Naiset konttorissa

Asioidessasi pankissa verkkopalvelutunnuksiin liittyen, tarvitset 1.1.2019 alkaen passin tai henkilökortin

Ajokortti poistetaan henkilöllisyyden todentamiseen kelpaavien asiakirjojen joukosta lakimuutoksella, joka astuu voimaan 1.1.2019. Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen ajokortti ei käy enää Osuuspankin verkkopalvelutunnusten todennusasiakirjaksi.

Verkkopalvelutunnukset ovat tunnistuslain mukaiset vahvat sähköiset tunnistusvälineet. Tunnuksilla voit tunnistautua mm. viranomaisten sähköisiin palveluihin. Vahvojen sähköisten tunnistusvälineiden (verkkopalvelutunnukset) myöntämisessä asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen kelpaavat asiakirjat on lueteltu tunnistuslaissa (laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista).

Ajokortti poistetaan henkilöllisyyden todentamiseen kelpaavien asiakirjojen joukosta lakimuutoksella, joka astuu voimaan 1.1.2019. Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen ajokortti ei käy enää Osuuspankin verkkopalvelutunnusten todennusasiakirjaksi.

Verkkopalvelutunnusten myöntämisessä ja tunnusten sopimusmuutoksissa, tunnistusvälineen haltijan henkilöllisyyttä ei voida todentaa enää 1.1.2019 alkaen ajokortista.

Osuuspankin konttoreissa 1.1.2019 alkaen verkkopalvelutunnuksiin liittyen henkilöllisyyden voi todentaa alla mainituilla henkilöllisyyskorteilla ja passeilla:

1. Suomalaisen viranomaisen myöntämä voimassa oleva

• 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti
• passi, diplomaattipassi
• muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja (edellyttäen, että
passissa on viranomaisen merkintä, että haltijan henkilöllisyys on voitu luotettavasti varmistaa)

2. ETA-maiden sekä Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä

• passi, diplomaattipassi
• matkustusasiakirjaksi hyväksyttävä henkilökortti

Osuuspankin konttoreissa voit kuitenkin jatkossakin todentaa henkilöllisyytesi ajokortilla, kun hoidat muuta pankkiasiointiasi. Ajokortilla voit myös saada käyttöösi OP palvelutunnukset, jolla voit hoitaa peruspankkipalveluita OP:n verkkopalvelussa.