Yhteistyösopimuksia merkittävä määrä vuodelle 2018

Olimme vuonna 2017 yhteistyökumppanina lukuisissa kulttuuri- ja urheilutapahtumissa. Kannustava palaute toimijoilta ja kumppaneiltamme kannusti OPta jatkamaan toimintaa.

Saimme kumppanuushakemuksia ja -ehdotuksia vuodelle 2018 runsaasti. Osaltamme kumppanuus perustuu pankkimme Yhteiskuntavastuuohjelmaan, jossa määrittelemme oman tahtotilamme toimialueemme kehitystyöhön ja kumppaniemme tukeen.

Vuoden 2018 kumppanuussopimukset tehtiin 20 toimijan kanssa ja tukemme kumppaneillemme on yhteensä noin 25.000 euroa. Sopimusten laajuus toiminnallisesti ja taloudellisesti vaihtelee toimijoittain merkittävästi. Hankkeita ja tapahtumia on monenmoista ja toimijan kanssa pyrimme löytämään ”oikean soinnin” sopimukseen.