LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN ALKUVUOSI 2020

Koko taloutta ja siten myös Länsi-Suomen Osuuspankin toimintaympäristöä leimasi alkuvuonna 2020 koronakriisi. Korona vaikutti voimakkaasti sekä yrityksiin että kotitalouksiin. Pankki kohtasi niin toimintatapojen kuin asiakaskysynnänkin kautta voimakkaan murroksen. Muuttuneeseen tilanteeseen onnistuttiin kuitenkin vastaamaan hyvin. Toisen vuosipuoliskon näkymiä toimitus-johtaja Matti Kiuru pitää varsin sumuisina. – Vaikka Suomessa korona on saatu hyvin kuriin, maailmalla tartuntojen määrä edelleen kasvaa. Se tulee väistämättä vaikuttamaan Suomen vientiteollisuuteen ja sen myötä myös kotitalouksiin ja kulutukseen. Jos koronan toinen aalto olisi mittakaavaltaan merkittävä, heikkenisi yleinen talouden kuva edelleen. Tämä vaikuttaisi myös pankin talouden tunnuslukuihin negatiivisesti, Kiuru toteaa.

Päivittäisasiointi
Länsi Suomen Osuuspankin päivittäisasioinnin kassapalvelut olivat koko kevään normaalisti auki. 
– Autoimme riskiryhmäläisiä monin tavoin hoitamaan asioitaan turvallisemmin korona-aikana, kuten järjestämällä mahdollisuuden kassa-asiointiin ajanvarauksella sekä kontaktoimalla ja tarjoamalla tarkoituksenmukaista maksukorttia vähentääksemme käteisen käytön tarvetta. Suorastaan hämmentävää on se, miten hienosti henkilöstö ja asiakkaat sopeutuivat poikkeustilanteen vaatimiin muutoksiin asiointi- ja työskentelytavoissa, kertoo Kiuru. Suuri kiitos siitä heille. 

Rahoitus
Uuden rahoituksen kysyntä hiljeni maaliskuussa voimakkaasti ja samalla pyynnöt lyhennysvapaista moninkertaistuivat. Asuntolainojen ja yrityslainojen lyhennysvapaapyynnöt nelinkertaistuivat viime vuoteen verrattuna koko vuosipuoliskon aikana ja pahimpina viikkoina lyhennysvapaapyynnöt yli kymmenkertaistuvat normaalitilanteeseen verrattuna. Erityisesti asuntolainapuolella uuden rahoituksen kysyntä kuitenkin normalisoitui toukokuussa. Asuntolainakanta kasvoikin hienoisesti vuoden vaihteeseen verrattuna. Yritysrahoituksessa palautuminen on ollut asuntorahoitusta hitaampaa ja rahoituskanta kasvoi vain hieman. Asuntoyhteisöjen ja maatalousyritysten rahoituskanta oli kasvussa, mutta varsinaisten yritysten osalta investoinneissa on nähtävissä selvää varovaisuutta. Kokonaisuudessaan pankin rahoituskanta kasvoi alkuvuoden aikana 0,6 prosenttia.

Säästäminen ja sijoittaminen
– Osakemarkkinoilla koettiin hyvin voimakas liike, kun markkina ensin laski voimakkaasti ja on sitten palautunut lähes lähtötasolle. Jälleen kerran kannattava sijoitusstrategia oli olla rauhallinen ja pitäytyä omassa sijoitussuunnitelmassaan ilman turhia reagointeja. Sijoituskohteista kiinnostivat erityisesti vastuulliset rahastot. Lisäksi erilaisten sijoitustuotteiden kaupankäynti OP:n verkko- ja mobiilipalvelussa on lisääntynyt huomattavasti, Kiuru toteaa.

Osakemarkkinan lasku pienensi keväällä hetkellisesti rahastokantaa. Kesäkuun loppuun mennessä rahastokanta kuitenkin palautui lähes ennalleen (muutos -0,4%).

Vastuullisuus ja vahva talous korostuvat poikkeuksellisina aikoina
Korona-epidemia vaikutti pankin tuloskehitykseen merkittävästi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Merkittävin vaikutus tulokseen syntyi luottosalkun arvonalentumisista. Toteutuneiden todellisten luottotappioiden määrä ei sinänsä kasvanut oleellisesti. Nykyinen pankkisääntely ja kirjanpidon vaatimukset edellyttävät arvonalennusten kirjaamista erilaisten varhaistenkin ennusmerkkien nojalla. Esimerkiksi asiakkaiden koronasta johtuva lyhennysvapaiden runsas hakeminen lainoihin vaikutti arvonalentumiskirjausten kasvuun. Samoin yleinen, globaali ja Suomen talousnäkymän heikentyminen näkyy arvonalentumisten määrän laskennassa. Koronan vaikutukset ulottuivat myös lainakysynnän hiipumisen myötä korkotuottojen sekä luotonantoon liittyvien palkkiotuottojen normaalia vaisumpaan kehitykseen. Sijoituskiinteistöjen tuotot jäivät normaalia pienemmiksi, koska pankki antoi koronasta johtuen vuokrahelpotuksia pankin vuokralaisena oleville yrityksille.  

OP Länsi-Suomen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 19,9 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on 2,8 miljoonaa euroa. - Koronan seuraamusten kaltaisissa talouden kriisitilanteissa korostuu pankkikumppanin vahva talouden perusta. Vaikka kriisistä johtuen saamme kolhuja pankin talouden tunnuslukuihin, vahvan vakavaraisuutemme johdosta kykenemme vastaamaan satakuntalaisten asiakkaidemme palvelutarpeisiin nyt ja jatkossa, Kiuru toteaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Kiuru
p. 044 7141 400 | matti.kiuru@op.fi | @MattiKiuru