OP Keski-Suomi tulos Q3 2018: Uusien omistaja-asiakkaiden kasvu siivitti asuntorahoitusta

- Kuluvan vuoden liiketoiminnan tuloskehitys on ennakoidusti edellisvuosia alhaisemmalla tasolla. Asiakasliiketoiminnan tuloskehityksessä näkyvät pankkien toimintaympäristön haasteet. Tulemme näin ollen kiinnittämään erityistä huomiota tehokkuuden ja kannattavuuden jatkuvaan ylläpitoon, kommentoi toimitusjohtaja Pasi Sorri. – Tämän lisäksi asiakkaiden vaatimustaso erityisesti mobiilipalveluiden saatavuuden ja niiden sujuvan käytön suhteen kasvaa nopeasti, lisää Pasi Sorri.

Uusien omistaja-asiakkaiden määrä kasvaa ennätysvauhtia ja tämä on edesauttanut erityisesti asuntorahoituksen kasvua. Kolmasosa uusista asuntolainoista on turvattu korkosuojauksella ja lainan takaisinmaksuturvalla.

- Olemme tyytyväisiä tämän vuoden kehitykseemme pankkiliiketoiminnan volyymikasvun osalta. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja henkilöstöämme hyvästä yhteistyöstä. Ennustettu talouden kasvuvauhti tulee olemaan tulevina vuosina nykyistä matalampaa. Sekä yritys- että yksityisasiakkaiden onkin syytä kiinnittää huomiota pitkän aikavälin vastuunkantokykyynsä sekä velkaantumiseensa, suosittelee Sorri.

 

  • Pankilla oli syyskuun lopussa 72 466 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 7,3 prosenttia.
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan tammi-syyskuun tuloksestaan omistaja-asiakkailleen noin 6,4 milj. euroa OP-bonuksia. Lisäksi pankin tuloksestaan maksamat verot jäävät Keski-Suomeen.
  • Syyskuun lopun vertailukelpoinen liikevoitto sekä kokonaisliikevoitto laskivat ennakoidusti edellisvuodesta. Syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 19,4 milj. euroa (19,9 milj. euroa). Tuloksen vertailtavuuteen vaikuttaa se, että IFRS 9-standardin siirtymän yhteydessä tapahtuneen järjestelmäkehityksen myötä OP siirtyi jaksottamaan luottojen noston yhteydessä maksetut järjestely- ja toimitusmaksu efektiivisen koron menetelmällä luoton juoksuajalle. Järjestelmän täydellinen soveltaminen takautuvasti ei ole mahdollista. Vuoden 2017 vertailukelpoista liikevoittoa on oikaistu tällä perusteella noin 1,3 milj. euroa. Myös syyskuun lopun kokonaisliikevoitto laski ennakoidusti edellisvuodesta johtuen kirjaustavan muutoksesta, kasvaneista tietojärjestelmäkuluista, tase-erien alaskirjauksista sekä luottotappioista. Kokonaisliikevoitto oli 17,3 milj. euroa (20,3 milj. euroa).
  • Pankin vakavaraisuus pysyi vahvana ja luottosalkkumme nykyinen riskiprofiili on oikein hyvä. Basel III-säännöstön mukainen CET 1 -vakavaraisuus on yli 40 prosenttia. Luottoihin kohdistuneiden arvonalentumisten ja kirjattujen luottotappioiden palautumiset ovat nostaneet aikaisempina vuosina pankin liikevoittoa. Arvioimme, että luottotappiokehitys ei jatku tulevaisuudessa näin suotuisana.

 

Asuntorahoituksen kysyntä tasaantunut
Asuntolainakysyntä on tasaantunut edellisen vuoden tasolle, vaikka alkuvuodesta 2018 se kasvoi edelliseen vuoteen nähden 15-20 prosenttia. Asuntorahoitusta haetaan entistä enemmän vanhan asunnon remontointiin ja entistä vähemmän sijoitusasunnon hankintaan.

Asuntolainan turvallisuudesta halutaan pitää enemmän huolta. Joka kolmannen asuntolainan korkotasoa turvataan korkokatolla ja lainan takaisinmaksua turvataan vakuutuksin. Nuoret arvostavat edelleen omistusasumista. ASP-säästämisen kasvu jatkuu. Asuntorahoitus toimii hyvänä vauhdittajana uusien asiakkuuksien ja omistaja-asiakkaiden kasvussa.

Asuntokauppa edellistä vuotta jäljessä
Jyvässeudun asuntokauppavuosi 2018 on tammi-syyskuun osalta sujunut edellistä vuotta rauhallisemmin. Käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat laskeneet koko toimialalla -10,4 prosenttia. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus on pärjännyt alkuvuonna toimialaa paremmin, sillä yrityksen markkinaosuus on vahvistunut ollen nyt 28,24 prosenttia. Erityisen vahvasti OP-Kiinteistökeskus on menestynyt omakotitalokaupassa markkinaosuuden ollessa 29,6 prosenttia ja kerrostalokaupassa 30,4 prosenttia. Äänekoskella yritys on myös vahva markkinajohtaja ja markkinaosuus on vahvistunut yli 5 prosenttia ollen nyt 49,4 prosenttia.

Positiivista virettä osakemarkkinoilla
Markkinoiden odottaessa yrityksiltä edelleen parempia tuloslukuja, osakemarkkinoiden vire kolmannella kvartaalilla oli positiivinen. Syyskauden yleistä tunnelmaa on kuitenkin varjostanut pelko suurvaltojen ajautumisesta yhä syvenevään kauppasotaan, pelko Italian talouden ajautumisesta entistä pahempiin ongelmiin sekä Yhdysvaltojen voimakas korkojen nousu. Myös Iso-Britannian Brexit-neuvottelujen haasteet ovat näkyneet Euroopan osakemarkkinoiden hivenen Yhdysvaltojen markkinaa vaisummassa kehityksessä. Osakemarkkinoiden poikkeuksellisen pitkä nousutrendi, Euroopan korkomarkkinoiden haasteet, yleinen poliittinen epävarmuus ja pelko suhdannekäänteestä ovat rajanneet sijoittajien kiinnostusta lisätä osake- ja korkosijoituksia.

OP Keski-Suomessa rahastojen markkina-arvon muutos on vuoden alusta -2,6 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 3,6 prosenttia. Rahastojen markkina-arvo on kehittynyt 12kk:n aikana -0,4 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt myönteisesti 12 kk:n kasvun ollessa 5,8 prosenttia. OP Privaten hoidettavat varat ovat kasvaneet vuoden alusta 14,7 prosenttia nousten n. 622 milj. euroon.  

Yritysten rahoitus- ja talletusvolyymien kasvu jatkuu
Kovimpana kasvun moottorina maakunnassa on toiminut uudis- ja korjausrakentaminen. Muilta osin yritysten investointihalukkuus on ollut normaalia tasoa eikä parantunut suhdanne näy rahoituskysynnän voimistumisena. OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden alusta 2,9 prosenttia ollen 485,6 milj.euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yritysluotot kasvoivat 8,5 prosenttia. Yritysten talletukset ovat kasvaneet koko vuoden voimakkaasti, kasvun ollessa 20 prosenttia.

Yritysten luottosopimusten korkosuojauksien kysyntä jatkuu edelleen voimakkaana ja noin kolmannes koko OP Keski-Suomen yritysluottokannasta sisältää korkosuojauksen. Lähes puoleen kuluvan vuoden aikana nostetuista yrityslainoista on otettu korkosuojaus ja myös taloyhtiöt ovat alkaneet kiinnostua varautumisesta mahdolliseen korkojen nousuun. Korkosuojausten kysyntää tukee EKP:n suunnitelmat nostaa ohjauskorkoa ensi vuoden jälkipuoliskolla. Kuluvan vuoden osalta pankki ennakoi rahoituskysynnän pysyvän vakaalla tasolla, mutta ensi vuoden osalta kysynnän kasvun odotetaan tasaantuvan.  

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pasi Sorri, pasi.sorri@op.fi, p.050 577 9834

Volyymit ja avainluvut