Hyvin tyydyttävä tulos haastavassa tilanteessa. Bonuksia omistaja-asiakkaille yli miljoona euroa!

Haastavassa markkinatilanteessa saavutettu taloudellinen tulos on kokonaisuutena hyvin tyydyttävä. Markkinakorkojen matala ja jopa negatiivinen taso vaikuttaa vahvasti pankin korkokatteen syntymiseen. Korkokatetta kertyi 2 686 t€ (2 834 t€ v. 2016).

Liikevoitto oli 1 853 t€ (2 262 t€). Kertaerillä oikaistu, vertailukelpoinen liikevoitto oli vuonna 2017 noin 2 698 t€ (2 561 t€).

Palkkiotuotot laskivat hieman edellisestä vuodesta, tuottoa kertyi 1 514 t€ (1 596 t€).

Hallintokulut kokonaisuudessaan olivat 3 257 t€ (3 125 t€), eniten kasvoivat atk-kulut, kasvua 187 t€.

Luotot omista varoista supistuivat vuoden aikana 3,3 prosenttia. Heikohko luottokysyntä ja vaisu yleinen taloudellinen kehitys toimialueellamme vaikuttavat luonnollisesti kehitykseen. Matala luottojen korkotaso helpottaa asiakkaidemme oman talouden hallintaa, joka näkyy mm. luottojen takaisinmaksun voimakkaana kasvuna.

Talletukset kasvoivat 7,7 prosenttia. Kasvuun on vaikuttanut uusien asiakkaiden määrän merkittävä kasvu vuoden aikana. Tarkastelussa on huomioitu toimialueen yleinen väestömäärän kehittyminen.

Uusia omistaja-asiakkaita osuuspankkimme sai 562 nettolisäyksen ollessa 317. Vuoden päättyessä omistaja-asiakkaita oli yhteensä 10 630. Bonuksia asioinnista ja keskittämisestä maksoimme omistaja-asiakkaillemme vuodelta 2017 yhteensä 1 018 810 euroa.

Konserniin kuuluvan Kiteen Seudun OP-Kiinteistökeskuksen liikevaihto oli 1 243 t€ (1 112 t€). Yhtiön toimialaan kuuluvat taloushallintopalvelut, isännöinti ja kiinteistövälitys.

”Pankin toimintojen ja palveluprosessien mukauttaminen ja sopeuttaminen asiakkaidemme palveluiden käytön ja palveluiden kysynnän sekä tarpeen mukaiseksi on toimintamalli, joka jatkuu myös vuonna 2018. Kannattavuuden varmistaminen ja tehokkuuden parantaminen ovat koko finanssitoimialan tämän hetkiset haasteet. Nämä kaksi kokonaisuutta koskettavat ja kohdistuvat tietenkin myös omaan osuuspankkiimme. Vastuullista liikkeen johtamista on varautua ja tehdä tarvittavat päätökset kun haasteet ovat nähtävissä. Näin toimien varmistamme pankkitoiminnan jatkumisen ja pystymme tarjoamaan laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut omistaja-asiakkaillemme”.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Olli Koivula, olli.koivula@op.fi