OP Kymenlaakso suunnittelee toimintansa tehostamista

OP Kymenlaakso suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyä sekä palvelurakenteen muutosta. Suunnitelmaan sisältyy Inkeroisten, Karhulan ja Virojoen konttorien toimintojen yhdistäminen pankin muihin konttoreihin. Suunnitelmilla halutaan varmistaa pankin liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukykyisyys. Tämän vuoksi pankki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut.

Suunnitelmat voivat johtaa enimmillään 29 henkilön irtisanomiseen tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvillä syillä. Pankissa työskentelee tällä hetkellä 153 henkilöä, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Toimintojen uudelleenjärjestelyn taustalla on toimintaympäristössä ja asiakaskäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset, digitaalisten palveluiden kehittyminen sekä keskeisten liiketoimintaprosessien automatisointi. Asiakkaat odottavat pankeilta kattavia ja helppokäyttöisiä digitaalisia palveluita, jotka tarkoittavat pankeille mittavia investointeja palvelujen kehittämiseen. Uudelleenjärjestely on välttämätöntä, jotta voimme myös tulevaisuudessa tarjota asiakkaillemme paikallisesti kilpailukykyiset palvelut, Juha Korhonen sanoo.

Tavoitteena on, että suunniteltujen uudistusten toteutuminen voitaisiin aloittaa toukokuussa 2018.