi Keski-Suomen Osuuspankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Uskon, että isompi pankki pystyy myös tarjoamaan asiakkaille yhä sujuvampia asiointitapoja nyt ja tulevaisuudessa, kertoo OP Keski-Suomen toimitusjohtaja Pasi Sorri.

Asiakassuhteet jatkuvat entisellään

- Korpilahden ja Pihtiputaan osuuspankkien omistaja-asiakkaat siirtyisivät Keski-Suomen Osuuspankin omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään, esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, toteaa OP Korpilahden toimitusjohtaja Tuomas Kupsala.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Tuomas Kupsala, OP Korpilahti, puh. 040 582 9508
toimitusjohtaja Toni Ruokanen, OP Pihtipudas, puh. 050 517 767
toimitusjohtaja Pasi Sorri, OP Keski-Suomi, puh. 050 577 9834.