Tulos Q2/2018: vahvaa kasvua omistaja-asiakkaissa ja asuntorahoituksessa

Uusien omistaja-asiakkaiden kasvu jälleen uudessa ennätysvauhdissa. Myös asuntorahoitus kasvoi hyvin.

– Vuoden 2018 liiketoiminnan tuloskehitys on ennakoidusti hyvällä tasolla. Nykyisessä toimintaympäristössä on kuitenkin jatkossa epätodennäköistä saavuttaa edellisvuosien tulostasoa. Korkeasuhdanteen edelleen vallitessa onkin järkevää katsoa jo tulevaisuuteen. Digitalisoituminen on jo arkipäivää, sillä hyödynnämme jo nyt robotiikkaa toiminnassamme, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sorri.

– Uusien omistaja-asiakkaiden määrä kasvaa tänä vuonna uutta ennätysvauhtia ja asuntolainojemme kasvu on noin puolitoistakertainen markkinakasvuun nähden. Yhä useammat asiakkaat päättävät suojautua mahdollista koronnousua vastaan. Myös taloyhtiöiden hallitusten olisi syytä käydä keskustelua nykyistä enemmän mahdollisesta korkoriskistä.

– Korkeasuhdanne, asiakkaidemme meihin kohdistama luottamus sekä henkilöstömme ansiokas työ ovat kasvattaneet pankkiliiketoimintamme volyymiä suunnitelmiemme mukaisesti. Ennustettu talouden kasvuvauhti näyttää tulevaisuudessa nykyistä matalammalta. Korkeasuhdanteessa sekä yritys- että yksityisasiakkaiden tulisi kiinnittää huomiota pitkän aikavälin vastuunkantokykyynsä sekä velkaantumisasteeseensa, painottaa Sorri. 

 

  • Pankilla oli kesäkuun lopussa 71 320 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 7,4 prosenttia. 
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan tammi-kesäkuun tuloksestaan omistaja-asiakkailleen noin 4,2 milj. euroa OP-bonuksia. Lisäksi pankin tuloksestaan maksamat verot jäävät Keski-Suomeen. Alkuvuoden tuloksen mahdollistamana lisäsimme tänä vuonna panostustamme nuorten kesätyökampanjaan, sekä lahjoitimme 50 000 euroa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun varainhankintaan. Haluamme olla edistämässä maakuntamme hyvinvointia ja kehittymistä.
  • Kesäkuun lopun liikevoitto sekä vertailukelpoinen liikevoitto laskivat ennakoidusti edellisvuodesta johtuen kiristyneestä hintakilpailusta, sääntelyyn ja tietojärjestelmiin liittyvien kulujen kasvusta sekä tase-erien alaskirjauksista. Kesäkuun kokonaisliikevoitto oli 14,3 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Tuloksen vertailtavuuteen vaikuttaa myös se, että IFRS 9-standardiin siirtymän yhteydessä tapahtuneen järjestelmäkehityksen myötä OP siirtyi jaksottamaan luottojen noston yhteydessä maksetut järjestely- ja toimitusmaksut efektiivisen koron menetelmällä luoton juoksuajalle. Järjestelmän täydellinen soveltaminen takautuvasti ei ole mahdollista. Vuoden 2017 vertailukelpoista liikevoittoa on oikaistu tällä perusteella noin 0,9 milj. euroa.
  • Pankin vakavaraisuus vahvistui edelleen ja luottosalkkumme nykyinen riskiprofiili on oikein hyvä. Basel III-säännöstön mukainen CET 1 -vakavaraisuus on 40,3 prosenttia. Luottoihin kohdistuneiden arvonalentumisten ja toteutuneiden luottotappioiden kehitys on kuitenkin ollut viime vuosina poikkeuksellisen matala. Hiipuva talouskasvu ja mahdollinen korkotason nousu voi vaikuttaa luottotappioiden määrään.


Asuntorahoitusta haetaan aktiivisesti
Tammi-kesäkuussa uusia asuntolainoja on haettu lähes 20 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Asuntolainakantamme kasvu on 1,5 kertaista markkinakasvuun nähden. Asuntolainojen keskikoko on hieman nousussa. 

Korkosuojauksen kysyntä on vilkasta. Suojaus on otettu 35 prosenttiin asunnonhankintaan otetuista lainoista. Joka neljäs asuntolainahakija on ensiasunnon ostaja ja ASP-säästöt kasvavat edelleen yli 20 prosentin vauhtia. ASP-säästöissämme on nyt noin 1500 asunnon ostopotentiaali. Uusien omistaja-asiakkaiden määrä kasvaa asuntorahoituksen vilkkauden myötä.

Pankki on ollut mukana asuntorahoituksen digitalisaatiopilotissa, joka jatkuu ja laajenee asteittain. Tavoitteena on, että asiakas voi ostaa asuntolainan vuonna 2020 kaikkine lisäpalveluineen digitaalisesti. Kesän alussa otimme käyttöön kolme robottia, jotka auttavat henkilöasiakkaiden rahoitushankkeiden käsittelyssä.

Asuntokaupan määrät laskussa
Asuntokauppa näyttää hiljentyneen alkuvuoden ja kesän aikana niin valtakunnallisesti kuin myös Jyvässeudulla huolimatta talouden ja asuntokaupan hyvistä indikaattoreista. Jyvässeudun koko toimialan käytettyjen asuntojen kaupan lasku on ollut alkuvuonna -6,4 prosenttia. Suurin pudotus on omakotitalokaupassa, jossa laskua on lähes 19 prosenttia. 

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus on säilyttänyt markkinajohtajan asemansa 27,5 prosentin osuudella. Vahvaa kasvua on ollut varsinkin omakotitalokaupassa, jossa yritys on lisännyt kauppamääräänsä 4,2 prosenttia ja omakotitalokaupan markkinaosuus on 28,3 prosenttia. Ääneseudulla yrityksen markkinaosuus on vahvistunut entisestään ollen 54,5 prosenttia.

Varallisuudenhoidossa tasainen alkuvuosi
Sijoitusmarkkinoilla tunnelma on ollut alkuvuodesta odottava. Markkina pysyi ensimmäisen kvartaalin aikana suhteellisen tasaisena, mutta toisella kvartaalilla nähtiin jo hivenen voimakkaampi nousupyrähdys tasaantuen kuitenkin kesää kohti. Yritysten paraneva tuloskehitys on tuonut toiveikkuutta muuten kauppasodan varjostamalle ja korkojen nousua odottelevalle sijoitusmarkkinalle.  Rahastojen markkina-arvon muutos oli OP Keski-Suomessa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana -4,0 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 1,4 prosenttia. Rahastojen markkina-arvo on kehittynyt 12 kk aikana -0,2 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt myönteisesti 12 kk kasvun ollessa 5,0 prosenttia.  

OP Privaten hallinnoimat varat ovat kasvaneet vuoden alusta 8,8 prosenttia nousten noin 590 milj. euroon.   

Yritysrahoituksessa korkosuojaukselle kysyntää
Yritysten rahoitus- ja talletusvolyymien kasvu jatkui vakaasti. OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden alusta 4,0 prosenttia ollen 497,1 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yritysluotot kasvoivat 6,7 prosenttia. Yritysten talletukset kasvoivat edelleen alkuvuonna, kasvun ollessa 4,4 prosenttia. 

Yritysten luottosopimusten korkosuojauksien kysyntä jatkuu edelleen voimakkaana ja jo noin kolmannes koko OP Keski-Suomen yritysluottokannasta sisältää korkosuojauksen. Lähes puoleen alkuvuoden aikana nostetuista yrityslainoista on otettu korkosuojaus. Korkosuojausten kysyntää tukee edelleen jatkuva talouden elpyminen ja Yhdysvalloissa tapahtunut selkeä korkojen nousu. Kuluvan vuoden osalta pankki ennakoi rahoituskysynnän pysyvän vakaalla tasolla. 

Volyymit ja avainluvut