OP Keski-Suomi 1-9/2020: Korona on kiihdyttänyt etätapaamisten ja –neuvotteluiden käyttöä

  • Tammi-syyskuun kokonaisliikevoitto laski selvästi edellisvuodesta ollen 15,0 milj. euroa (17,3 milj. euroa). Myös vertailukelpoinen liikevoitto aleni 15,5 milj. euroon (17,5 milj. euroa). Koronasta aiheutuvat suorat vaikutukset liikevoittoon ovat jo yli miljoona euroa. Tulosta alensivat palkkiotuottojen aikaisempaa heikompi kehitys, asiakkaille veloituksetta myönnetyt lyhennysvapaat, pankin vuokralaisilta perimättä jätetyt vuokrat sekä annetut alennukset. Samaan aikaan pankin sääntely-, ICT- ja kiinteistökustannukset kasvoivat.
  • Pankin vakavaraisuutta mittaava CET 1- vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana 35,5 prosentissa. Vakavaraisuuteen tulevaisuudessa negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat heikon taloudellisen tilanteen vuoksi lisääntyvien arvonalentumisten lisäksi EKP:n mahdollisesti asettamat muutokset sisäisten luottoluokittelujen soveltamisen laajuudessa.
  • Korona-aika on kiihdyttänyt muutostrendiä, jossa pankkipalvelut ja niiden saatavuus asiakkaalle eivät ole enää riippuvaisia fyysisistä toimitiloista. Olemme panostaneet toiminnassamme keskitettyyn omistaja-asiakaspalveluun ja erityisesti etätapaamisiin ja -neuvotteluihin, jotta voimme palvella laajalla toimialueella sekä sen ulkopuolella asuvia omistaja-asiakkaitamme osaavasti, tehokkaasti ja sääntelyn vaatimuksen täyttävällä tavalla. Kuukausitasolla asiakastapaamisemme ovat tällä tavalla toteutettuna jopa kasvaneet viime vuodesta koronasta aiheutuneista rajoituksista huolimatta.
  • Etäneuvotteluiden lisäksi epidemia on vauhdittanut henkilöstön etätyöskentelyä. Uskomme näiden kehityssuuntien jatkuvan voimakkaana. Nopeasti muuttuvien olosuhteiden vuoksi sopeutamme omassa käytössä olevien tilojen määrää Jyväskylässä. Tavoittelemme vuositasolla vähintään 0,5 miljoonan euron kulusäästöjä. Haemme säästöjä vähentämällä omassa käytössä olevien tilojen määrää Kauppakadulla ja sulkemalla Palokan ja Keljon toimipisteet vuoden loppuun mennessä.
  • Keljon ja Palokan toimipisteet ovat olleet pois aktiivisesta käytöstä maaliskuusta alkaen. Toimipisteissä ei ole ollut käteisen rahan palveluita, vaan ne ovat keskittyneet tähänkin saakka lähinnä aikavarauksella tulevien asiakkaiden lähitapaamisiin.
  • Muutoksen jälkeen pankille jää 9 toimipistettä ja Jyväskylän Kankaankadulla toimivat omistaja-asiakaspalvelut. Muutoksen jälkeen pankille jää Jyväskylään riittävästi toimisto- ja asiakaspalvelutiloja niitä tarvitseville.

Asuntolainakysyntä elpynyt, remonttiluotot kasvussa

– Asuntolainakysyntä on elpynyt kesän ja syksyn aikana edellisen vuoden tasolle. Yhä useampi asiakas on lähtenyt remontoimaan vanhaa asuntoa ja hankkimaan kestokulutushyödykkeitä joko omaan tai vapaa-ajan asuntoon. Remontti- ja kulutusluotot ovat merkittävässä kasvussa. Tästä syystä lähes 60 prosenttia lainahakemuksista ovat suuruudeltaan alle 20 000 euroa eli pienten lainojen määrä on kasvanut merkittävästi. Asiakkaat ovat myös innostuneet hankkimaan vapaa-ajan asuntoja, niiden rahoituksessa on selvää kasvua, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen. – Korona-aika näkyy myös nuorten käyttäytymisessä. Opiskelijoilla on aiempaa vähemmän työmahdollisuuksia ja jo muutaman vuoden jatkunut opintolainojen kasvu kiihtyy edelleen.
 
– Asiakkuudenhoito on siirtynyt yhä enemmän etäneuvotteluihin. Puhelimitse tehtävien proaktiivisten asiakasyhteydenottojen määrää on lisätty yli 50 prosenttia. Etätapaamisissa haastamme ja keskustelemme asiakkaiden kanssa asioista, jotka ovat hänelle ja hänen lähipiirilleen tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelun jälkeen haemme yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden turvaamiseksi, kuten vakuutuksin, säästämällä, lainan korkosuojauksin tai kortin riittävän käyttövaran kautta, kertoo Eronen.

Asuntokauppa hienoisessa kasvussa Jyvässeudulla

Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa) käytettyjen asuntojen kauppa on käynyt tammi-syyskuussa koronaepidemiasta huolimatta hyvin. Koko toimialan kauppamäärä on kasvanut 3,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kerrostalokauppa on vahvistunut toimialalla 6 prosenttia, rivitalokauppakauppa 8,6 prosenttia. Omakotitalokauppojen määrä on puolestaan laskenut -5,9 prosenttia, sanoo toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta.
 
OP Koti Keski-Suomella on takana vahva alkuvuosi, sillä yrityksen käytettyjen asuntojen kauppamäärä on kasvanut Jyvässeudulla 6,1 prosenttia. Vahvinta kasvu on ollut rivitalokaupassa, jossa kasvua on 23,3 prosenttia. Ääneseudulla yrityksen markkinaosuus on noussut vahvasti, ollen alkuvuoden osalta 51,3 prosenttia.

Varallisuudenhoidon liiketoiminta jatkaa vakaalla kasvu-uralla

Sijoitusmarkkinassa nähtiin vuoden alkupuolella raju korjausliike covid-19 viruspandemian ja sen taloudellisten seurausten pelossa. Keskuspankkien poikkeuksellisen voimakas reagointi rauhoitti markkinoita ja markkina on jatkanut tasaista kasvua keväästä lähtien.  Varallisuudenhoidon myyntisuoritus on ollut vakaalla kasvu-uralla koko vuoden ajan, kommentoi pankinjohtaja Juhana Jacksén.
 
OP Keski-Suomen rahastokannan markkina-arvon muutos vuoden alusta on 5,0 prosenttia ja 12 kuukauden markkina-arvon muutos 12,5 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen kannan muutos vuoden alusta on –3,4 prosenttia ja 12 kuukauden muutos -1,9 prosenttia. Sijoitusvakuutuskannan negatiivinen arvonmuutos johtuu pääosin verotusmuutoksesta, joka tuli voimaan kuluvan vuoden alussa. 
 
OP Privaten hallinnoimien varojen kasvu on ollut kriisistä huolimatta positiivinen, kasvun ollessa 2,5 prosenttia. Hallinnoitavat varat kasvoivat 786 milj. euroon.

Yritysliiketoiminnassa poikkeuksellinen tilanne covid-19 kriisin johdosta

Yritysliiketoiminnan tekeminen painottui alkuvuoden aikana kumppaniyritysten tukemiseen äkillisen kriisin keskellä. Yritysliiketoiminnan näkökulmasta vuosi lähti varsin hyvin käyntiin, mutta maaliskuussa tekeminen muuttui covid-19 kriisin johdosta täysin lyhennysvapaiden ja käyttöpääomien myöntämiseen.  Kesän jälkeen tilanne on toistaiseksi rauhoittunut. Tekeminen on palannut lähemmäksi normaalia ja suoritus on ollut hyvällä tasolla poikkeukselliset olosuhteet huomioiden, kertoo Jacksén.
 
Yritysrahoituksen volyymit kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 5,3 prosenttia. Yritysten talletukset ovat edelleen kasvaneet varsin voimakkaasti, kasvun ollessa vuoden alusta 12 prosenttia. Matalan korkotason johdosta myös yritysluottojen korkosuojauksia toteutettiin aktiivisesti.

Kulusäästöjä Jyväskylän tiloja vähentämällä

– Haemme säästöjä kiinteistökuluissa vähentämällä oman käytön tiloja Kauppakadulla ja vuokraamalla tiloja ulkopuolisille toimijoille. Lisäksi luovumme Keljon ja Palokan vuokratiloista sulkemalla toimipisteet vuoden loppuun mennessä. Päätetyt toimenpiteet eivät sisällä irtisanomisia eikä niillä ole vaikutusta henkilöstömäärään, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sorri.

Havainnot ja arviot kuluvasta vuodesta ja tulevasta

– Fyysisten asiakastilojen ja toimipisteiden merkitys on pankkipalveluiden tarjoamisessa sekä niiden saatavuudessa vähentynyt viime vuosina etäneuvotteluiden ja digitaalisten palveluiden lisääntymisen myötä. Korona on voimistanut ja nopeuttanut tätä kehitystä merkittävästi. Omistaja-asiakaspalveluissamme jopa yli 90 prosenttia asiakaskohtaamisista tehdään etätapaamisina. Kokonaisuutena tarkasteltuna olemme kohdanneet asiakkaita viime vuotta enemmän koronasta aiheutuneista rajoituksista ja niiden tuomasta epävarmuudesta huolimatta. Esimerkiksi rahoitusneuvottelut käydään etäneuvotteluina ja sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti. Myös täysin sähköisesti tehtyjen asuntokauppojen määrä kasvaa koko ajan, kertoo Sorri.
 
– Uskomme myös, että etä- ja lähityön vuorottelu finanssitoimialalla jatkuu muuttuen normaaliksi toimintatavaksi. Näin ollen myös pankkitoiminnassa tarvittavien toimistotilojen tarve vähenee, Sorri lisää.

 

Volyymit ja avainluvut Q3 2020