OP KESKI-SUOMI tulos 1-6/2021: Vahva asiakasliiketoiminnan kehitys ja ennakoitua parempi tulos – kiitos henkilöstön tekemälle työlle ja asiakkaiden luottamukselle

  • OP Keski-Suomen tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 13,4 milj. euroon (13,2 milj. eu-roa) ja oli ennakoitua selvästi parempi. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat noin 5 prosenttia ja luottojen arvonalentumiset olivat arvioitua alhaisemmalla tasolla.
  • Vahvasta alkuvuoden tuloksesta huolimatta pankin CET 1 –vakavaraisuus aleni 32,8 prosenttiin (33,9 prosenttia) EKP:n kiristäessä luottojen riskipainotuksia. 
  • Asuntorahoitusmarkkinoilla oli alkuvuonna vilkasta. Matalan korkotason aikana velanottajien on tärkeää kiinnittää huomiota pitkän aikavälin maksukykyyn sekä korkoriskeihin varautumiseen.
  • Keväällä aloitettu pääkonttorin remontti Kauppakadulla etenee suunnitellusti. 
  • OP Keski-Suomen Edustajiston vaalien ehdokasasetteluaika alkaa 16.8. kestäen 10.9. saakka. Vaalit pidetään 4.-17.11.
  • Vaalien rinnalla kulkee Kaikkien aikojen tekoja -viestintäteema, jonka puitteissa kerromme osuuspankkien vastuullisuustyöstä ja omistaja-asiakkaiden mahdollisuudesta vaikuttaa paikallisiin vastuullisuustekoihin.  
  • OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.

Korkosuojausten kysyntä on lisääntynyt

– Asuntoluottoja on haettu tammi-kesäkuussa 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden enemmän. Hakemusmäärät ovat kuitenkin kesäkuussa lähes edellisen vuoden tasolla. Noin 30 prosentilla asiakkaista on maksukyky ollut haettuun lainamäärään nähden liian heikko tai sitä ei ole ollut ollenkaan, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen

Julkinen keskustelu inflaation ja korkojen noususta on lisännyt korkosuojauksen kysyntää. Noin 35 prosenttia OP Keski-Suomen myöntämistä asuntolainoista on suojattu korkojen nousulta. Kiinteää korkoa kysytään aiempaa enemmän ja 30 prosenttia asuntolainoista suojataan takaisinmaksuturva-vakuutuksella. Ensisijaisesti haetaan vakavan sairastumisen turvaa. 

Vuosia alavireinen omakotitalorakentaminen on nousujohteessa. Tämän hetken rakentamisen rahoitushankkeet suuntautuvat vuodelle 2022. Rahoituskohteista nousussa ovat myös oman asunnon remontointi, vapaa-ajan asunnot ja kestokulutushyödykkeet, kuten autot ja veneet.

Jyvässeudulla vilkas asuntokaupan alkuvuosi

Käytettyjen asuntojen kauppa on käynyt erittäin vilkkaasti Jyvässeudulla (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame) tammi-kesäkuussa. Toimialan kauppamäärä kasvoi 21,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Vahvin kasvu on ollut omakotitalokaupassa, jossa kasvu on ollut peräti 37 prosenttia. 

– OP Koti Keski-Suomi on menestynyt alkuvuonna erityisesti omakotitalokaupassa. Yrityksen kauppa-määrän kasvu on ollut 59 prosenttia. Asuntokaupan näkymät ovat syksyn osalta edelleen hyvät, toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta kertoo. 

Uudistuotantoon kohdistuu rakennuskustannusten nousun takia hintapaineita, mutta uudistuotannon kauppa näyttää syksyn osalta silti varsin positiiviselle useiden uusien hankkeiden takia. Äänekoskella asuntokauppa on käynyt myös erinomaisesti, sillä toimialan kauppamäärän kasvu on peräti 62 prosenttia.

Yritysliiketoiminnassa vireä alkuvuosi, yritysluotot hyvässä kasvussa

Yritysasiakkaiden luottokysyntä on alkuvuonna ollut hyvällä tasolla, ja OP Keski-Suomen yritysluottokanta on kasvanut voimakkaasti. Kysyntä on painottunut investointi- ja kiinteistöhankkeisiin, sekä uudis- ja korjausrakentamiseen. 

OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden alusta 6,4 prosenttia ollen 543,3 milj. euroa. 12 kuukauden kasvukin on hyvällä tasolla kasvun ollessa 5,9 prosenttia. Yritysten talletuskanta on kääntynyt ensimmäisen kvartaalin jälkeen nousuun ja ensimmäisen puolivuotiskauden aikana talletukset ovat kasvaneet yli 9 prosenttia ja 12 kuukauden aikana yli 8 prosenttia. – Spekuloinnit inflaatiopaineista ja mahdollisesta korkotason noususta ovat pitäneet kiinteäkorkoisten lainojen ja korkosuojausten kysynnän voimakkaana, sanoo pankinjohtaja Juhana Jacksén

Varallisuudenhoidon liiketoiminnassa taotaan ennätyksiä

Sijoitusmarkkina pysyi koko alkuvuoden vahvassa vedossa ja osakeindeksit ovat vahvistuneet edelleen. Varallisuudenhoidon liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja markkinanousu tuki rahasto- ja sijoitusvakuutustuotteiden kysyntää.  Rahastojen markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana 27,5 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 9,5 prosenttia. Rahastojen markkina-arvon 12 kuukauden kehitys kasvoi kaikkien aikojen ennätykseensä kasvun ollessa 47,9 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt myös voimakkaasti 12 kuukauden kasvun ollessa 20,7 prosenttia. 

OP Keski-Suomen hallinnoitavien sijoitusvarojen määrä nousi alkuvuoden aikana ennätykselliseen 2 060 milj. euroon, joista rahastojen ja sijoitusvakuutusten osuus on 1,179 milj. euroa.  OP Privaten hallinnoimat varat saavuttivat ensimmäisen kerran yli miljardin euron rajapyykin alkuvuonna nousten 1 008 milj. euroon. 

Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta ja tulevasta 

Alkuvuoden tulostaso on ollut ennakoitua selvästi parempi. Pandemian tulevalla kehityskululla on vaikutusta taloudelliseen toimintaympäristöön sekä koko vuoden toteumaan. 

Volyymit ja avainluvut Q2 2021