OP Keski-Suomi tulos 1-3/2018: uusien omistaja-asiakkaiden kasvu uudessa ennätysvauhdissa

– Vuosi on lähtenyt käyntiin suunnitellulla tavalla. Erittäin tyytyväisiä olemme uusien omistaja-asiakkaiden määrän kasvuun. Näyttäisi siltä, että teemme tänä vuonna taas uuden ennätyksen, iloitsee toimitusjohtaja Pasi Sorri. Positiivisia kokemuksia olemme myös saaneet OP Ryhmän vetämästä asuntorahoituksen digitalisoinnin pilotista, jossa olemme olleet mukana, lisää Sorri.

– Nykyisessä toimintaympäristössä on epätodennäköistä saavuttaa edellisvuosien kaltaista tulostasoa, vaikka vertailukelpoinen liikevoitto onkin hieman edellisvuotta parempi ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Kokonaisliikevoittotasomme kuitenkin aleni ennakoidusti viime vuodesta, toteaa Sorri.

  • Pankilla oli maaliskuun lopussa 70 209 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 6,7 prosenttia.
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan alkuvuoden tuloksestaan omistaja-asiakkailleen noin 2 milj. euroa OP-bonuksia. Lisäksi pankin tuloksestaan maksamat verot jäävät Keski-Suomeen.
  • Maaliskuun lopun vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,4 milj. euroa (12,8 milj. euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen 4,6 prosenttia.  Kokonaisliikevoitto oli 12,9 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Kokonaisliikevoittoa laskee regulaatio- ja tietojärjestelmäkulut sekä joidenkin tase-erien alaskirjaukset.
  • Pankin vakavaraisuus vahvistui edelleen ja luottosalkkumme nykyinen riskiprofiili hyvä. Basel III-säännöstön mukainen CET 1 -vakavaraisuus on 40,1 prosenttia.

Asuntorahoitusta haetaan aktiivisesti
Asuntolainoja on haettu alkuvuonna 15 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. 30 prosenttia hakijoista on ollut ensiasunnonostajia. Asuntolainojen keskikoko on hienoisessa kasvussa ja korkosuojauksen kysyntä on noussut. Pankki on ollut mukana asuntorahoituksen digitalisointiin liittyvässä pilotissa, joka jatkuu ja laajenee asteittain. Tavoitteena on, että asiakas voi ostaa asuntolainan vuonna 2020 kaikkine lisäpalveluineen digitaalisesti. Asp-säästäminen on edelleen hyvässä kasvussa. Asiakkuuden avaus onnistuu nyt digitaalisesti toisen suomalaisen pankin verkkotunnuksilla.

Jyvässeudun asuntomarkkina vakaalla tasolla
Jyvässeudun asuntokaupan alkuvuosi on ollut yllättäen edellistä vuotta selvästi rauhallisempi. Vaikka kaikki asuntokaupan indikaattorit ovat hyvässä asennossa, käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat laskeneet toimialalla -12,5 prosenttia. Nihkeästä alkuvuodesta huolimatta keväästä ja kesästä voidaan ennustaa vahvaa asuntokaupan jaksoa.

Varallisuudenhoidossa haastava alkuvuosi
Varallisuudenhoidon liiketoiminnan osalta markkina oli alkuvuodesta haastava ja tämä näkyi osaltaan rahasto- ja sijoitusvakuutuskannan kehityksessä. Kauppasodan uhka ja suurvaltojen väliset jännitteet aiheuttivat heiluntaa ja hermostuneisuutta sijoitusmarkkinoille. Rahastojen markkina-arvon muutos oli ensimmäisen kvartaalin aikana -2,0 prosenttia ja vakuutussäästöjen –2,4 prosenttia. Rahastojen markkina-arvo on kehittynyt kuitenkin myönteisesti 12 kk:n aikana, 12 kk:n kasvun ollessa 5,2 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt myös myönteisesti 12 kk:n kasvun ollessa 2,0 prosenttia.  OP Privaten hallinnoimat varat ovat kasvaneet vuoden alusta 4,3 prosenttia nousten 565 milj. euroon.   

Yritysrahoituksessa kasvua
OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi hieman vuoden alusta ollen 487,1 milj.euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yritysluotot kasvoivat 7,9 prosenttia. Yritysten talletukset kasvoivat alkuvuonna voimakkaasti, kasvun ollessa 8,1 prosenttia. Yritysten luottosopimusten korkosuojauksissa viime vuoden lopulla alkanut voimakas kysyntä jatkui entistä voimakkaampana. Jo yli puolet alkuvuoden nostetuista yrityslainoista sisälsi korkosuojauksen.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pasi Sorri, pasi.sorri@op.fi, p. 577 9834

 

Volyymit ja avainluvut